CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecká rada a fellows

Vědecká rada

předseda

doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

členové

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Alena Černá, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

 

Fellows

Fellows jsou externí členové Centra medievistických studií. Jejich spolupráce s Centrem je neformální, není založena na zaměstnaneckém poměru. Mezi fellows patří přední odborníci všech oborů medievistického bádání. CMS využívá jejich pomoci při vypracovávání odborných posudků, při zajišťování vědeckého programu doktorandských a jiných seminářů apod. Fellows se scházejí zpravidla dvakrát ročně na plenárním zasedání. Oficiální program bývá doplněn přednáškou některého z členů. Plenární zasedání Fellows rozhoduje jednou ročně o volbě nových členů a každé tři roky volí Vědeckou radu, která dohlíží na činnost CMS. Sbor Fellows také v případě potřeby vydává veřejná prohlášení k aktuálním otázkám ovlivňujícím medievistické bádání
v České republice i v zahraničí.

členové

Iva Adámková (2018)
Robert Antonín (2010)
Přemysl Bar (2018)
Stanislav Bárta (2017)
Milena Bartlová (2000)
Klára Benešovská (1998)
Josef Bláha (2000)
Marie Bláhová (1998)
Pavel Blažek (2007)
Lenka Blechová (2011)
Lenka Bobková (1998)
Václav Bok (1998)
Tomáš Borovský (2006)
Jaroslav Boubín (2001)
Milena Bravermanová (2008)
Helena Březinová (2019)
Pavlína Cermanová (2014)
Dušan Coufal (2014)
Martin Čapský (2008)
Jaroslav Čechura (1998)
Jan Čermák (2015)
Zuzana Čermáková Lukšová (2023)
Alena Černá (2013)
Miroslav Černý (2000)
Petr Čornej (1998)
Martin Dekarli (2024)
Eva Doležalová (2010)
Lucie Doležalová (2009)
Jiří Doležel (2003)
Zdeněk Dragoun (2007)
Václav Drška (2013)
Dana Dvořáčková Malá (2012)
Jiří Dynda (2024)
Adéla Ebersonová (2022)
Petr Elbel (2014)
Jiří Fajt (2001)
Jana Fantysová-Matějková (2014)
Ivan Foletti (2023)
Jan Frolík (2007)
Alena Hadravová (2002)
Ota Halama (2013)
Dalibor Havel (2009)
Ivan Hlaváček (1998)
Petr Hlaváček (2015)
Hana Hlaváčková (1998)
Mlada Holá (2012)
Marta Hradilová (2017)
Jan Hrdina (2018)
Michaela Hrubá (2014)
Petr Hrubý (2022)
Klára Hübnerová (2017)
Kateřina Charvátová (2000)
Petr Chotěbor (2001)
Libor Jan (2001)

 

Dalibor Janiš (2024)
David Kalhous (2017)
Jan Kalivoda (2002)
Antonín Kalous (2010)
Lenka Karfíková (2000)
Jan Klápště (1998)
Tomáš Klimek (2020)
Jan Klípa (2017)
Tomáš Klír (2020)
Vilém Knoll (2009)
Jitka Komendová (2012)
Božena Kopičková (1998)
Lucie Korecká (2023)
Pavel Kouřil (2000)
Petr Kozák (2015)
Pavel Krafl (2008)
Tomáš Krejčík (2017)
Helena Krmíčková (2002)
Viktor Kubík (2015)
Petr Kubín (2002)
Kateřina Kubínová (2008)
Jiří Kuthan (2001)
Roman Lavička (2014)
Lukáš Lička (2022)
Jiří Macháček (2020)
Karel Malý (1998)
Karel Maráz (2009)
Jindřich Marek (2014)
Markéta Marková (2023)
Eduard Maur (1999)
Lucie Mazalová(2023)
Jiří Militký (2024)
Aleš Mudra (2009)
Martin Musílek (2017)
Petra Melichar (2020)
Petra Mutlová (2017)
Jana Nechutová (1998)
Martin Nejedlý (2002)
Richard Němec (2020)
Magdalena Nespěšná Hamsíková (2017)
Martin Nodl (2012)
Marie Novotná (2022)
Bronislav Ostřanský (2019)
Marek Otisk (2023)
Michaela Ottová (2009)
Karel Pacovský (2024)
Jan Pařez (2015)
Hana Pátková (2003)
Stanislav Petr (1998)
Jiří Petrášek (2019)
Dana Picková (2006)
Miloslav Polívka (1998)
Dalibor Prix (2015)
Rudolf Procházka (2003)
Richard Psík (2016)

 

Kateřina Ptáčková (2015)
Anna Pumprová (2016)
Radka Ranochová (2017)
Jakub Razim (2022)
Lukáš Reitinger (2018)
Jan Royt (1998)
Vladimír Růžek (2004)
Pavlína Rychterová (2007)
Daniela Rywiková (2018)
Milada Říhová (2002)
Ondřej Schmidt (2022)
Zuzana Silagiová (1998)
Tomáš Somer (2016)
Pavel Soukup (2012)
Věra Soukupová (2022)
Stanislav Sousedík (1998)
Pavel Spunar (1998)
Jiří Starý (2017)
Marek Starý (2022)
Dana Stehlíková (2017)
Dana Stehlíková (2018)
Jan Stejskal (2014)
Jiří Stočes (2012)
Milada Studničková (2006)
Drahomír Suchánek (2013)
Ludmila Sulitková (2002)
Jaroslav Svátek (2022)
Michal Svatoš (1998)
Hana Šedinová (2004)
Eduard Šimek (1998)
Štěpán Šimek (2022)
Robert Šimůnek (2006)
František Šmahel (1998)
Martin Šorm (2023)
Jiří Špička (2015)
Josef Šrámek (2019)
Marta Vaculínová (2023)
Lenka Vaňková (2017)
Ladislav Varadzin (2020)
Pavel Vařeka (2023)
Vladimír Vavřínek (2003)
Tomáš Velímský (2003)
Tomáš Velička (2018)
Miroslav Vepřek (2015)
Hana Vlhová-Wörner (2023)
Ondřej Vodička (2022)
Kateřina Voleková (2016)
Martin Wihoda (2002)
Jana Zachová (1998)
David Zbíral (2019)
Jan Zelenka (2016)
Blanka Zilynská (2009)
Josef Žemlička (1998)
Jiří Žůrek (2015)
Václav Žůrek (2019)

zahraniční fellows

Zahraniční členové CMS jsou voleni Vědeckou radou Centra na návrh ředitele CMS. Zahraniční členství je udělováno jako výraz uznání za dlouhodobou spolupráci s CMS, která vyústila do konkrétních společných projektů, vědeckých akcí a publikací. Členové jsou vítáni na všech akcích Centra. CMS nabízí pomoc při jejich pobytu v Praze i při rešerších na dálku.

Martin Bauch (od 2021)
Krzysztof Bracha (od 2021)
Julia Burkhardt (od 2021)
Johannes Fried (od 2001)
Kantik Ghosh (od 2021)
Phillip Haberkern (od 2021)
Wojciech Iwańczak (od 2001)
Christian Jaser (od 2021)
Peter Johanek (od 2001)
Alexandra Kaar (od 2021)
Gábor Klaniczay (od 2021)
Paweł Kras (od 2021)
Olivier Marin (od 2021)
Georg Modestin (od 2021)
Beata Możejko (od 2021)
Ferdinand Opll (od 2001)
Alexander Patschovsky (od 2001)
Walter Pohl (od 2001)
Thomas Prügl (od 2021)
Eva Schlotheuber (od 2021)
Gerald Schwedler (od 2021)
Gabriel Silagi (od 2001)
Christina Traxler (od 2021)
Michael Van Dussen (od 2021)
Piotr Węcowski (od 2021)

zemřelí Fellows CMS

Brodský Pavel (2009-2024)
Černý Jaromír (1998-2012)
Durdík Tomáš (1998-2012)
Eršil Jaroslav (1998-2008)
Hásková Jarmila (1998-2007)
Hejnic Josef (2001-2019)
Herold Vilém (1998-2012)
Hledíková Zdeňka (1998-2018)
Hlobil Ivo (2001-2021)
Hoffmann František (1999-2015)
Homolka Jaromír (1998-2017)
Hrabová Libuše (1998-2023)
Charvát Petr (1998-2003)
Kavka František (1998-2005)
Kejř Jiří (1998-2015)
Kolár Jaroslav (1998-2013)
Lehár Jan (1998-2004)
Martínková Dana (1998-2007)
Merhautová Anežka (1998-2015)
Měřínský Zdeněk (2000-2016)
Mezník Jaroslav (1998-2008)
Mráz Milan (1998-2010)
Petrů Eduard (1999-2006)
Richter Miroslav (1999-2011)
Roháček Jiří (2023)
Sláma Jiří (1998-2020)
Smetánka Zdeněk (1998-2017)
Sommer Petr (1998-2023)
Stejskal Karel (1998-2014)
Třeštík Dušan (1998-2007)
Vidmanová Anežka (1998-2010)

Anne Hudson (2001-2021)
Stanislaw Bylina (2001-2017)
Howard Kaminsky (2001-2014)
Franz Machilek (2001-2021)
Ferdinand Seibt (2001-2003)

přehled zasedání Fellows a přednášek

1. zasedání 23. 9. 1998

2. zasedání 25. 1. 1999

doc. JUDr. Jiří Kejř: Sporné otázky v bádání o přemyslovských městech

3. zasedání 23. 6. 1999

PhDr. Anežka Vidmanová: Lucemburské otevírání oken do Evropy

4. zasedání 22. 11. 1999

doc. PhDr. Petr Charvát: České země a dálkový obchod v raně středověké Evropě (700-1000)

5. zasedání 15. 3. 2000

doc. PhDr. Zdeněk Smetánka: Experimentální metody ve středověké archeologii

6. zasedání 15. 6. 2000

PhDr. Karel Stejskal: Pražské malířství po roce 1420

7. zasedání 29. 11. 2000

doc. PhDr. Lenka Bobková: Laudatio k poctě 80. narozenin pana prof. Františka Kavky

8. zasedání 28. 2. 2001

prof. František Šmahel: Záhady nejstarší pečeti pražské univerzity

9. zasedání 30. 5. 2001

prof. Ivan Hlaváček: Kniha v českém státě v době předhusitské

10. zasedání 28. 11. 2001

doc. Kateřina Charvátová: Rodina sv. Ludvíka a cisterciáci v Čechách. Kalendář 13. století

11. zasedání 27. 2. 2002

doc. PhDr. Petr Sommer: Život v raněstředověkých Čechách podle prokopských legend

12. zasedání 26. 6. 2002

PhDr. František Hoffmann, CSc. - prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.: Freska přepadení města v minoritském kostele v Jihlavě
prof. John M. Klassen: Akty milosrdenství a náboženská rétorika v Praze v letech 1518 až 1531

13. zasedání 13. 11. 2002

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.: Pád Želivského

14. zasedání 26. 2. 2003

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.: České 13. století: "privatizace" státu

15. zasedání 18. 6. 2003

PhDr. Dušan Třeštík, CSc.: Pověst o zaujetí země a vznik kmene Čechů (počátek 7. stol.)

16. zasedání 12. 11. 2003

prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.: Česká devotio moderna. Fikce a skutečnost

17. zasedání 3. 3. 2004

doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.: České právní dějiny středověku: a co dál?

18. zasedání 9. 6. 2004

PhDr. Klára Benešovská, CSc.: Dům U kamenného zvonu: otázka stavebníka

19. zasedání 27. 10. 2004

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.: Germanistická literární medievistika posledních desetiletí

20. zasedání 2. 3. 2005

prof. Jan Royt: Otázka frankovlámských vlivů v tvorbě umělců za vlády Václava IV.

21. zasedání 30. 11. 2005

dr. Zdeněk Uhlíř: Homiliář opatovický a obraz raně středověkého kazatelství v Čechách

22. zasedání 8. 3. 2006

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.: Šlechta a města v pozdně středověkých Čechách: (Ne)oprávněná generalizace?

23. zasedání 14. 6. 2006

doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc.: Nové pohledy na umění husitské doby

24. zasedání 18. 10. 2006

PhDr. Dana Růžičková, Ph.D.:  Vinum bonum nutrimentum dat corpori... Regimen sanitatis ve spisu Summa recreatorum

25. zasedání 28. 2. 2007

doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.: Středověké proměny jako diskusní téma

26. zasedání 20. 6. 2007

Roman Lavička: Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550

27. zasedání 21. 11. 2007

Pavlína Rychterová: Film Svatý Václav /1929/ Politicko–historický pokus o dobytí nového média

28. zasedání 13. 2. 2008

Eva Doležalová: Cesta k duchovenské kariéře v předhusitských Čechách

29. zasedání 10. 9. 2008

Martin Nodl: „Smíření národů" na pražské univerzitě

30. zasedání 12. 11. 2008

Zuzana Silagiová: Miserrimum est esse sine computo. Pražské komputy.

31. zasedání 4. 3. 2009

Milena Bravermanová: Skrytá svědectví pokladů Pražského hradu. Nové interpretační možnosti mezioborového výzkumu

32. zasedání 10. 6. 2009

Lucie Doležalová: Zloděj, lékař a kacíř: ars memoriae v Čechách 15. století

33. zasedání 23. 11. 2009

Tomáš Velímský: Vzestupy a pády bílinských hradských správců. K problematice vzniku pozemkové šlechty

34. zasedání 10. 3. 2010

Vladimír Růžek a Martin Hložek: Nález pečetidla českého šlechtice z 12. století. Představa nebo skutečnost?

35. zasedání 16. 6. 2010

Pavel Blažek: Ženy patriarchů a Saracénů: Středověké diskuse o polygamii

36. zasedání 2. 3. 2011

Klára Benešovská: Královský sňatek? Ohlédnutí za výstavou.

37. zasedání 16. 11. 2011

Jiří Doležel: Tišnovský tympanon. K počátkům, rozvoji a formám kultu svaté Alžběty Durynské ve středověku

38. zasedání 29. 2. 2012

Thomas Krzenck: Z dílny husitologa. Nová biografie o Janu Husovi

39. zasedání 27. 2. 2013

Petr Chotěbor: Skryté taje katedrály

40. zasedání 16. 10. 2013

Martin Čapský: Zrození země. Komunikující společenství pozdněstředověkého Slezska

41. zasedání 5. 3. 2014

Jaroslav Podliska: Nový Hrad u Kunratic – sonda do dějin jednoho kopce

42. zasedání 26. 11. 2014

Barbora Kocánová: Až naprší a uschne! Studium počasí na pražské středověké univerzitě

43. zasedání 11. 3. 2015

Libor Jan: Nové poznatky o vládě Václava II. a jeho osobnosti

44. zasedání 11. 11. 2015

Jan Čermák: Případ posledního pěvce: Béowulf a Kalevala.

45. zasedání 24. 2. 2016

Michaela Ottová a Michaela Hrubá: Bez hranic - Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

46. zasedání 30. 11. 2016

David Kalhous: Kristiánova legenda v dějinách – dějiny v Kristiánově legendě

47. zasedání 1. 3. 2017

Jana Maříková Kubková: Archeologický atlas Pražského hradu

48. zasedání 8. 11. 2017

Petr Elbel: Legittimus Regni Bohemie et Marchionatus Moravie heres? Zikmund Lucemburský a české země do roku 1419

49. zasedání 1. 3. 2018

Aleš Mudra: K povaze eucharistické kultury v pozdním středověku

50. zasedání 31. 10. 2018

Hana Šedinová: Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři a jejich původ v arabském a latinském překladu Aristotelových zoologických spisů

51. zasedání 28. 3. 2019

Hana Vlhová-Wörner: Husitské století hudební: fakta a mýty

52. zasedání 25. 11. 2019

Kateřina Kubínová: Pražský evangeliář Cim 2. Pozoruhodné osudy jednoho rukopisu

53. zasedání 24. 2. 2020

Dalibor Havel: Latinská písemná kultura v Čechách 11. století: pražská kapitula, břevnovský klášter

54. zasedání 3. 11. 2021

Vladislav Razím: Středověká opevnění českých měst

55. zasedání 23. 3. 2022

Pavel Soukup: Kázání kříže proti husitům. Neznámá kapitola z dějin husitských válek

56. zasedání 14. 11. 2022

Ota Pavlíček: Východiska a perspektivy výzkumu kvodlibetní tradice na fakultách svobodných umění

57. zasedání 22. 3. 2023

Jan Videman: Počátky českého mincovnictví

58. zasedání 15. 11. 2023

Paweł Kras: Pietas regia. Public and private piety of the Jagiellons

59. zasedání 27. 3. 2024

Milena Bravermanová a Helena Březinová: Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR