CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Časopis SMB

Časopis Studia mediaevalia Bohemica je zaměřen na interdisciplinární bádání o středověku, na mezioborovou diskusi a na informace o aktuální středoevropské odborné literatuře. Od svého vzniku je časopis recenzovaný. Je otevřen rozmanitým přístupům, zabývajícím se rozličnými aspekty středověkých dějin s důrazem na střední Evropu z pohledu různých medievistických disciplín (historie, archeologie, dějiny umění, pomocné vědy historické a další). V tomto smyslu poskytne časopis potřebnou společnou platformu pro stýkání různých přístupů ke středověkým dějinám. Významným přínosem nového periodika by měla být snaha o pravidelné a v širokém záběru mnohaoborové zmapování významné medievistické produkce; tyto rubriky mají ambici pokrýt bohemikální produkci a výběrově referovat také o inspirativních dílech zahraničních.

Časopis byl založen roku 2009 a je zapsán v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, proto respektuje předepsané podmínky, tj. všechny studie procházejí dvojitým nezávislým recenzním řízením a příspěvky v češtině a slovenštině jsou opatřeny anglickým abstraktem. Dále nadpoloviční většinu obsahu časopisu tvoří statě vycházející z původního výzkumu, podíl publikovaných statí činí méně než 70 % příspěvků zaslaných redakci a časopis má vlastní internetové stránky se všemi potřebnými informacemi. V duchu požadavků pro zapsání do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů je nadpoloviční část redakční rady složena z externích členů (tj. členů, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele). V rubrice „Články a studie" jsou otiskovány pouze původní vědecké nebo přehledové statě.

Jednotlivá čísla nebo předplatné časopisu lze zakoupit v sekci objednávek.

Struktura periodika:

  • ČLÁNKY A STUDIE
  • MATERIÁLY
  • PŘEHLEDY BÁDÁNÍ
  • RECENZE
  • ZPRÁVY A REFERÁTY
  • [VARIA]

 

Nakladatelské údaje:

 

Šéfredaktoři: František Šmahel, Robert Novotný

Redaktoři: Václav Žůrek

Periodicita: 2x ročně

Vydavatel: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha / Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze

Adresa redakce: Centrum medievistických studií, Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká Republika

Evidenční číslo: MK ČR E 18993

ISSN: 1804-0977

Obsah všech čísel s abstrakty je k dispozici na stránce H/Soz/Kult.

ceeol logoObsah všech čísel s abstrakty a částečně v plných verzích je k dispozici v databázi Central and Eastern European Online Library.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR