CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Vojtěch Bažant, Ph.D.

obrázek Mgr. Vojtěch Bažant

Odborné zaměření:

kolektivní paměť a historická kultura ve 14. a 15. století, cestopisná literatura

tel.: +420222222146

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2006–2010 bakalářské studium Historie, FF UK

2010–2012 navazující magisterské studium Historie, FF UK Vnímání prostoru v českých cestopisech 15. století

2012–2020 doktorské studium, Ústav českých dějin FF UK; Představy o počátcích národů v historické kultuře 14. a 15. století

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

LS 2018/2019 stáž na Eötvös Lóránd Tudományegyetem v Budapešti

LS 2013/2014 stáž na Université Rennes 2

ZS 2011/2012 studijní pobyt na Université Montpellier III – Paul Válery

LS 2018/2019 stáž na Eötvös Lóránd Tudományegyetem v Budapešti

Granty, projekty

2019–2020 GAČR EXPRO: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace)

2017–2019 GAČR: Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

2013–2018 GAČR: Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období

od 2013 Grantová agentura UK: Vnímání národnostních rozdílů ve vztahu k českým zemích v pozdním středověku – české země jako exemplum?

2012 vnitřní grant FF UK: Obrazy středověku a jejich role při formování moderního českého národa

Výuka

AR 2015/2016 Základní problémy studia středověku, ÚČD FF UK (s Martinem Nejedlým a Martinem Šormem)

ZS 2014/2015 Medievisté a středověký člověk, ÚČD FF UK (s Martinem Nejedlým)

ZS 2013/2014 Středověký člověk jako předmět interdisciplinárního bádání, ÚČD FF UK (společně s Martinem Nejedlým)

Bibliografie

Redakční práce

Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm, Praha 2019, v tisku.

Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, edd. Vojtěch Bažant – Věra Vějrychová, Praha: Filosofia, 2016.

Hledání komického středověku
, Dějiny a současnost 10/2016, str. 8–25, edd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm.

Edice

Aeneas Silvius Piccolomini, O původu a mravech Turků. Také o rodu Osmanů, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, str. 238–245.

Studie

Formy a funkce narativu o českých dějinách v 15. století, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, edd. Pavlína Cermanová – Pavel Soukup, Praha 2019, s. 226–251

Žerty stranou. Metody a dějiny výzkumu středověké komiky a vážnosti, in: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm, Praha 2019, s. 13–41 (s Martinem Šormem)

The Spišians and Hungary. The Chronicle from Spišská Sobota and the Collective Identity of Spiš, Studia Mediaevalia Bohemica 9, 2017, č. 2, s. 137–150

Kronikář ve svém díle. Problematika autora a vypravěče, Mediaevalia Historica Bohemica 20/1, 2017, s. 141–157.

Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême : des produit d’une société confessionnalisée?, in: Médiévales 67, automne 2014 (Histoire de Bohême. Nouveauxregardsur les sources (XIVe–Xvesiècles), s. 103–119 (s Jaroslavem Svátkem).

Prostor a vyprávění. Narativní strategie středověkého cestopisu, in: Mediaevalia Historica Bohemica 18/2, 2015, str. 133–161.

Prostor Svaté země v českých cestopisech 15. století, in: Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy, Jiří Hrabal (ed.), Olomouc 2015, str. 55–67.

Příběhy stadického krále: několik pohledů na jednu událost, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, edd. E. Doležalová – P. Sommer, Praha 2016, s. 13–25.

Husité, Turci a pravá víra u Aenea Silvia Piccolominiho, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, str. 219–237.

Narativní utváření odlišnosti v pozdním středověku, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, str. 11–30 (s Věrou Vejrychovou)

Popularizace

Kam kráčí Central European University, Dějiny a současnost 6/2019, s. 47–48

Akademici prý musejí chápat, že peníze dává vláda…, Dějiny a současnost 6/2019, s. 49–51 (rozhovor s Evženem Gálem)

Jan Mandeville. „Ktož svět objeti chce“, Dějiny a současnost 2/2017, str. 33–35.

Bílý rozhněvaný dějepisec. Vlastimil Vondruška jako zručný řemeslník a populista, Dějiny a současnost 1/2017, str. 51–52 (s Martinem Šormem).

Proměny vnímání středověkého smíchu, Dějiny a současnost 10/2016, str. 10–12 (s Martinem Šormem).

Rituální žertování. Rozhovor s religionistou Radkem Chlupem o funkcích komiky v náboženství, Dějiny a současnost 10/2016, str. 23–25 (s Janem Kozákem a Martinem Šormem).

Bretonské farní dvorce, Dějiny a současnost 1/2015, str. 39–40.

Jacques Le Goff – muž jiného středověku, Dějiny a současnost 4/2014, str. 32–33 (s Martinem Šormem).

Sv. Erik. Král, mučedník a patron, Dějiny a současnost 4/2015, str. 42–45 (s Martinem Severýnem).

Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême : des produit d’une société confessionnalisée?, in: Médiévales 67, automne 2014 (Histoire de Bohême. Nouveauxregardsur les sources (XIVe–Xvesiècles), str. 103–119 (co-author Jaroslav Svátek).

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR