CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Martin Šorm, Ph.D.

obrázek Martin Šorm

Odborné zaměření:

středověká imaginace, francouzská literatura 12. a 13. století, česká literatura v pozdním středověku, dějiny ve veřejném prostoru

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2010-2013 bakalářské studium Historie, FF UK

2013–2015 navazující magisterské studium Historie, FF UK Intimita a samota v díle Chrétiena de Troyes a v dvorském románu českém

od 2015 doktorské studium, Ústav českých dějin FF UK

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

LS 2013/2014 Université de Poitiers

2015 EHESS Paříž (dva měsíce)

2016 Université d'Orléans (dva měsíce)

Granty, projekty

2019–2023 Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace) (GAČR EXPRO 19-28415X)

2018 – Strategie AV21: Politické a kulturní identity v literatuře doby Václava IV. (s M. Jaluškou a M. Turkem)

2018 – Progres Q07, CSS FF UK – Odysseus ve středověku – paradigmatický hrdina (s M. Jaluškou)

2017–2018 – GAUK: Nová rada Smila Flašky – kritický návrat k prameni (s V. Bažantem)

2017-2018 – VG FF UK: Středověká komika a vážnost (s V. Bažantem)

2016-2018 – vnitřní soutěž FF UK: Seminář "Heroes across medieval cultures" (s M. Jaluškou)

2016-2018 – vnitřní soutěž FF UK: Inovace předmětu Česko-francouzský historický seminář (s M. Nejedlým, V. Soukupovou, J. Svátkem a V. Žůrkem)

2015 – vnitřní soutěž FF UK: Tristan a Isolda na pomezí literární fikce a historického pramene (s M. Jaluškou)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

Dějiny a současnost, redaktor

Ocenění

2018 Visegrad Group Academies Young Researcher Award

Výuka

2021/2022 Rozpory a vícehlasy, FF UK

2020/2021 Zvířecí hlas ve středověké literatuře, FF UK

2018/2019 Muž s veslem – Odysseus jako postava a paradigma ve středověké literatuře, FF UK (s M. Jaluškou)

LS 2017/2018 Interpretative Seminar: Oedipus the King across Medieval Cultures, FF UK (s M. Jaluškou)

2016/2017 Introduction to the Arthurian Legend (FF UK, s L. Doležalovou, J. Riderem, M. Jaluškou a H. Znojemskou)

LS 2016/2017 Interpretative Seminar: Apollonius of Tyre across Medieval Cultures (FF UK, s M. Jaluškou)

LS 2015/2016 Interpretative Seminar: Gawain the Knight across Medieval Cultures (FF UK, s M. Jaluškou)

2015/2016 Základní problémy studia středověkých dějin (FF UK, s M. Nejedlým a V. Bažantem)

2015–2018 Česko-francouzský historický seminář (FF UK, s M. Nejedlým, V. Soukupovou, J. Svátkem a V. Žůrkem)

LS 2014/2015 Tristan a Izolda (FF UK, s M. Jaluškou)

Bibliografie

Editované knihy a výukové materiály

Dějepis s nadhledem 7 pro ZŠ a VG. Pracovní sešit 2v1, Praha 2021

Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – J. Dynda – D. Šimeček – M. Šorm, Praha 2020

Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – M. Šorm, Praha 2019

Studie a kapitoly v knihách

Reading About Men and For Men. Daughters against Fathers, Violence, and Wisdom in One Medieval Manuscript, in: Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe, edd. Daniela Rywiková - Michaela Antonín Malaníková, Lanham 2021, s. 161-195

Obnovení smyslů těla. Stařeny ve francouzské veršované epice 12. a 13. století, in: Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – J. Dynda – D. Šimeček – M. Šorm, Praha 2020, s. 65–85

What are they saying? On two approaches to the New Council by Smil Flaška, Reinardus: Yearbook of the International Reynard Society 32, 2020, č. 1, s. 137–159

La matiere arthurienne en langue tcheque a la fin du Moyen Âge, in: La matiere arthurienne tardive en Europe, 1270-1530, ed. Ch. Ferlampin-Acher, Rennes 2020, s. 1141–1151 (s. M. Turkem)

The Fragile Masculinity of Adolescents. Tandariáš in the Manuscripts, in: Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270-1530), ed. Ch. Ferlampin-Acher, Paris 2020, p. 151-170

Nová rada k starým sporům. Báseň Smila Flašky v zajetí historie, Česká literatura 68/3 (2020), s. 271–301

Žerty stranou! Metody a dějiny výzkumu středověké komiky a vážnosti, in: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. V. Bažant – M. Šorm, Praha 2019, s. 13–41 (s Vojtěchem Bažantem).

Proměna a znásilnění jako překlad. Filoména Chrétiena de Troyes a počátky rytířského románu, Auriga LXI/1 (2019), s. 46–65.

Artuš, Tandariáš a Floribella. Obtíže pravých rytířů, in: Eseje o poezii a době Karla IV., ed. Matouš Jaluška, Praha 2017, s. 41-47.

Zvířecí polyfonie v Nové radě Smila Flašky, in: Eseje o poezii a době Karla IV., ed. Matouš Jaluška, Praha 2017, s. 73-82.

Apolón z Tyru. Moudrost pod tíhou zoufalství, in: Eseje o poezii a době Karla IV., ed. Matouš Jaluška, Praha 2017, s. 88-93.

Řeči o lásce a smrti: Příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva, Svět literatury 2016 (XXVI, 54), s. 119-134 (s M. Jaluškou).

Postel a grál. Významotvorné obrazy Chrétiena de Troyes, in: DOLEŽALOVÁ, Eva, SOMMER, Petr (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 237-249.

Représentations de l'intimité dans le roman courtois tchèque, Médiévales 67, automne 2014, p. 49-65.

Tandariáš, Floribella, a medievista. O mnohých zapomněních jakožto zjemňujícím programu středověké artušovské fikce, Mediaevalia Historica Bohemica 17/1, Praha 2014, s. 105-125.

Uherská tažení Vladislava II. očima Ioanna Kinnama a Vincencia, SMB 5, 2013, s. 7–30.

Články a eseje

S panem Broučkem do středověku a zase zpátky. K dějinám humoru a korektnosti, Vital XIV/2 (2020), s. 6–9 (s V. Bažantem)

Mizející archivy v posledním století korálů. Z MFDF Ji.hlava o tom, že čas na beznaděj už je promarněn, Dějiny a současnost 2019/10, s. 42–43.

Dějiny v ohroženém státě. Zpráva BIS a nalézání nového smyslu českých dějin, Dějiny a současnost 3/2019, s. 42–43

Ruka má pět prstů. Z Jihlavy o přípravách na špatný konec, Dějiny a současnost 2018/9, s. 37–39

Historici imaginace a práce s textem. Odpověď Ivu Cermanovi
, Dějiny a současnost 2018

Historik a kořeny evropské migrační krize. Jaroslav Pánek mezi vědou a politikou
, Dějiny a současnost 2018/8, s. 40–41

„Migrovali lidé, pojmy, texty i témata…“ S komeniologem Vladimírem Urbánkem o náboženském exilu a trvalém pokušení
, Dějiny a současnost 2018/8, s. 42–43

„Pustit se do toho úplně jinak…“ Rozhovor s překladatelkou Danou Svobodovou o hexametrech, křídlech inspirace a čtenářském vkusu, Dějiny a současnost 2018/1, s. 23–25.

Král rybář, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 77–80.

Svatá prostoto! Trubert a barevná koza, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 81–84.

Galeran Bretonský: Co znamenají dvojčata?, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 112–115.

Odporný Tristan,
in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 222–226.

Robert ďábel: Zranění jako důkaz,
in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 232–235.

Jihlavské zpěvy o vůdcích a smrti
, Dějiny a současnost 2017/9, s. 49–51.

Rozhněvaný bílý dějepisec. Vlastimil Vondruška jako řemeslník a populista, Dějiny a současnost 1, 2017, s. 51-52 (s Vojtěchem Bažantem).

Rituální žertování. Rozhovor s religionistou Radkem Chlupem o funkcích komiky v náboženství, Dějiny a současnost 10, 2016, s. 23-25 (s V. Bažantem a J. Kozákem).

Proměny vnímání středověkého smíchu, Dějiny a současnost 10, 2016, s. 10-13 (s V. Bažantem).

Z Jihlavy na Východ. Výzva paměti a smyslům, Dějiny a současnost 9, 2016, s. 42-43.

Artušův synovec Gauvain. Slunce všeho rytířstva, Dějiny a současnost 6, 2016, s. 32-34 (s M. Jaluškou).

„Diplomaté mohou pracovat jen s krátkodobými řešeními", rozhovor s Henry Lawrencem, Dějiny a současnost 10, 2015, s. 32-35.

„Rytíř „mužný" není...", rozhovor s Didierem Lettem, Dějiny a současnost 9, 2015, s. 41-43.

„S překračováním prostorových hranic se snáze překonávají i hranice dějinných period...", rozhovor s Marie Anne Polo de Beaulieu, Dějiny a současnost 5, 2015, s. 32-34.

Středověký starověk. O diskontinuitě oblíbenosti a o „druhé větvi" středověké literární fikce, Dějiny a současnost 2, 2015, s. 30-32.

Postel spravedlnosti. Etuda z literární antropologie předmětů, Dějiny a současnost, 10, 2014, s. 30-31.

„Středověk mezi historií a fikcí často nečinil rozdíl", rozhovor s Bernardem Ribémontem, 5, 2014, s. 36-39.

Jacques Le Goff – Muž jiného středověku, Dějiny a současnost, 4, 2014, s. 32-33 (s Vojtěchem Bažantem).

Cisterciácký klášter v Plasích. Výzdoba plaského chrámu Nanebevzetí Panny Marie jako politické poselství, Dějiny a současnost, 2, 2014, s. 32-34.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, Občanské sdružení Stará cesta, Plasy 2014.

„Člověk nadaný duchem a pamětí se musí potýkat se svou minulostí", rozhovor s Martinem Aurellem, Dějiny a současnost 1, 2013, s. 37-40.

Císařský mlýn, zapomenutá rezidence Rudolfa II., Knihovnička časopisu Břevnovan, Praha 2007.

„Pustit se do toho úplně jinak…“ Rozhovor s překladatelkou Danou Svobodovou o hexametrech, křídlech inspirace a čtenářském vkusu, Dějiny a současnost 2018/1, s. 23–25.

 

Král rybář, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 77–80.

 

Svatá prostoto! Trubert a barevná koza, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 81–84.

 

Galeran Bretonský: Co znamenají dvojčata?, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 112–115.

 

Odporný Tristan, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 222–226.

 

Robert ďábel: Zranění jako důkaz, in: Hrdinové v básních. Eseje o poezii, eds. Josef Hrdlička – Matouš Jaluška – Martin Pšenička, Praha 2017, s. 232–235.

 

Jihlavské zpěvy o vůdcích a smrti, Dějiny a současnost 2017/9, s. 49–51.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR