CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Image Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c.

Research Interests:

History of the Late Middle Ages; Renaissance humanism and Reformation in Central Europe; Medieval University; Medieval Iconology and Iconography; Late Medieval Doctrines and Mentalities

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

1946-1953 Gymnasium in Chrudim

1954-1959 Faculty of Arts, Charles University

1963 PhDr. Faculty of Arts, Charles University

1965 CSc. Faculty of Arts, Charles University

1990 DrSc. Historical Institute, Czechoslovak Academy of Sciences

1991 Doc. Faculty of Arts, Charles University

1995 Prof. Faculty of Arts, Charles University

Scholarships

1968 lecture at All Souls College, Oxford

1983 Collège de France (Paris) series of lectures and bronze medal

1983 lectures at universities in Tours and Lille

1984 lecture at the university in Leipzig

1987 lectures at the universities in Marburg a/L, Bonn and Bochum

1991 lectures at the universities in Berlin (Freie Universität) and Konstanz

1992 lectures at the universities in Ostrava, Bamberg, Fribourg (Switzerland) and Eichstätt

1993 Otto von Freising Gastprofessur, Katholische Universität Eichstätt

1993 lectures at the Max - Planck -  Institut für Geschichte v Tübingen and at the universities in München and Budapest (Central European University)

1994 Mitglied des Collegium Carolinum, München

1994 lectures at universities London and Konstanz

1995 lecture at the Bavarian Academy of Sciences München, at the universities at Innsbruck and Erlangen

1996 Lecture University of Southern Bohemia

1996 4. annual lecture on honor of J. L. Fischera University of Olomouc

1997 Lecture University of Olomouc

1998 lecture Universität Potsdam, Festrede Universität Konstanz

2002 Lecture University of Pardubice

2005 Festrede Universität Konstanz

2011 Ceremonial lecture Universität Leipzig

Editorial Boards, Institution Fellowships etc.

1965–1970 Dějiny a současnost, editorial board

1969–1970 Mediaevalia Bohemica, lead editor

1990–2000 Český časopis historický, lead editor

1990–1991 Grantová agentura AV ČR, vice-president

1990–1998 Národní komitét historiků

1992–1993 Koordinační rada vlády ČR pro vědu a technologie, member

1993–1994 Science board of AV ČR, 2001-2009 its president

1993–1999 Komise pro vědecké hodnosti of the Czech government

1994–2009 Nadání Josefa, Zdeňky a Marie Hlávkových, member of administration

1995–2009 Science board of Charles University

1998–2006 Akreditační komise of the Czech government

since 1999 president of the Commission of the Czech Historical Institute in Rome

since 2003 member of the Commission for Awards of the Minister of Education

since 2009 Studia mediaevalia Bohemica, editor-in-chief

Ocenění

1965 memorial Hus medal ČSAV

1967 Annaul award of the Melantrich publishing house, book Jeroným Pražský

1990 Max Planck Research Award

1992 Memorial J. A. Komenský medal

1992 Honorary citizenship of Tábor

1994 Forschungspreis der Stiftung Historisches Kolleg, München

1994 bronze medal of Charles University

1995 annual award of Czech Academy of Sciences, book Husitská revoluce I - IV

1995 member of Učená společnost ČR, durong 1998-2004 its president and vice-president

1996 Hans - Sigrist - Preis Universität Bern

1996 Honorary Member of The American Historical Association

1997 Corresponding Fellow of the Royal Historical Society

1997 Corresponding Fellow of the British Academy

1998 František Palacký medal AV ČR

2002 State decoration Za zásluhy I. stupně

2002 Medal of the Minister of Education II. stupně

2003 Mitglied der Monumenta Germaniae Historica

2004 silver medal of Charles University

2004 František Palacký award, UP in Olomouc

2004 honorary member of Sdružení českých historiků – Historický klub 1872

2004 Medal Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Warszawa

2005 Praemium Bohemiae in History

2006 Medal of the Minister of Education I. stupně

2006 Member of the European Academy of Sciences and Arts

2006 Dr. h. c. University of Hradec Králové

2007 Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America

2007 Dr. h. c. University of Pardubice

2007 Dr. h. c. University of South Bohemia in České Budějovice

2007 Memorial medal of Faculty of Arts, Universita of South Bohemia in České Budějovice

2008 Zlatá medaile Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

2008 Medal of Učená společnost Za zásluhy o rozvoj vědy

2009 Honorable medal De scientia et humanitate optime meritis

2011 Award of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences (Prague Section)

2013 Award of the Literární fond for Lucemburkové (together with Lenka Bobková)

2013 Czech Academy of Sciences Award for a scholarly result (together with Robert Novotný, Pavlína Mašková a Lenka Bobková)

2013 National Award of the Czech government Česká hlava

2014 Jan Patočka Memorial medal, Czech Academy of Sciences

2018 Honorary citizenship of Trhová Kameniceš

List of Publications

For more information see:

  • Husitství  -  Reformace  -  Renesace. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, sv. III, Praha 1994, pp. 1059 - 1129
  • Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha 2004, pp. 11 - 33
  • Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, pp. 309 - 314
  • František Šmahel, Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, pp. 466 - 529 (incl. foreign lectures and reviews)

Books

Humanismus v době poděbradské, Praha, Nakladatelství ČSAV 1963 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 73 - 6).

Jiří z Poděbrad 1464 - 1964, Poděbrady, Výstavnictví 1964 (also in English, French, German and Russian).

Světové kulturní výročí  -  Mistr Jan Hus (Exhibition Catalogue), Praha 1965.

Jeroným Pražský. Život revolučního intelektuála, Praha, Melantrich 1966.

Pražské univerzitní studentstvo v předrevolučním období 1399 - 1419, Praha, Nakladatelství ČSAV 1967 (Rozpravy ČSAV, ŘSV 77 - 3).

Podjebrad Gyorgy, Budapest, Akadémiai Kiadó 1967.

Jan Žižka z Trocnova, Praha, Melantrich 1969.

Hranice pravdy, Praha, Naše vojsko 1969.

Idea národa v husitských Čechách, České Budějovice, Růže 1972, 2. ed. Praha, Argo 2000.

Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348 - 1500, Wrocław - Warszawa -  Kraków - Gdańsk, Ossolineum 1980.

La révolution hussite, une anomalie historique, Paris, PUF 1985.

Mistr Jan Hus, Praha, Svoboda 1985 (also in German).

Husův proces v Kostnici, Praha, Melantrich 1989 (Slovo k historii 18).

(et al.) Dějiny Tábora I - 1, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1989.

(et al.) Dějiny Tábora I - 2, České Budějovice, Jihočeské nakladatelství 1990.

Husitská revoluce I - IV, Praha, Historický ústav 1993, 2. vyd. Praha, Karolinum 1995 - 1996.

Zur politischen Präsentation und Allegorie im 14. und 15. Jahrhundert, München, Oldenbourg 1994.

Historia magistra: poučení z historie. 4. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera, Olomouc 1998.

(ed.) Häresie und vorzeitige Reformation im Spätmittelalter (München, 1998).

Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha, Lidové noviny 2001.

Die Hussitische Revolution I - III. Aus dem Tschechischen übersetzt von Thomas Krzenck. Redaktion: Alexander Patschovsky, Hannover, Hansche Buchhandlung 2002 (MGH Schriften 43,1 - 3).

Mezi středověkem a renesancí, Praha, Argo 2002.

Cesta Karla IV. do Francie 1377 - 1378, Praha, Argo 2006, 2010.

Die Prager Universität im Mittelalter. Gesammelte Aufsätze / The Charles University in the Middle Ages. Selected Studies, (Education ans Society in the Middle Ages and Renaissance 28), Leiden - Boston, Brill 2007.

Konstanzer und Prager Begegnungen. Zwei Vorträge Alexander Patschovsky gewidmet (Konstanzer Universitätsreden 228, Konstanz 2007).

Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty, Praha, Argo 2009.

(ed. cum Gabrielo Silagi) Magistri Hieronymi de Praga Quaestiones, polemica, epistulae. (Corpus christianorum, Continuatio mediaevalis 222) Turnhout, Brepols 2010.

Život a dílo mistra Jeronýma Pražského. Zpráva o výzkumu, Praha, Argo 2010.

Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin, (Knižnice Dějin a současnosti 45), Praha 2011.

Diví lidé v (imaginaci) pozdního středověku, Praha, Argo 2012.

(ed. with Lenkou Bobkovou) Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny 2012).

Jan Hus. Život a dílo, Praha, Argo 2013.

The Parisian Summit, 1377–78. Emperor Charles IV and King Charles V of France. Prague 2014.

Hranice pravdy. Husovy listy z Kostnice podle edice Bohumila Ryby, Praha, Argo 2015.

(ed. cum Zuzana Silagiova) Catalogi librorum vetustissimi Universitatis Pragensis. Die ältesten Bücherkataloge der Prager Universität (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis 271), Turnhout, Brepols 2015.

Ve znamení císaře Karla IV. a mistra Jana Husa. Panorama českých dějin pozdního středověku, Praha 2016.

Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů, Praha 2017.

Statuta et Acta rectorumUniversitatisCarolinaePragensis 1360-1614 ed. cum Gabrielo Silagi, Praha. Karolinum 2018 (Documenta Historica Universitatis Carolinae Pragensis I.).

Rewolucja husycka. Tom 1. Okres wyrwany z ram. Tłumaczenie Konrad Ziołkowski Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018; Tom 2, Korzenie czeskiej reformacji, tamtéž 2018.

Die Basler Kompaktaten mit den Hussiten (1436). Untersuchung und Edition (MGH Studienund Texte 65), Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2019.

Ed. s Martinem Nodlem: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha, NLN 2019.

Tábor I. Od počátku sídlení do roku 1452. Archeologické exkurzy zpracovali Miloš Drda, František Janda, Jiří Bumerl, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2020.

Rewolucja husycka, tom III: Działania wojenne. Tŀumaczenie Konrad Zioŀkowski. Wydawnictwo Napoleon V, Warszawa 2020.

Návraty k pramenům. Studie k počátku husitského Tábora, Praha, ARGO 2021.

Europas Mitte in Bewegung: Das Königreich Böhmen im ausgehenden Mittelalter

(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 143), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2021

Jan Žižka, Praha, ARGO 2021.

Uprostřed Evropy. České země na konci středověku, Praha, Karolinum 2022.

Collective and Editorial Works

(with Mária PAPSONOVÁ a Daniela DVOŘÁKOVÁ) Ulrich Richental: Kostnická kronika. Historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Budmerice, Rak 2009.

(with Martin Nodl) Ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. (Colloquia mediaevalia Pragensia 12) Praha 2009. 

(with Lenka Bobková) Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012.

(with Martin Nodl) Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha 2014.

Hlávkovy Lužany. Praha 2014.

(with Ota Pavlíček) A Companion to Jan Hus. Brill´s Companions to the Christian Traditio 54, Leiden - Boston, Brill 2015.

(with Martin Nodl), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha NLN 2019.

(with Martin Nodl and Václav Žůrek) Festivities, Ceremonies, and Rituals in the Lands of the Bohemian Crown in the Late Middle Ages, Leiden - Boston, Brill 2022

Articles (since 2009)

(with Martinem NODLEM) Kutnohorský dekret po 600 letech. ČČH 107, 2009, s. 1-45.

(with Martinem NODLEM) Kuttenberger Dekret nach 600 Jahren. Eine Bilanz der bisherigen Forschung, AUC-HUCP 49/2, s. 19-54.

The Hussite Revolution (1419-1471), in: Jaroslav PÁNEK Pánek, Oldřich TŮMA (eds), A History of the Czech Lands, Praha 2009, s. 137-158.

Antoine Marini de Grenoble et son Mémorandum sur la necessité d´une alliance anti-turque, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême)" (= Les Croisades Tardives, 2). Ed. par Martin NEJEDLÝ et Jaroslav SVÁTEK, Toulouse 2009, s. 205-231.

Ulrich Richental a jeho Kronika kostnického koncilu, in: Ulrich Richental: Kostnická kronika. Historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov. Mária PAPSONOVÁ, František ŠMAHEL, Daniela DVOŘÁKOVÁ, Budmerice 2009, s. 11 – 37.

Korunovační rituály, ceremonie a festivity české stavovské monarchie 1471-1526, in: Ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století. Edd. Martin NODL a František ŠMAHEL, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2009, s. 147-170.

Gab es einen Frühhumanismus im luxemburgischen Böhmen?, in: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxenburgern im europäischen Kontext. Hrsg. von Jiri Fajt & Andrea Langer. München 2009. s. 22-26.

Basilejská kompaktáta, jejich zpísemnění a ratifikace, SMB 1, 2009, s. 187-229.

Nepatřičná promluva na závěr kolokvia k poctě Bedřicha Loewensteina, DTK 6, 2009,  s. 351-355.

Úcta k sv. Václavu v husitských Čechách, in: Svatý Václav. Na památku 1100 výročí narození knížete Václava Svatého. Ed. Petr KUBÍIN, (= Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. 11) Praha 2010, s. 281-299.

Antonio Marini z Grenoblu a jeho „Memorandum" o nutnosti protiturecké aliance, in: Pavel Soukup, Jaroslav Svátek a kolektiv, Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin  náboženských konfliktů, Praha 2010, s. 171-190.

Kdo pronesl smuteční řeč při pohřbu císaře Karla IV?, SMB 2, 2010, s. 215-220.

Zatoulané drobné texty v nejstarších kolejních katalozích, AUC-HUCP 50/2, 2010, s. 89-114.

Old Czechs were hefty heroes: the construction and reconstruction of Czech national history in its relationship to the "great" medieval past, in: The Uses of the Middle Ages in Modern European States. History, Nationhood and the Search for Origins. Ed. by R. J. E. Evans and Guy P. Marchal, Oxford 2011, s. 245-262.

Polemik über die kulturelle und andere Überlegenheit der Tschechen und Deutschen auf dem Konstanzer Konzil, in: Neue tschechische Interpretationen der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens (47. Deutscher Historikertag, Dresden 2008. Hg. von  Jiří PEŠEK - Petr VOREL. Dresden 2009, s. 9-20.

Epilog jedné kauzy. Osudy listin basilejských kompaktát, in: Robert Novotný, Petr Šámal a kol., Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Praha 2011, s. 121-139.

Divý muž na Sázavě a jeho příbuzní v Horním Porýní. Drobná etuda o středověkém romantismu, in: Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, Praha 2011, s. 247-257.

The English Rising of 1381, Wyclif and Lollards in the Czech point of view, in: Confession and Nation in the Era of Reformations. Central Europe in Comparative Perspective. Ed. by Eva Doležalová and Jaroslav Pánek, Prague 2010, s. 35-52.

Jaroslav Kadlec, historik českých církevních dějin, in: S úctou a láskou. K 100. výročí narození ThDr. Jaroslava Kadlece, Veselá 2011, s. 25-34 [from In oimnibus caritas, Praha 2002].

Zkrocení divých lidí ve scénických příbězích středověké fantazie, DISK 36, červen 2011, s. 105-120.

Mučedníci a bojovníci v husitském nebi ..., in: V zajetí středověkého obrazu. Kniha studií k jubielu Karla Stejskala, Praha 2011, s. 133-143.

Státní theologie Karla IV., „národní" doktrina Francie a počátky konciliarismu, in: Vilém Herold, Ivan Müller, Aleš Havlíček (ed.), Politické myšlení pozdního středověku a reformace (Dějiny politického myšlení II/2), Praha 2011, s. 118-160 a 476-482.

Státní teologie Karla IV., „národní" doktrína Francie a počátky konciliarismu, in: Vilém Herold, Ivan Müller, Aleš Havlíček, (ed.), Politické myšlení pozdního středověku a reformace 2, Praha 2011, s. 118-160.

Duchovní život, kultura a umění za vlády Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny 2012, s. 257-282.

Evropské panorama 1378-1478, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha, Lidové noviny 2012, s. 595-632.

Závěrečné zamyšlení, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství. K vydání připravili Pavlína Rychterová a Pavel Soukup, Praha 2013, s. 267-272.

Neu entdeckte Geschichtsschreibung. Deutsche Mediävistik in den böhmischen Ländern 1848-1918, in: Soziale Bindungen und gesellschaftliche Strukturen im späten Mittelalter (14.-16. Jahrhundert). Hg. von Eva Schlochtheuber und Hubertus Seibert, München 2013, s. 7-28.

The Divided Nation, in: Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, ed. James R. Palmitessa, Leiden – Boston 2014, s. 63-93

Poslední chvíle, pohřby a hroby českých králů, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, ed. Martin Nodl – František Šmahel, Praha 2014, s. 121-197

Badatelské a ediční dozvuky jubilea Eneáše Silvia Piccolominiho, in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Praha 2014, s. 183-194

Nedoceněný objev neznámého Husova listu, Studie o rukopisech 44, 2014, s. 403-410

Słowo pisane i mówione w slużbie reformy husyckiej, in: Kultura pisma w średniowieczu. Znane problémy, nowe metody, ed. Anna Adamska – Paweł Kras, Lublin 2013 (= Colloquia Mediaevalia Lublinensia II), s. 175-194 (published in 2014)

The National Idea, Secular Power and Social Issues in the Political Theology of Jan Hus, in: A Companion to Jan Hus. Ed. František Šmahel in cooperation with Ota Pavlíček, Leiden / Boston 2015, s. 214-253.

Instead of Conclusion: Jan Hus as Writer and Author, in: A Companion to Jan Hus. Ed. František Šmahel in cooperation with Ota Pavlíček, Leiden / Boston 2015, s. 370-409.

Viaţa şi opera reformatorului ceh Jan Hus († 1415), in: Jan Hus. Scrieri despre credinţă. Selecţia textelor şi traducerea: Anca Irina Ionescu, Bucareşti 2015, s. 9-17.

Antoine Marini de Grenoble et son Mémorandum sur la necessité d´une alliance anti-turque, in: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême)" (= Les Croisades Tardives, 2). Ed. par Martin NEJEDLÝ et Jaroslav SVÁTEK, Toulouse 2015, s. 205-231.

Mluva mluvících pásek. Etuda o Zvěstování hůlkou, gesty, nápisovými páskami, zpečetěnými listy a loveckým rohem, in: Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Eds. Jan Chlíbec – Zoë Opačić, Praha, Artefactum 2015, s. 422-440.

Leben und Werk des tschechischen Reformators Jan Hus († 1415), in: Jan Hus. 600 Jahre Erste Reformation. Hg. von Andrea Strübind und Tobias Weger, Oldenbourh, De Gruyter 2015, s. 17-32.

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR