CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

obrázek Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Odborné zaměření:

cestopisy, poutnictví, křížové výpravy, Francie v pozdním středověku

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2007-2012 doktorské studium historie pod dvojím vedením („cotutelle") FF UK a na Université Charles-de-Gaulle Lille III (Francie), disertace Discours et récit du noble voyageur à la fin du Moyen Âge (Šlechtický cestopis a jeho diskurs na konci středověku), vedoucí: prof. Bertrand Schnerb (Lille), doc. Martin Nejedlý (Praha)

2002-2007 magisterské studium historie - francouzština na FF UK, DP Dílo Guilleberta de Lannoy jako historický pramen, vedoucí doc. Martin Nejedlý

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2008-2010 Université Charles-de-Gaulle Lille III (Francie) v rámci doktorského studia (18 měsíců)

2009 Universität Konstanz (3 měsíce)

2005-2006 Université Paul-Valéry Montpellier (Francie) v rámci programu Erasmus (10 měsíců)

2010-2011 Stipendium „Jeune chercheur francophone" ve Francouzském centru pro výzkum společenských věd (CEFRES) v Praze

2007-2010 Stipendium „Bourse de doctorat en co-tutelle du gouvernement français"

Granty, projekty

od 2017 projekt Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

od 2014 projekt Origins of the Vernacular Mode, ERC Starting grant project, no. 263672, ÖAW Vídeň

od 2012 projekt „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období" - Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148)

2006-2010 mezinárodní projekt „Pozdní křížové výpravy" (v rámci projektu Centra základního výzkumu „Křesťanství a česká společnost ve středověku", MŠMT, č. LC 521)

Výuka

od 2017 odborný asistent na Ústavu českých dějin FF UK

od 2011 Prague as a Living History, Undergraduate Program in Central European Studies, CERGE-EI, FHS UK

od 2007 spoluvedení Česko-francouzského historického semináře, Ústav českých dějin FF UK, webové stránky semináře

Bibliografie

Edice a překlady

Bertrandon de la Broquiere. Zámořská cesta: Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích, ed. a přeložil Jaroslav Svátek, Praha 2016

Kolektivní monografie

Guillebert de Lannoy, Cesty a poselstva, edd.  Jaroslav Svátek – Olivier Marin – Martin Nejedlý – Pavel Soukup, Praha, 2009 (ISBN 978-80-87271-11-7)

La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Age (France, Bourgogne, Bohême), edd. Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek (= Croisades tardives 2), Toulouse, 2009 (ISBN 978-2-912025-56-2)

Křížové výpravy v pozdním středověku, edd. Pavel Soukup – Jaroslav Svátek, Praha, 2010 (ISBN 978-80-7422-055-5)

Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, edd. Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek (= Croisades tardives 3), Toulouse, 2012 (ISBN 978-2-912025-81-4)

Články

„Do té země jsem přijel, ale zase ji rychle opustil..." – Návštěva burgundského cestovatele Guilleberta de Lannoy v husitských Čechách, Mediaevalia historica bohemica, 11 (2007), s. 195-210

Guillebert de Lannoy, un seigneur bourguignon espion en Terre sainte, in : La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge (France, Bourgogne, Bohême), edd. M. Nejedlý – J. Svátek, Toulouse, 2009, s. 85-94

Životní dráha Guilleberta de Lannoy ve světle jeho cestopisů i ostatních pramenů, in : Guillebert de Lannoy, Cesty a poselstva, Praha, 2009, pp. 72-100

Kudy přišel Aristoteles? Francouzská debata o kulturním rasismu, Studia mediaevalia Bohemica 1, 2010 (2011), s. 275-285.

„Návod, jak vést válku proti českým heretikům". Příběh jednoho nezdařeného protihusitského projektu, in: Křížové výpravy v pozdním středověku, edd. P. Soukup – J. Svátek, Praha 2010, s. 90-101.

Králův zachránce, vévodův vrah. Klikatá životní dráha šlechtice Tanguyho du Châtel, Dějiny a současnost 11, 2010, s. 33-36.

Voyages de Guillebert de Lannoy en Péninsule Ibérique au début du XVe siècle, Publications du Centre européen d'études bourguignonnes (Rencontres de Madrid), 51 (2011), s. 17-30

La vision de la croisade dans le récit de Bertrandon de la Broquière, in : Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, edd. Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek (Croisades tardives 3), Toulouse 2012, s. 143-159

'Avis pour entreprendre la guerre contre les herectiques de Behaigne' : son auteur, son contexte et son objectif, in : Les Projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle, ed. Jacques Paviot, Toulouse 2014, s. 161-179

Les catégories des 'nacions, langues et créances' chez les voyageurs des XIVe et XVe siècles, in: Nation et nations au Moyen Âge, XLIVe Congrès de la SHMESP (Prague, 23 mai – 26 mai 2013), Paris 2014, s. 123-135

Husitství a cizina: pohled zvnějšku, in: Husitské století, , ed. Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Praha 2014, s. 377-400

(s Martinem Nejedlým) La Bohême aux XIVe et XVe siècles, Médiévales, 67, 2014, s. 5-10

(s Vojtěchem Bažantem) Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême : produits d'une société confessionnalisée ?, Médiévales, 67, 2014, s. 103-120

(s Václavem Žůrkem) Král a jeho dějepisec na společné pouti, in: Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka svatého, krále francouzského. Vyznání víry. List Ludvíkovi X., Praha 2014, s. 5-15

„Je to bezesporu trápení cestovat touto zemí v takové zimě." Andaluský rytíř Pero Tafur v Čechách, ve Slezsku a na Moravě (1438–1439), Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2014, s. 275–288

Cestopis jako prostředek ke spáse? Poutnické itineráře a odpustkové seznamy do Svaté země ze střední Evropy (14. – 16. století), in: Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy [Phenomenon of Travelogue in the Central European Literatures], ed. Jiří Hrabal, Olomouc 2015, p. 43-54

L'idéal du souverain oriental dans le récit de Bertrandon de la Broquière, in : Publications du Centre européen d'études bourguignonnes (Rencontres de Mariemont-Bruxelles), 56 (2016), p. 61-72

Traktát o zemi svaté (1498). Staročeská adaptace cestopisu norimberského měšťana Hanse Tuchera, Listy filologické 140/1–2, 2017, s. 91–141

Struktura a význam panovnické moci ve Francouzském království na konci středověku, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 86–105

Tschechische Übersetzungen deutscher Reiseberichte im späten 15. Jahrhundert. Der „Traktat über das Heilige Land" und das „Leben Mohammeds", Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kulture der böhmischer Länder, 58/2, 2018, p. 324-342

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR