CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Books

/ Recent

Wycliffism and Hussitism Methods of Thinking, Writing, and Persuasion, c. 1360 – c. 1460

Author(s): Kantik Gosh Pavel Soukup
Publisher: Brepols
Series: Medieval Church Studies (MCS 47)
Year: 2022
Pages: 443

Přenos vědění Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích

Author(s):Václav ŽůrekJaroslav SvátekPavlína CermanováVojtěch Bažant
Publisher: Filosofia
Series: Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, vol. 22
Publication Type: Collective monograph
Place: Prague
Year: 2021
Pages: 704

Europas Mitte in Bewegung Das Königreich Böhmen im ausgehenden Mittelalter

Author(s):František Šmahel
Publisher: Vandenhoeck & Ruprecht
Series: Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, vol. 143
Publication Type: Selected works
Year: 2021
Pages: 596

Návraty k pramenům Studie k počátkům husitského tábora

Author(s):František Šmahel
Publisher: Argo
Series: Historické myšlení
Publication Type: Selected works
Place: Prague
Year: 2021
Pages: 698

/ Awarded publications

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi Legitimita moci ve světě 14. století

Author(s): Ondřej Beránek, Jakub Hrubý, , Pavlína Cermanová
Publisher: Academia
Publication Type: collective monograph
Place: Prague
Year: 2017
Pages: 824

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

Author(s): Lenka Bobková , František Šmahel
Publisher: Nakladatelství Lidové noviny
Publication Type: kolektivní monografie
Place: Praha
Year: 2012
Pages: 886

/ Colloquia mediaevalia Pragensia

Raný český stát 10. století

Author(s): Ivana Boháčová , Petr Sommer
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia
Place: Prague
Year: 2020
Pages: 322

Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské

Author(s): Jan Hrdina, Kamil Boldan
Publisher: Colloquia mediaevalia Pragensia 19
Place: Prague
Year: 2018
Pages: 208

Středověká univerzitní vzdělanost

Author(s):Martin Nodl
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 18
Place: Prague
Year: 2018
Pages: 219

Právní kultura středověku

Author(s): Piotr Węcowski , Martin Nodl
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 17
Place: Prague
Year: 2016
Pages: 228

Středověké město

Author(s): Michaela Antonín Malaníková, Beata Możejko , Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia
Publication Type: collective monograph
Place: Prague
Year: 2019
Pages: 239

Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku

Author(s): Krzysztof Bracha , Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 16
Place: Prague
Year: 2016
Pages: 152

Memoria et damnatio memoriae ve středověku

Author(s): Piotr Węcowski , Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 15
Place: Prague
Year: 2014
Pages: 180

Manželství v pozdním středověku Rituály a obyčeje

Author(s): Paweł Kras , Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 14
Place: Prague
Year: 2014
Pages: 308

Moc a její symbolika ve středověku

Author(s): Andrej Pleszcyński , Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 13
Place: Prague
Year: 2011
Pages: 176

Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století

Author(s):František ŠmahelMartin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 12
Place: Prague
Year: 2009
Pages: 500

Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter

Author(s): Eva Doležalová
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 11
Place: Prague
Year: 2010
Pages: 448

Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět

Author(s): Vladimír Liščák , Petr Sommer
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 10
Place: Prague
Year: 2008
Pages: 288

Šlechta, moc a reprezentace ve středověku

Author(s): Martin Wihoda , Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 9
Place: Prague
Year: 2008
Pages: 316

Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku

Author(s): Jan Hrdina, Blanka Zilynská
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 8
Place: Prague
Year: 2008
Pages: 212

Zbožnost ve středověku

Author(s):Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 6
Place: Prague
Year: 2007
Pages: 244

Sociální svět středověkého města

Author(s):Martin Nodl
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 5
Place: Prague
Year: 2006
Pages: 272

Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa

Author(s):Petr Sommer
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 4
Place: Prague
Year: 2006
Pages: 316

Historia monastica I

Author(s): Dušan Foltýn, Kateřina Charvátová, , Petr Sommer
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 3
Place: Prague
Year: 2006
Pages: 300

Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000

Author(s):Petr Sommer
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 2
Place: Prague
Year: 2001
Pages: 496

Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.-16. Jahrhundert

Author(s):František Šmahel
Publisher: Filosofia
Series: Colloquia mediaevalia Pragensia 1
Place: Prague
Year: 1999
Pages: 328

/ Archiv český

Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407–1410 comparata

Author(s): Jan Adámek
Publisher: Filosofia
Series: Archiv Český 42
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2018
Pages: 458

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Author(s): Alena M. Černá , František Šmahel
Publisher: Filosofia
Series: Archiv Český 42
Publication Type: Edition of primary sources + CD-ROM
Place: Prague
Year: 2017
Pages: 376

Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku od počátků do roku 1347

Author(s): Lenka Blechová, Tamás Visi, Daniel Polakovič, Eva Doležalová , Martin Musílek
Publisher: Filosofia
Series: Archiv český 41
Publication Type: Ediiton of primary sources
Place: Prague
Year: 2015
Pages: 387

Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442

Author(s): František Hoffmann
Publisher: Filosofia
Series: Archiv Český 40/1
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2004
Pages: 1019

Codex Přemyslaeus. Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400

Author(s): Ivan Hlaváček
Publisher: Filosofia
Series: Archiv Český 39
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2013
Pages: 326

Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457 čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích

Author(s): František Hoffmann
Publisher: Filosofia
Series: Archiv český 38
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2001
Pages: 260

/ Fontes rerum Bohemicarum. Series nova

Staré letopisy české Texty nejstarší vrstvy

Author(s): Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová
Publisher: Filosofia
Series: Fontes rerum Bohemicarum, Series nova 2
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2003
Pages: 268

Chronicon Francisci Pragensis. Kronika Františka Pražského

Author(s):Jana Zachová
Publisher: Historický ústav AV ČR
Series: Fontes rerum Bohemicarum, Series nova 1
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 1998
Pages: 233

/ Sbírka pramenů k náboženským dějinám

Petr Chelčický. Spisy z Kapitulního sborníku

Author(s): Jaroslav Boubín
Publisher: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Series: Sbírka pramenů k náboženským dějinám 5
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2018
Pages: 500

Petr Chelčický. Spisy z olomouckého sborníku

Author(s): Jaroslav Boubín
Publisher: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Series: Sbírka pramenů k náboženským dějinám 4
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2016
Pages: 384

Petr Chelčický. Siet viery

Author(s):
Publisher: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Series: Sbírka pramenů k náboženským dějinám 3
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2012
Pages: 405

Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného

Author(s): Pavlína Rychterová
Publisher: Filosofia
Series: Sbírka pramenů k náboženským dějinám 2
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2009
Pages: 436

Petr Chelčický. Spisy z Pařížského sborníku

Author(s): Jaroslav Boubín
Publisher: Historický ústav AV ČR, v.v.i.
Series: Sbírka pramenů k náboženským dějinám 1
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Prague
Year: 2008
Pages: 272

/ Magistri Iohannis Hus Opera omnia

Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität

Author(s): Zuzana Silagiová , František Šmahel
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 27B, Supplementum II
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Turnhout
Year: 2015
Pages: 375

Postilla adumbrata

Author(s): Bohumil Ryba , Gabriel Silagi
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 13
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Turnhout
Year: 2015
Pages: 830

Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa

Author(s): Bohumil Ryba , Jana Zachová
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 26A-B
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Turnhout
Year: 2011
Pages: 836

Iohannes Hus, Polemica

Author(s): Jaroslav Eršil
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 22
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Turnhout
Year: 2010
Pages: XXXII+650

Hieronymus de Praga, Quaestiones. Polemica. Epistulae

Author(s):František ŠmahelGabriel Silagi
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia, Supplementum 1
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Turnhout
Year: 2010
Pages: CLXIV+308

Iohannes Hus, Quodlibet

Author(s): Bohumil Ryba
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 20
Publication Type: Edition of primary sources
Place: Turnhout
Year: 2006
Pages: XL+311

Iohannes Hus, Quaestiones

Author(s): Jiří Kejř
Publisher: Brepols
Series: Magistri Iohannis Hus Opera omnia 19a
Place: Turnhout
Year: 2005
Pages: VII+44+792

/ "Malá řada"

Kacíři, barbaři, nepřátelé Odlišnosti a stereotypy v pozdním středověku

Author(s): Věra Vejrychová , Vojtěch Bažant
Publisher: Filosofia
Place: Prague
Year: 2016
Pages: 304

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Author(s): Ota Halama , Pavel Soukup
Publisher: Filosofia
Place: Prague
Year: 2016
Pages: 241

Heresis seminaria Pojmy a koncepty v bádání o husitství

Author(s): Pavlína Rychterová , Pavel Soukup
Publisher: Filosofia
Place: Prague
Year: 2013
Pages: 284

Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen

Author(s): Michael Brauer, Pavlína Rychterová, Martin Wihoda
Publisher: Filosofia
Place: Prague
Year: 2009
Pages: 196

Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení

Author(s): Ota Halama , Pavel Soukup
Publisher: Filosofia
Place: Prague
Year: 2006
Pages: 276

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR