CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Knihovna

Knihovna CMS je autonomní součástí Knihovny Filozofického ústavu AV ČR se specializovaným fondem orientovaným na problematiku českého i evropského středověku. Je určena primárně pracovníkům CMS coby příruční knihovna, její umístění v prostorách studovny CMS však poskytuje možnost jejího využití též doktorandům, vědeckým pracovníkům, studentům, badatelům a dalším zájemcům. Provoz knihovny se řídí badatelským řádem. Knihovnu spravuje Adéla Ebersonová.

Za rok 2015 přibylo do knihovny 334 knih a 137 svazků periodik. Knihovna celkem obsahuje 7873 zaevidovaných položek (stav k 1. 1. 2016). I nadále pokračuje nákup nových knihovních jednotek a časopisů. Díky financím z grantových projektů má knihovna také možnost získávat nákladné zahraniční publikace. Důraz je kladen rovněž na pravidelnou výměnu publikací mezi CMS a mnoha institucemi v České republice i v zahraničí. V systému ALEPH je k 1. 1. 2016 zapsáno 1263 knižních jednotek. Kromě toho je čtenářům na webových stránkách CMS k dispozici online knihovní katalog (rozdělený na fond knih a fond časopisů), který je pravidelně aktualizován a ve kterém jsou zapsány všechny knihovní jednotky z fondu CMS (včetně těch, které jsou již zapsány v ALEPHu). V roce 2015 získalo CMS z pozůstalosti zesnulého doc. JUDr. Jiřího Kejře jeho osobní knihovnu. Jedná se o celkem 2029 knih a periodik, které byly zpracovány formou přírůstkového seznamu. Část z nich bude zařazena do knihovního fondu. Součástí souboru je také několik set zatím nezpracovaných separátů.

Knihovní fond je prozatím zpracován ve formě přírůstkového seznamu ve formátech XLS a HTML, v němž lze vyhledávat pomocí Ctrl+F. V téže podobě je i seznam periodik. V posledním sloupci vpravo naleznete u každé knihy lokační značku, která odkazuje na umístění v knihovně. Část fondu je zpracována v Souborném katalogu AV ČR.

Katalog knihovny se stažení, aktualizace: leden 2018 - 3,18 MB, .XLS

Katalog periodik ke stažení, aktualizace: leden 2018 - 799 KB, .XLS

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR