CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.

obrázek Mgr. Václav Žůrek

redaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Odborné zaměření:

kulturní dějiny středověké Evropy, panovnické rituály, Čechy a Francie ve 14. století, raný středověk v pozdější středověké tradici

tel.: +420221283246

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2007–2014 doktorské studium na FF UK v Praze a na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Paříži (GAHOM), disertační projekt Instrumentalisation des motifs historiques dans la légitimation monarchique (Comparaison entre le royaume de France et le royaume de Bohême) pod dvojím vedením (co-tutelle); školitelé Pierre Monnet (EHESS) a Martin Nejedlý (FF UK)

2001–2007 Filosofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor:  Historie, DP Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program, vedoucí práce Prof. Josef Žemlička

1997–2001 Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, Čs. exilu 491, Ostrava-Poruba

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2009-2012 stipendium Bourse de doctorat en co-tutelle du gouvernement français

2007-2009 stipendiant Jeune chercheur francophone Francouzského centra pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze

2008 studijní pobyt na Humboldt Universität zu Berlin (tři měsíce)

2006 ERASMUS studijní pobyt na Université Paul Valéry - Montpellier III (semestr)

2004 studijní pobyt na Universität Konstanz (semestr)

Granty, projekty

2017-2019 vědecký pracovník v projektu Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích (GAČR 17-19808S)

2011–2016 vědecký pracovník v projektu Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant, vedoucí řešitel: Pavlína Rychterová (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. - Institut für Mittelalterforschung, ÖAW, Rakousko)

2009–2011 tvůrčí pracovník při řešení grantu GAAV IAA800090901: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2009 redaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica

Výuka

od 2007 Séminaire historique franco-tchèque a Atelier en sciences historiques (společně s Martinem Nejedlým), FF UK v Praze

ZS 2008 Trendy současné medievistiky (společně s Pavlem Soukupem)

Bibliografie

Monografie

Lucemburkové. Životopisná encyklopedie, České Budějovice: Veduta 2012, 248 s. ISBN 978-80-86829 (s Jaroslavem Čechurou).

Editované sborníky

Heilige,  Helden,  Wüteriche.  Herrschaftsstile  der  Luxemburger  (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (= Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017

Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, ed. Václav Žůrek, Praha: Univerzita Karlova 2017.

Články

Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program. Časopis Národního muzea. Řada historická 3-4/176, 2007, s. 105-143.

Korunovace královny Žofie. Řád Karla IV. a jeho užití v praxi, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, edd. Martin NODL - František ŠMAHEL (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha 2009, s. 203-212. ISBN 978-80-7007-298-1

Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden, in: Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen, edd. Michael BRAUER - Pavlína RYCHTEROVÁ - Martin WIHODA, Praha 2009, s. 167-194. ISBN 978-80-7007-308-7

Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu pozdně středověkých Čech, in: Dvory a rezidence III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, edd. Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ - Jan ZELENKA, Praha 2009 (= Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3), s. 93-103. ISSN 0862-979X

Předpis, literární dílo nebo pamětní záznam? Rukopisy Karlova korunovačního řádu v kontextu dochování, in: Moc a její symbolika ve středověku, edd. Martin NODL - Andrej PLESZCZYŃSKI, Praha 2011 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 13), s. 103-114.

Korunovace a český korunovační řád Karla IV., in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012,  s. 203-207.

Korunovace manželek Václava IV., in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012, s. 801-802.

Sur les traces des grands croisés. Le goût pour la croisade de Jean et Charles de Luxembourg et l'inspiration française, in: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, edd. Martin NEJEDLÝ - Jaroslav SVÁTEK, Toulouse, Méridiennes 2012 (Les croisades tardives 3), s. 273-291.

Korunovace českých králů a královen, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, edd. Martin Nodl - František Šmahel, Praha 2014.

Dva životy Ernsta H. Kantorowicze (1895-1963), in: Ernst H. Kantorowicz, Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie, Praha 2014, s. 571-583.

(spolu s Jaroslavem Svátkem) Král a jeho dějepisec na společné pouti, in: Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka svatého, krále francouzského, Vyznání víry, List Ludvíkovi X., Praha 2014, s. 5-15.

Jeden den na královském dvoře Václava IV., in: Jeden den ve středověku, edd. Martin NODL - Petr SOMMER, Praha 2014, s. 117-129.

(spolu s Janem Vojtíškem) Entre idéal et polémique. La littérature politique dans la Bohême des Luxembourg, Médiévales 67 (= Histoires de Bohême),  2014, s. 11-30.

Les langues du roi. Le choix de la langue dans la communication de la propagande dynastique à l'époque de Charles IV., Revue de l'IFHA 6, 2014 [On-line], URL : http://ifha.revues.org/8045

Entre la cour et la ville. Les érudits au service de l'empereur Charles IV à Prague, in: La cour et les villes dans l'Europe des XIVe-XVIe siècles, edd. Denis MENJOT – Léonard COURBON (= Studies in European Urban History 35), Brepols: Turnhout 2015.

Die Heiratspolitik Karls IV., in: Kaiser Karl IV. (1316–1378): erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, edd. J. Fajt – M. Hörsch, Praha 2016, s. 189–193.

Godfrey of Viterbo and his Readers at the Court of Emperor Charles IV , in: Godfrey of Viterbo and his Readers: Imperial Tradition and Universal History in Late Medieval Europe, ed. Thomas FOERSTER, Farnham: Ashgate 2015, s. 87-102.

(spolu s Janem Biedermanem a Matoušem Turkem) Death of the King John, in: The Battle of Crécy: A Casebook, edited by Michael LIVINGSTON and Kelly DEVRIES, Liverpool University Press 2015, s. 240-247, 391-394.

(spolu s Janem Biedermanem) The Bohemian participation in Crécy, in: The Battle of Crécy: A Casebook, edited by Michael Livingston and Kelly DeVries, Liverpool University Press 2015, s. 439-441.

Der Weise auf dem Thron. Zu einem wichtigen Aspekt des Herrschaftsstils Karls IV., in: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (=Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017, s. 325-339.

(spolu s Martinem Bauchem, Julií Burkhardt, Tomášem Gaudkem a Paulem Töbelmannem) Heilige, Helden,  Wüteriche.  Eine  konzeptionelle  Skizze  zu  ‚Herrschaftsstilen'  im  langen  Jahrhundert  der  Luxemburger, in:  Heilige,  Helden,  Wüteriche.  Herrschaftsstile  der  Luxemburger  (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (=Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017, s. 11-27.

Karel IV. jako mecenáš pěstování vína v Čechách, in: Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, ed. Václav Žůrek, Praha: Univerzita Karlova 2017, s. 19-30.

Svatá říše římská a České království: Karel IV. na dvojím trůně, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 52–74

Popularizace

Rozhovor s Jean-Claudem Schmittem pro časopis Dějiny a současnost 12, 2009, s. 17-19.

Ampule, ostruhy a lilie. Korunovace moudrého krále, Dějiny a současnost 11, 2010, s. 30-32.

Bůh Tě vyzdvihl nad ostatní, a proto musíš být moudřejší než oni. Obraz Karla IV. jako mudrce na trůně, Dějiny a současnost 4, 2016, s. 18-21.

Spolupráce (autor scénáře a moderátor) na dokumentárním cyklu České televize Sedm pečetí Karla IV. (7x30 min, 2016) (viz http://www.ceskatelevize.cz/porady/11269296886-sedm-peceti-karla-iv/tvurci/)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR