CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vědecká rada a fellows

Vědecká rada

předseda

prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.

členové

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Alena Černá, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

 

Fellows

Fellows jsou externí členové Centra medievistických studií. Jejich spolupráce s Centrem je neformální, není založena na zaměstnaneckém poměru. Mezi fellows patří přední odborníci všech oborů medievistického bádání. CMS využívá jejich pomoci při vypracovávání odborných posudků, při zajišťování vědeckého programu doktorandských a jiných seminářů apod. Fellows se scházejí zpravidla dvakrát až třikrát ročně na plenárním zasedání. Oficiální program bývá doplněn přednáškou některého z členů.

členové

Robert Antonín
Stanislav Bárta
Milena Bartlová
Klára Benešovská
Josef Bláha
Marie Bláhová
Pavel Blažek
Lenka Blechová
Lenka Bobková
Václav Bok
Tomáš Borovský
Jaroslav Boubín
Milena Bravermanová
Pavel Brodský
Pavlína Cermanová
Dušan Coufal
Martin Čapský
Jaroslav Čechura
Jan Čermák
Alena Černá
Miroslav Černý
Petr Čornej
Eva Doležalová
Lucie Doležalová
Jiří Doležel
Zdeněk Dragoun
Václav Drška
Dana Dvořáčková Malá
Petr Elbel
Jiří Fajt
Jana Fantysová-Matějková
Jan Frolík
Alena Hadravová
Ota Halama
Dalibor Havel
Josef Hejnic
Ivan Hlaváček
Petr Hlaváček
Hana Hlaváčková
Zdeňka Hledíková
Ivo Hlobil
Mlada Holá
Jaromír Homolka

Libuše Hrabová
Marta Hradilová
Klára Hübnerová
Michaela Hrubá
Petr Charvát
Kateřina Charvátová
Petr Chotěbor
Libor Jan
David Kalhous
Jan Kalivoda
Antonín Kalous
Lenka Karfíková
Jan Klápště
Jan Klípa
Vilém Knoll
Jitka Komendová
Božena Kopičková
Pavel Kouřil
Petr Kozák
Pavel Krafl
Tomáš Krejčík
Helena Krmíčková
Viktor Kubík
Petr Kubín
Kateřina Kubínová
Jiří Kuthan
Roman Lavička
Karel Malý
Karel Maráz
Jindřich Marek
Eduard Maur
Aleš Mudra
Martin Musílek
Petra Mutlová
Jana Nechutová
Martin Nejedlý
Magdalena Nespěšná Hamsíková
Martin Nodl
Michaela Ottová
Jan Pařez
Hana Pátková
Stanislav Petr
Dana Picková

Miloslav Polívka
Dalibor Prix
Rudolf Procházka
Richard Psík
Kateřina Ptáčková
Anna Pumprová
Jan Royt
Vladimír Růžek
Pavlína Rychterová
Milada Říhová
Zuzana Silagiová
Jiří Sláma
Zdeněk Smetánka
Tomáš Somer
Petr Sommer
Pavel Soukup
Stanislav Sousedík
Pavel Spunar
Jiří Starý
Eva Stehlíková
Jan Stejskal
Jiří Stočes
Milada Studničková
Drahomír Suchánek
Ludmila Sulitková
Michal Svatoš
Hana Šedinová
Eduard Šimek
Robert Šimůnek
František Šmahel
Jiří Špička
Radka Těšínská Lomičková
Lenka Vaňková
Vladimír Vavřínek
Tomáš Velímský
Miroslav Vepřek
Kateřina Voleková
Martin Wihoda
Jana Zachová
Jan Zelenka
Blanka Zilynská
Josef Žemlička
Jiří Žůrek
zahraniční fellows

Stanislaw Bylina
Johannes Fried
Anne Hudson
Wojciech Iwańczak
Peter Johanek
† Howard Kaminsky
Franz Machilek
Ferdinand Opll
Alexander Patschovsky
Walter Pohl
† Ferdinand Seibt
Gabriel Silagi

přehled zasedání Fellows a přednášek

1. zasedání 23. 9. 1998

2. zasedání 25. 1. 1999

doc. JUDr. Jiří Kejř: Sporné otázky v bádání o přemyslovských městech

3. zasedání 23. 6. 1999

PhDr. Anežka Vidmanová: Lucemburské otevírání oken do Evropy

4. zasedání 22. 11. 1999

doc. PhDr. Petr Charvát: České země a dálkový obchod v raně středověké Evropě (700-1000)

5. zasedání 15. 3. 2000

doc. PhDr. Zdeněk Smetánka: Experimentální metody ve středověké archeologii

6. zasedání 15. 6. 2000

PhDr. Karel Stejskal: Pražské malířství po roce 1420

7. zasedání 29. 11. 2000

doc. PhDr. Lenka Bobková: Laudatio k poctě 80. narozenin pana prof. Františka Kavky

8. zasedání 28. 2. 2001

prof. František Šmahel: Záhady nejstarší pečeti pražské univerzity

9. zasedání 30. 5. 2001

prof. Ivan Hlaváček: Kniha v českém státě v době předhusitské

10. zasedání 28. 11. 2001

doc. Kateřina Charvátová: Rodina sv. Ludvíka a cisterciáci v Čechách. Kalendář 13. století

11. zasedání 27. 2. 2002

doc. PhDr. Petr Sommer: Život v raněstředověkých Čechách podle prokopských legend

12. zasedání 26. 6. 2002

PhDr. František Hoffmann, CSc. - prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.: Freska přepadení města v minoritském kostele v Jihlavě
prof. John M. Klassen: Akty milosrdenství a náboženská rétorika v Praze v letech 1518 až 1531

13. zasedání 13. 11. 2002

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.: Pád Želivského

14. zasedání 26. 2. 2003

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.: České 13. století: "privatizace" státu

15. zasedání 18. 6. 2003

PhDr. Dušan Třeštík, CSc.: Pověst o zaujetí země a vznik kmene Čechů (počátek 7. stol.)

16. zasedání 12. 11. 2003

prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.: Česká devotio moderna. Fikce a skutečnost

17. zasedání 3. 3. 2004

doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.: České právní dějiny středověku: a co dál?

18. zasedání 9. 6. 2004

PhDr. Klára Benešovská, CSc.: Dům U kamenného zvonu: otázka stavebníka

19. zasedání 27. 10. 2004

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.: Germanistická literární medievistika posledních desetiletí

20. zasedání 2. 3. 2005

prof. Jan Royt: Otázka frankovlámských vlivů v tvorbě umělců za vlády Václava IV.

21. zasedání 30. 11. 2005

dr. Zdeněk Uhlíř: Homiliář opatovický a obraz raně středověkého kazatelství v Čechách

22. zasedání 8. 3. 2006

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.: Šlechta a města v pozdně středověkých Čechách: (Ne)oprávněná generalizace?

23. zasedání 14. 6. 2006

doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc.: Nové pohledy na umění husitské doby

24. zasedání 18. 10. 2006

PhDr. Dana Růžičková, Ph.D.:  Vinum bonum nutrimentum dat corpori... Regimen sanitatis ve spisu Summa recreatorum

25. zasedání 28. 2. 2007

doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.: Středověké proměny jako diskusní téma

26. zasedání 20. 6. 2007

Roman Lavička: Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550

27. zasedání 21. 11. 2007

Pavlína Rychterová: Film Svatý Václav /1929/ Politicko–historický pokus o dobytí nového média

28. zasedání 13. 2. 2008

Eva Doležalová: Cesta k duchovenské kariéře v předhusitských Čechách

29. zasedání 10. 9. 2008

Martin Nodl: „Smíření národů" na pražské univerzitě

30. zasedání 12. 11. 2008

Zuzana Silagiová: Miserrimum est esse sine computo. Pražské komputy.

31. zasedání 4. 3. 2009

Milena Bravermanová: Skrytá svědectví pokladů Pražského hradu. Nové interpretační možnosti mezioborového výzkumu

32. zasedání 10. 6. 2009

Lucie Doležalová: Zloděj, lékař a kacíř: ars memoriae v Čechách 15. století

33. zasedání 23. 11. 2009

Tomáš Velímský: Vzestupy a pády bílinských hradských správců. K problematice vzniku pozemkové šlechty

34. zasedání 10. 3. 2010

Vladimír Růžek a Martin Hložek: Nález pečetidla českého šlechtice z 12. století. Představa nebo skutečnost?

35. zasedání 16. 6. 2010

Pavel Blažek: Ženy patriarchů a Saracénů: Středověké diskuse o polygamii

36. zasedání 2. 3. 2011

Klára Benešovská: Královský sňatek? Ohlédnutí za výstavou.

37. zasedání 16. 11. 2011

Jiří Doležel: Tišnovský tympanon. K počátkům, rozvoji a formám kultu svaté Alžběty Durynské ve středověku

38. zasedání 29. 2. 2012

Thomas Krzenck: Z dílny husitologa. Nová biografie o Janu Husovi

39. zasedání 27. 2. 2013

Petr Chotěbor: Skryté taje katedrály

40. zasedání 16. 10. 2013

Martin Čapský: Zrození země. Komunikující společenství pozdněstředověkého Slezska

41. zasedání 5. 3. 2014

Jaroslav Podliska: Nový Hrad u Kunratic – sonda do dějin jednoho kopce

42. zasedání 26. 11. 2014

Barbora Kocánová: Až naprší a uschne! Studium počasí na pražské středověké univerzitě

43. zasedání 11. 3. 2015

Libor Jan: Nové poznatky o vládě Václava II. a jeho osobnosti

44. zasedání 11. 11. 2015

Jan Čermák: Případ posledního pěvce: Béowulf a Kalevala.

45. zasedání 24. 2. 2016

Michaela Ottová a Michaela Hrubá: Bez hranic - Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

46. zasedání 30. 11. 2016

David Kalhous: Kristiánova legenda v dějinách – dějiny v Kristiánově legendě

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR