CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. David Kozler

obrázek David Kozler

Odborné zaměření:

české dějiny pozdního středověku – Jan Hus a husitství, česká šlechta (zvláště mladší Rabštejnové) v 15. století, Staré letopisy české; počátky zaalpského humanismu (s důrazem na Eneu Silvia Piccolominiho, Johanna Tröstera a Jana z Rabštejna); digital humanities

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

od 2017 FF UK, doktorský obor České dějiny (téma disertace: Literární dialogy jako rané projevy zaalpského humanismu, jejich autoři a historický kontext vzniku)
2014–2017 FF UK, navazující magisterský obor Historie – české dějiny v evropském kontextu se specializací na dějiny středověku (diplomová práce Prokop, Jan a ti druzí. Mladší Rabštejnové ve vírech husitského století)
2010–2014 FF UK, bakalářský obor Historie (závěrečná práce Prokop z Rabštejna – český diplomat pozdního středověku)
2006–2010 Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

od 2017        FF UK, doktorský obor České dějiny (téma disertace: Literární dialogy jako rané projevy zaalpského humanismu, jejich autoři a historický kontext vzniku)

2014–2017   FF UK, navazující magisterský obor Historie – české dějiny v evropském kontextu se specializací na dějiny středověku (diplomová práce Prokop, Jan a ti druzí. Mladší Rabštejnové ve vírech husitského století)

2010–2014   FF UK, bakalářský obor Historie (závěrečná práce Prokop z Rabštejna – český diplomat pozdního středověku)

2006–2010   Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník

Granty, projekty

od 2023 MEMORI – Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů, součást digitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy LINDAT/CLARIAH-CZ (LM2023062) – odborný pracovník, supervizor sekce Czech Medieval Sources online / Regesty

2020–2023 Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze (AHISTO), projekt na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (TAČR TL03000365) – klíčový člen týmu, technický koordinátor na straně historiků

2017–2018 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148) – podíl na řešení dílčích výzkumných úkolů

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2018 technický redaktor časopisu Studia mediaevalia Bohemica

Ocenění

2010 Cena Učené společnosti ČR v kategorii středoškolský student

Bibliografie

Studie a články

Byl otec kancléře Prokopa z Rabštejna a humanisty Jana z Rabštejna žateckým konšelem? Příspěvek k bádání o usazování šlechty v českých městech v pozdním středověku, Historie – Otázky – Problémy 12/2, 2020, s. 37–48.

Jan Hus a hrad Krakovec. K historicitě pobytu a počátkům místní husovské tradice, Husitský Tábor 23–24, 2019, s. 29–87

K problému data a místa sepsání Husova listu Pražanům na rozloučenou, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 55, 2017, s. 25–29

Pobyt Jana Husa na hradě Krakovci. K novým otázkám a současnému stavu bádání, Studia mediaevalia Bohemica 8/1, 2016, s. 7–40

Petr z Rabštejna a Třeboc v letech 1405–1416. Epizoda ze středověkých dějin obce na pomezí Rakovnicka a Lounska, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 54, 2016, s. 47–51

Mlýny rodu Čechů působícího na Berounce v době rané elektrifikace českého venkova, Hospodářské dějiny 27/2, 2012, s. 113–142

Z dějin mlynářského rodu Čechů, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 50, 2012, s. 9–16

Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce, in: Zastavený čas. Příběh fotografie. 20. století očima předešlých generací, edd. Petr Hofman – Vojtech Čelko, Praha 2011 (= Eustory 5), s. 134–140

Historie a současnost technické památky, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 47, 2009, s. 13–23

Recenze

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (edd. Jana Nechutová – Jana Fuksová), Církevní dějiny 9/2 (20), 2016, s. 133–135

Jan Žižka 1360?–1424. O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci (Zdeněk Vybíral), Jihočeský sborník historický 84, 2015, s. 494–495

Pět životů Jana Husa na Krakovci (Jan Krško), Husitský Tábor 19, 2015, s. 237–243

Popularizace

Byl či nebyl Hus na Krakovci?, Raport. Týdeník pro Rakovnicko a Novostrašecko 26/10, 8. 3. 2016, s. 9

Historie mlýnů na Rakovnicku. Čechův mlýn I–II, Raport. Týdeník pro Rakovnicko a Novostrašecko 16/43–44, 24. a 31. 10. 2006, vždy s. 7

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR