CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Scientific Council and Fellows

Scientific Council

chairman

doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.

members

prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
PhDr. Alena Černá, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

 

Fellows

Iva Adámková (2018)
Robert Antonín (2010)
Přemysl Bar (2018)
Stanislav Bárta (2017)
Milena Bartlová (2000)
Klára Benešovská (1998)
Josef Bláha (2000)
Marie Bláhová (1998)
Pavel Blažek (2007)
Lenka Blechová (2011)
Lenka Bobková (1998)
Václav Bok (1998)
Tomáš Borovský (2006)
Jaroslav Boubín (2001)
Milena Bravermanová (2008)
Pavel Brodský (2009)
Helena Březinová (2019)
Pavlína Cermanová (2014)
Dušan Coufal (2014)
Martin Čapský (2008)
Jaroslav Čechura (1998)
Jan Čermák (2015)
Alena Černá (2013)
Miroslav Černý (2000)
Petr Čornej (1998)
Eva Doležalová (2010)
Lucie Doležalová (2009)
Jiří Doležel (2003)
Zdeněk Dragoun (2007)
Václav Drška (2013)
Dana Dvořáčková Malá (2012)
Petr Elbel (2014)
Jiří Fajt (2001)
Jana Fantysová-Matějková (2014)
Jan Frolík (2007)
Alena Hadravová (2002)
Ota Halama (2013)
Dalibor Havel (2009)
Ivan Hlaváček (1998)
Petr Hlaváček (2015)
Hana Hlaváčková (1998)
Mlada Holá (2012)
Libuše Hrabová (1998)
Marta Hradilová (2017)
Jan Hrdina (2018)
Michaela Hrubá (2014)

Klára Hübnerová (2017)
Kateřina Charvátová (2000)
Petr Chotěbor (2001)
Libor Jan (2001)
David Kalhous (2017)
Jan Kalivoda (2002)
Antonín Kalous (2010)
Lenka Karfíková (2000)
Jan Klápště (1998)
Tomáš Klimek (2020)
Jan Klípa (2017)
Tomáš Klír (2020)
Vilém Knoll (2009)
Jitka Komendová (2012)
Božena Kopičková (1998)
Pavel Kouřil (2000)
Petr Kozák (2015)
Pavel Krafl (2008)
Tomáš Krejčík (2017)
Helena Krmíčková (2002)
Viktor Kubík (2015)
Petr Kubín (2002)
Kateřina Kubínová (2008)
Jiří Kuthan (2001)
Roman Lavička (2014)
Jiří Macháček (2020)
Karel Malý (1998)
Karel Maráz (2009)
Jindřich Marek (2014)
Markéta Marková (2023)
Eduard Maur (1999)
Aleš Mudra (2009)
Martin Musílek (2017)
Petra Melichar (2020)
Petra Mutlová (2017)
Jana Nechutová (1998)
Martin Nejedlý (2002)
Richard Němec (2020)
Magdalena Nespěšná Hamsíková (2017)
Martin Nodl (2012)
Bronislav Ostřanský (2019)
Michaela Ottová (2009)
Jan Pařez (2015)
Hana Pátková (2003)
Stanislav Petr (1998)
Jiří Petrášek (2019)
Dana Picková (2006)
Miloslav Polívka (1998)

Dalibor Prix (2015)
Rudolf Procházka (2003)
Richard Psík (2016)
Kateřina Ptáčková (2015)
Anna Pumprová (2016)
Radka Ranochová (2017)
Lukáš Reitinger (2018)
Jan Royt (1998)
Vladimír Růžek (2004)
Pavlína Rychterová (2007)
Daniela Rywiková (2018)
Milada Říhová (2002)
Zuzana Silagiová (1998)
Tomáš Somer (2016)
Pavel Soukup (2012)
Stanislav Sousedík (1998)
Pavel Spunar (1998)
Jiří Starý (2017)
Dana Stehlíková (2017)
Dana Stehlíková (2018)
Jan Stejskal (2014)
Jiří Stočes (2012)
Milada Studničková (2006)
Drahomír Suchánek (2013)
Ludmila Sulitková (2002)
Michal Svatoš (1998)
Hana Šedinová (2004)
Eduard Šimek (1998)
Robert Šimůnek (2006)
František Šmahel (1998)
Jiří Špička (2015)
Josef Šrámek (2019)
Lenka Vaňková (2017)
Ladislav Varadzin (2020)
Vladimír Vavřínek (2003)
Tomáš Velímský (2003)
Tomáš Velička (2018)
Miroslav Vepřek (2015)
Kateřina Voleková (2016)
Martin Wihoda (2002)
Jana Zachová (1998)
David Zbíral (2019)
Jan Zelenka (2016)
Blanka Zilynská (2009)
Josef Žemlička (1998)
Jiří Žůrek (2015)
Václav Žůrek (2019)

corresponding fellows

Corresponding Fellows of the CMS are elected by the Centre's Scientific Board upon nomination of the Director of the CMS. The Corresponding Fellowship is awarded in recognition of long-term cooperation with the CMS which has resulted in specific joint projects, scholarly events, or publications. Fellows are always welcome at the Centre's activities. The CMS is happy to facilitate Fellows' visits to Prague and offers its capacities to assist them with remote research.

Martin Bauch (since 2021)
Krzysztof Bracha (since 2021)
Julia Burkhardt (since 2021)
Johannes Fried (since 2001)
Kantik Ghosh (since 2021)
Phillip Haberkern (since 2021)
Wojciech Iwańczak (since 2001)
Christian Jaser (since 2021)
Peter Johanek (since 2001)
Alexandra Kaar (since 2021)
Gábor Klaniczay (since 2021)
Paweł Kras (since 2021)
Olivier Marin (since 2021)
Georg Modestin (since 2021)
Beata Możejko (since 2021)
Ferdinand Opll (since 2001)
Alexander Patschovsky (since 2001)
Walter Pohl (since 2001)
Thomas Prügl (since 2021)
Eva Schlotheuber (since 2021)
Gerald Schwedler (since 2021)
Gabriel Silagi (since 2001)
Christina Traxler (since 2021)
Michael Van Dussen (since 2021)
Piotr Węcowski (since 2021)

deceased fellows

Černý Jaromír (1998-2012)
Durdík Tomáš (1998-2012)
Eršil Jaroslav (1998-2008)
Hásková Jarmila (1998-2007)
Hejnic Josef (2001-2019)
Herold Vilém (1998-2012)
Hledíková Zdeňka (1998-2018)
Hlobil Ivo (2001-2021)
Hoffmann František (1999-2015)
Homolka Jaromír (1998-2017)
Charvát Petr (1998-2003)
Kavka František (1998-2005)
Kejř Jiří (1998-2015)
Kolár Jaroslav (1998-2013)
Lehár Jan (1998-2004)
Martínková Dana (1998-2007)
Merhautová Anežka (1998-2015)
Měřínský Zdeněk (2000-2016)
Mezník Jaroslav (1998-2008)
Mráz Milan (1998-2010)
Petrů Eduard (1999-2006)
Richter Miroslav (1999-2011)
Roháček Jiří (2023)
Sláma Jiří (1998-2020)
Smetánka Zdeněk (1998-2017)
Sommer Petr (1998-2023)
Stejskal Karel (1998-2014)
Třeštík Dušan (1998-2007)
Vidmanová Anežka (1998-2010)

Anne Hudson (2001-2021)
Stanislaw Bylina (2001-2017)
Howard Kaminsky (2001-2014)
Franz Machilek (2001-2021)
Ferdinand Seibt (2001-2003)

summary of fellows' sessions and lectures

1. meeting 23. 9. 1998

2. meeting 25. 1. 1999

doc. JUDr. Jiří Kejř: Sporné otázky v bádání o přemyslovských městech

3. meeting 23. 6. 1999

PhDr. Anežka Vidmanová: Lucemburské otevírání oken do Evropy

4. meeting 22. 11. 1999

doc. PhDr. Petr Charvát: České země a dálkový obchod v raně středověké Evropě (700-1000)

5. meeting 15. 3. 2000

doc. PhDr. Zdeněk Smetánka: Experimentální metody ve středověké archeologii

6. meeting 15. 6. 2000

PhDr. Karel Stejskal: Pražské malířství po roce 1420

7. meeting 29. 11. 2000

doc. PhDr. Lenka Bobková: Laudatio k poctě 80. narozenin pana prof. Františka Kavky

8. meeting 28. 2. 2001

prof. František Šmahel: Záhady nejstarší pečeti pražské univerzity

9. meeting 30. 5. 2001

prof. Ivan Hlaváček: Kniha v českém státě v době předhusitské

10. meeting 28. 11. 2001

doc. Kateřina Charvátová: Rodina sv. Ludvíka a cisterciáci v Čechách. Kalendář 13. století

11. meeting 27. 2. 2002

doc. PhDr. Petr Sommer: Život v raněstředověkých Čechách podle prokopských legend

12. meeting 26. 6. 2002

PhDr. František Hoffmann, CSc. - prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.: Freska přepadení města v minoritském kostele v Jihlavě
prof. John M. Klassen: Akty milosrdenství a náboženská rétorika v Praze v letech 1518 až 1531

13. meeting 13. 11. 2002

prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.: Pád Želivského

14. meeting 26. 2. 2003

prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.: České 13. století: "privatizace" státu

15. meeting 18. 6. 2003

PhDr. Dušan Třeštík, CSc.: Pověst o zaujetí země a vznik kmene Čechů (počátek 7. stol.)

16. meeting 12. 11. 2003

prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.: Česká devotio moderna. Fikce a skutečnost

17. meeting 3. 3. 2004

doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.: České právní dějiny středověku: a co dál?

18. meeting 9. 6. 2004

PhDr. Klára Benešovská, CSc.: Dům U kamenného zvonu: otázka stavebníka

19. meeting 27. 10. 2004

prof. PhDr. Václav Bok, CSc.: Germanistická literární medievistika posledních desetiletí

20. meeting 2. 3. 2005

prof. Jan Royt: Otázka frankovlámských vlivů v tvorbě umělců za vlády Václava IV.

21. meeting 30. 11. 2005

dr. Zdeněk Uhlíř: Homiliář opatovický a obraz raně středověkého kazatelství v Čechách

22. meeting 8. 3. 2006

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.: Šlechta a města v pozdně středověkých Čechách: (Ne)oprávněná generalizace?

23. meeting 14. 6. 2006

doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc.: Nové pohledy na umění husitské doby

24. meeting 18. 10. 2006

PhDr. Dana Růžičková, Ph.D.:  Vinum bonum nutrimentum dat corpori... Regimen sanitatis ve spisu Summa recreatorum

25. meeting 28. 2. 2007

doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.: Středověké proměny jako diskusní téma

26. meeting 20. 6. 2007

Roman Lavička: Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550

27. meeting 21. 11. 2007

Pavlína Rychterová: Film Svatý Václav /1929/ Politicko–historický pokus o dobytí nového média

28. meeting 13. 2. 2008

Eva Doležalová: Cesta k duchovenské kariéře v předhusitských Čechách

29. meeting 10. 9. 2008

Martin Nodl: „Smíření národů" na pražské univerzitě

30. meeting 12. 11. 2008

Zuzana Silagiová: Miserrimum est esse sine computo. Pražské komputy.

31. meeting 4. 3. 2009

Milena Bravermanová: Skrytá svědectví pokladů Pražského hradu. Nové interpretační možnosti mezioborového výzkumu

32. meeting 10. 6. 2009

Lucie Doležalová: Zloděj, lékař a kacíř: ars memoriae v Čechách 15. století

33. meeting 23. 11. 2009

Tomáš Velímský: Vzestupy a pády bílinských hradských správců. K problematice vzniku pozemkové šlechty

34. meeting 10. 3. 2010

Vladimír Růžek a Martin Hložek: Nález pečetidla českého šlechtice z 12. století. Představa nebo skutečnost?

35. meeting 16. 6. 2010

Pavel Blažek: Ženy patriarchů a Saracénů: Středověké diskuse o polygamii

36. meeting 2. 3. 2011

Klára Benešovská: Královský sňatek? Ohlédnutí za výstavou.

37. meeting 16. 11. 2011

Jiří Doležel: Tišnovský tympanon. K počátkům, rozvoji a formám kultu svaté Alžběty Durynské ve středověku

38. meeting 29. 2. 2012

Thomas Krzenck: Z dílny husitologa. Nová biografie o Janu Husovi

39. meeting 27. 2. 2013

Petr Chotěbor: Skryté taje katedrály

40. meeting 16. 10. 2013

Martin Čapský: Zrození země. Komunikující společenství pozdněstředověkého Slezska

41. meeting 5. 3. 2014

Jaroslav Podliska: Nový Hrad u Kunratic – sonda do dějin jednoho kopce

42. meeting 26. 11. 2014

Barbora Kocánová: Až naprší a uschne! Studium počasí na pražské středověké univerzitě

43. meeting 11. 3. 2015

Libor Jan: Nové poznatky o vládě Václava II. a jeho osobnosti

44. meeting 11. 11. 2015

Jan Čermák: Případ posledního pěvce: Béowulf a Kalevala.

45. meeting 24. 2. 2016

Michaela Ottová a Michaela Hrubá: Bez hranic - Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí

46. meeting 30. 11. 2016

David Kalhous: Kristiánova legenda v dějinách – dějiny v Kristiánově legendě

47. meeting 1. 3. 2017

Jana Maříková Kubková: Archeologický atlas Pražského hradu

48. meeting 8. 11. 2017

Petr Elbel: Legittimus Regni Bohemie et Marchionatus Moravie heres? Zikmund Lucemburský a české země do roku 1419

49. meeting 1. 3. 2018

Aleš Mudra: K povaze eucharistické kultury v pozdním středověku

50. meeting 31. 10. 2018

Hana Šedinová: Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři a jejich původ v arabském a latinském překladu Aristotelových zoologických spisů

51. meeting 28. 3. 2019

Hana Vlhová-Wörner: Husitské století hudební: fakta a mýty

52. meeting 25. 11. 2019

Kateřina Kubínová: Pražský evangeliář Cim 2. Pozoruhodné osudy jednoho rukopisu

53. meeting 24. 2. 2020

Dalibor Havel: Latinská písemná kultura v Čechách 11. století: pražská kapitula, břevnovský klášter

54. meeting 3. 11. 2021

Vladislav Razím: Středověká opevnění českých měst

55. meeting 23. 3. 2022

Pavel Soukup: Kázání kříže proti husitům. Neznámá kapitola z dějin husitských válek

56. meeting 14. 11. 2022

Ota Pavlíček: Východiska a perspektivy výzkumu kvodlibetní tradice na fakultách svobodných umění

57. meeting 22. 3. 2023

Jan Videman: Počátky českého mincovnictví

58. meeting 15. 11. 2023

Paweł Kras: Pietas regia. Public and private piety of the Jagiellons

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR