CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Martin Šorm, Ph.D.

obrázek Martin Šorm

Odborné zaměření:

středověká imaginace, francouzská literatura 12. a 13. století, česká literatura v pozdním středověku, dějiny ve veřejném prostoru a medievalismus

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vystudované programy, školy

2010–2013 bakalářské studium Historie, FF UK

2013–2015 navazující magisterské studium Historie, FF UK Intimita a samota v díle Chrétiena de Troyes a v dvorském románu českém

2015–2021 doktorské studium, Ústav českých dějin FF UK (Vnímání a reprezentace intimity ve středověké literatuře / Representations and Imaginary of Intimity in the Medieval Literature)

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

LS 2013/2014 Université de Poitiers

2015 EHESS Paříž (dva měsíce)

2016 Université d'Orléans (dva měsíce)

Granty, projekty

2023–2025 – Kritická (po)etika staročeské prózy – Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů (AV ČR, v. v. i.)

2019–2023 Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace) (GAČR EXPRO 19-28415X)

2018 – Strategie AV21: Politické a kulturní identity v literatuře doby Václava IV. (s M. Jaluškou a M. Turkem)

2018 – Progres Q07, CSS FF UK – Odysseus ve středověku – paradigmatický hrdina (s M. Jaluškou)

2017–2018 – GAUK: Nová rada Smila Flašky – kritický návrat k prameni (s V. Bažantem)

2017-2018 – VG FF UK: Středověká komika a vážnost (s V. Bažantem)

2016-2018 – vnitřní soutěž FF UK: Seminář "Heroes across medieval cultures" (s M. Jaluškou)

2016-2018 – vnitřní soutěž FF UK: Inovace předmětu Česko-francouzský historický seminář (s M. Nejedlým, V. Soukupovou, J. Svátkem a V. Žůrkem)

2015 – vnitřní soutěž FF UK: Tristan a Isolda na pomezí literární fikce a historického pramene (s M. Jaluškou)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

Dějiny a současnost, redaktor

Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s.

fellow CMS

Ocenění

2023 CEFRES Platform Award for Best Article in Social Sciences and Humanities

2018 Visegrad Group Academies Young Researcher Award

Výuka

2021/2022 Rozpory a vícehlasy, FF UK

2020/2021 Zvířecí hlas ve středověké literatuře, FF UK

2018/2019 Muž s veslem – Odysseus jako postava a paradigma ve středověké literatuře, FF UK (s M. Jaluškou)

LS 2017/2018 Interpretative Seminar: Oedipus the King across Medieval Cultures, FF UK (s M. Jaluškou)

2016/2017 Introduction to the Arthurian Legend (FF UK, s L. Doležalovou, J. Riderem, M. Jaluškou a H. Znojemskou)

LS 2016/2017 Interpretative Seminar: Apollonius of Tyre across Medieval Cultures (FF UK, s M. Jaluškou)

LS 2015/2016 Interpretative Seminar: Gawain the Knight across Medieval Cultures (FF UK, s M. Jaluškou)

2015/2016 Základní problémy studia středověkých dějin (FF UK, s M. Nejedlým a V. Bažantem)

2015–2018 Česko-francouzský historický seminář (FF UK, s M. Nejedlým, V. Soukupovou, J. Svátkem a V. Žůrkem)

LS 2014/2015 Tristan a Izolda (FF UK, s M. Jaluškou)

Bibliografie

Monografie

Podkoní, žák a smrt. Rozpory a vícehlasy v české poezii 15. století, FF UK, Praha 2023

Editované knihy a výukové materiály

Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – L. Korecká – M. Šorm – M. Turek, Praha 2022

Dějepis s nadhledem 7 pro ZŠ a VG. Pracovní sešit 2v1, Praha 2021

Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – J. Dynda – D. Šimeček – M. Šorm, Praha 2020

Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – M. Šorm, Praha 2019

Studie a kapitoly v knihách

Dějiny a kamení: Příspěvky k ekokritické medievistice, Svět literatury 68 (XXXIII), 2023, s. 9–13 (s V. Bažantem)

Dovolená v Indii. Svoboda od práce, víra, štěstí a staročeský orientalismus, in: Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – L. Korecká – M. Šorm – M. Turek, Praha 2022, s. 261–269

Conflicting Popular Culture – Populism and Public History. Vlastimil Vondruška and the Instrumentalization of the Middle Ages, Bohemia 61, 2021, č. 1, s. 35–48

Reading About Men and For Men. Daughters against Fathers, Violence, and Wisdom in One Medieval Manuscript, in: Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe, edd. Daniela Rywiková - Michaela Antonín Malaníková, Lanham 2021, s. 161-195

Obnovení smyslů těla. Stařeny ve francouzské veršované epice 12. a 13. století, in: Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – J. Dynda – D. Šimeček – M. Šorm, Praha 2020, s. 65–85

What are they saying? On two approaches to the New Council by Smil Flaška, Reinardus: Yearbook of the International Reynard Society 32, 2020, č. 1, s. 137–159

La matiere arthurienne en langue tcheque a la fin du Moyen Âge, in: La matiere arthurienne tardive en Europe, 1270-1530, ed. Ch. Ferlampin-Acher, Rennes 2020, s. 1141–1151 (s. M. Turkem)

The Fragile Masculinity of Adolescents. Tandariáš in the Manuscripts, in: Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270-1530), ed. Ch. Ferlampin-Acher, Paris 2020, p. 151-170

Nová rada k starým sporům. Báseň Smila Flašky v zajetí historie, Česká literatura 68/3 (2020), s. 271–301

Žerty stranou! Metody a dějiny výzkumu středověké komiky a vážnosti, in: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – M. Šorm, Praha 2019, s. 13–41 (s Vojtěchem Bažantem).

Proměna a znásilnění jako překlad. Filoména Chrétiena de Troyes a počátky rytířského románu, Auriga LXI/1 (2019), s. 46–65.

Artuš, Tandariáš a Floribella. Obtíže pravých rytířů, in: Eseje o poezii a době Karla IV., ed. Matouš Jaluška, Praha 2017, s. 41-47.

Zvířecí polyfonie v Nové radě Smila Flašky, in: Eseje o poezii a době Karla IV., ed. Matouš Jaluška, Praha 2017, s. 73-82.

Apolón z Tyru. Moudrost pod tíhou zoufalství, in: Eseje o poezii a době Karla IV., ed. Matouš Jaluška, Praha 2017, s. 88-93.

Řeči o lásce a smrti: Příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva, Svět literatury 2016 (XXVI, 54), s. 119-134 (s M. Jaluškou).

Postel a grál. Významotvorné obrazy Chrétiena de Troyes, in: DOLEŽALOVÁ, Eva, SOMMER, Petr (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 237-249.

Représentations de l'intimité dans le roman courtois tchèque, Médiévales 67, automne 2014, p. 49-65.

Tandariáš, Floribella, a medievista. O mnohých zapomněních jakožto zjemňujícím programu středověké artušovské fikce, Mediaevalia Historica Bohemica 17/1, Praha 2014, s. 105-125.

Uherská tažení Vladislava II. očima Ioanna Kinnama a Vincencia, SMB 5, 2013, s. 7–30.

Články a eseje

„Národ za zdí. Nová expozice starších dějin v Národním muzeu“, Dějiny a současnost 2023/3, s. 30–33 (s I. Coufalovou)

„Poláci si chtěli vystřelit z Putina, ale před terč se postavili čeští křižáci“. Úhel pohledu: Otázka Kaliningradu, Echo24.cz, 31. 10. 2022

„Ne, Kundera nikde jinde není“, komentář, h7o, 27. 8. 2020

S panem Broučkem do středověku a zase zpátky. K dějinám humoru a korektnosti, Vital XIV/2 (2020), s. 6–9 (s V. Bažantem)

Mizející archivy v posledním století korálů. Z MFDF Ji.hlava o tom, že čas na beznaděj už je promarněn, Dějiny a současnost 2019/10, s. 42–43.

Dějiny v ohroženém státě. Zpráva BIS a nalézání nového smyslu českých dějin, Dějiny a současnost 3/2019, s. 42–43

Ruka má pět prstů. Z Jihlavy o přípravách na špatný konec, Dějiny a současnost 2018/9, s. 37–39

Historici imaginace a práce s textem. Odpověď Ivu Cermanovi, Dějiny a současnost 2018

Historik a kořeny evropské migrační krize. Jaroslav Pánek mezi vědou a politikou, Dějiny a současnost 2018/8, s. 40–41

„Migrovali lidé, pojmy, texty i témata…“ S komeniologem Vladimírem Urbánkem o náboženském exilu a trvalém pokušení, Dějiny a současnost 2018/8, s. 42–43

„Pustit se do toho úplně jinak…“ Rozhovor s překladatelkou Danou Svobodovou o hexametrech, křídlech inspirace a čtenářském vkusu, Dějiny a současnost 2018/1, s. 23–25.

Král rybář, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 77–80.

Svatá prostoto! Trubert a barevná koza, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 81–84.

Galeran Bretonský: Co znamenají dvojčata?, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 112–115.

Odporný Tristan, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 222–226.

Robert ďábel: Zranění jako důkaz, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 232–235.

Jihlavské zpěvy o vůdcích a smrti, Dějiny a současnost 2017/9, s. 49–51.

Rozhněvaný bílý dějepisec. Vlastimil Vondruška jako řemeslník a populista, Dějiny a současnost 1, 2017, s. 51-52 (s Vojtěchem Bažantem).

Rituální žertování. Rozhovor s religionistou Radkem Chlupem o funkcích komiky v náboženství, Dějiny a současnost 10, 2016, s. 23-25 (s V. Bažantem a J. Kozákem).

Proměny vnímání středověkého smíchu, Dějiny a současnost 10, 2016, s. 10-13 (s V. Bažantem).

Z Jihlavy na Východ. Výzva paměti a smyslům, Dějiny a současnost 9, 2016, s. 42-43.

Artušův synovec Gauvain. Slunce všeho rytířstva, Dějiny a současnost 6, 2016, s. 32-34 (s M. Jaluškou).

„Diplomaté mohou pracovat jen s krátkodobými řešeními", rozhovor s Henry Lawrencem, Dějiny a současnost 10, 2015, s. 32-35.

„Rytíř „mužný" není...", rozhovor s Didierem Lettem, Dějiny a současnost 9, 2015, s. 41-43.

„S překračováním prostorových hranic se snáze překonávají i hranice dějinných period...", rozhovor s Marie Anne Polo de Beaulieu, Dějiny a současnost 5, 2015, s. 32-34.

Středověký starověk. O diskontinuitě oblíbenosti a o „druhé větvi" středověké literární fikce, Dějiny a současnost 2, 2015, s. 30-32.

Postel spravedlnosti. Etuda z literární antropologie předmětů, Dějiny a současnost, 10, 2014, s. 30-31.

„Středověk mezi historií a fikcí často nečinil rozdíl", rozhovor s Bernardem Ribémontem, 5, 2014, s. 36-39.

Jacques Le Goff – Muž jiného středověku, Dějiny a současnost, 4, 2014, s. 32-33 (s Vojtěchem Bažantem).

Cisterciácký klášter v Plasích. Výzdoba plaského chrámu Nanebevzetí Panny Marie jako politické poselství, Dějiny a současnost, 2, 2014, s. 32-34.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, Občanské sdružení Stará cesta, Plasy 2014.

„Člověk nadaný duchem a pamětí se musí potýkat se svou minulostí", rozhovor s Martinem Aurellem, Dějiny a současnost 1, 2013, s. 37-40.

Císařský mlýn, zapomenutá rezidence Rudolfa II., Knihovnička časopisu Břevnovan, Praha 2007.

Recenze

„Jiří Stočes a kol., Jan ze Šitboře. Úředník, literát, mýtus/Johannes von Schüttwa. Beamter, Dichter, Mythos. Spolek Mikuláš – Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2021, 270 s.“, Dějiny a současnost 2024/1–2, s. 74

„Jiří Koten, Poetika narativního komentáře. Rétorický vypravěč v české literatuře, Brno Praha 2020", Studia mediaevalia Bohemica 13, 2021

„Ptáček, dreamtime a nostalgie. Kateřina Smyčková: Krátká věčnost. Vytržení z času
v narativních textech od středověku na práh moderní doby. Ostrava – Dolní Břežany. Ostravská univerzita – Scriptorium 2022. 144 stran.", Česká literatura 70, 5/2022, s. 607–612

„Aron Jakovlevič Gurevič, Jedinec a společnost středověkého Západu, přel. J. Komendová, Argo, Praha 2016", Dějiny a současnost 2017/7, s. 54.

„Nedáme vám pokoj!, Sergej Arkaďjevič Ivanov, Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství, přel. J. Komendová, Pavel Mervart, Praha 2015", Dějiny a současnost 2016/10, s. 53.

„Tasit vílu v boji o smysluplný středověk? Martin Nejedlý, Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků, Scriptorium, Dolní Břežany 2014", Slovo a smysl 22, XI (2014), s. 117–119.

„Vladimír Vavřínek, Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem, Vyšehrad, Praha 2013", Studia mediaevalia Bohemica 5, 2013/2, s. 332–334.

„Jacques Le Goff (ed.), Hommes et femmes du Moyen Age, Paris 2012; Jacques Le Goff, Muži a ženy středověku, Praha 2013", Studia mediaevalia Bohemica 5, 2013/1, s. 142–143.

„Jan Stejskal, Řecké dědictví na západě, České Budějovice 2011", Studia mediaevalia Bohemica 3, 2011/2, s. 348–350.

„Return of the Andrew's Blind Dog. Or Byzantium as a Process: James, L. (ed.),
A Companion to Byzantium. Chichester 2010; Stephenson, P. (ed.) The Byzantine World. London 2010", Byzantinoslavica 71, 2013, s. 400–407.

„Pustit se do toho úplně jinak…“ Rozhovor s překladatelkou Danou Svobodovou o hexametrech, křídlech inspirace a čtenářském vkusu, Dějiny a současnost 2018/1, s. 23–25.

 

Král rybář, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 77–80.

 

Svatá prostoto! Trubert a barevná koza, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 81–84.

 

Galeran Bretonský: Co znamenají dvojčata?, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 112–115.

 

Odporný Tristan, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 222–226.

 

Robert ďábel: Zranění jako důkaz, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 232–235.

 

Jihlavské zpěvy o vůdcích a smrti, Dějiny a současnost 2017/9, s. 49–51.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR