CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D.

obrázek Mgr. Adéla Ebersonová

Odborné zaměření:

církevní dějiny, pozdně středověká zbožnost, středověké klášterní knihovny

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2013–2020 doktorské studium v programu Latinská medievalistika a novolatinská studia, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, disertační práce Středověké rukopisné knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách

2011–2013 navazující magisterské studium oborů Latina a Latinská medievistika, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK

2007–2011 bakalářské studium oborů Latina a Starořečtina, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK

Granty, projekty

od 1/2023 hlavní řešitelka projektu GAČR Středověké knihovny řeholních kanovníků sv. Augustina v Čechách v kontextu střední Evropy (FHS UK)

5/2020–12/2023 externí spolupracovník v projektu GAČR EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století (hlavní řešitelka Hana Vlhová-Wörner)

1/2018–12/2023 členka řešitelského týmu Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (hlavní řešitelka Lenka Karfíková)

1/2017–12/2019 členka řešitelského týmu v projektu GAČR Tvůrčí opisování: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (+ 1504) (hlavní řešitelka Lucie Doležalová)

4/2016–12/2017 externí spolupracovník v projektu GAČR Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku (hlavní řešitelka Lenka Hlávková)

1/2015–12/2016 hlavní řešitelka vnitřního grantu FF UK Tvorba komentované edice textu statut kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem

11/2013–3/2016 členka řešitelského týmu ERC-Starting Grantu The Origins of the Vernacular Mode (hlavní řešitelka Pavlína Rychterová)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2022 Fellow Centra medievistických studií

Ocenění

4/2022 Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Výuka

od akademického roku 2014/2015 výuka kurzů Latina hrou, Základy latiny, Latina pro začátečníky, Latina pro mírně pokročilé a Medieval literature in Bohemia (v angličtině) na FHS UK

Bibliografie

Monografie

Adéla Ebersonová, Roudnická statuta. Zvyklosti augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (komentovaná edice a překlad). Dolní Břežany: Scriptorium, 2021. 184 s.

Kolektivní monografie

Ebersonová, Adéla, Religious Practices of the Canons Regular of St Augustine in the Czech Lands: The Statutes of Roudnice, in: Johnson, Ian – Rodriguez, A. M. S. A., eds., Religious Practices and Everyday Life in the Long Fifteenth Century (1350–1570): Interpreting Changes and Changes of Interpretation, Turnhout: Brepols, 2021, s. 23–48.

Michal Dragoun – Adéla Ebersonová – Lucie Doležalová, Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech. I. Rukopisy a inkunábule; II. Rukopisy Kříže z Telče; III. Rejstříky. Dolní Břežany: Scriptorium, 2021. 1666 s.

Jan Ciglbauer, za spolupráce Martina Bažila, Adély Ebersonové a Henryho Howarda, Carmina clericorum: latinské duchovní písně 14. až 15. století ve středoevropském univerzitním a školském prostředí = sacred Latin songs from the 14th and 15th centuries in the Central European university and school milieu (= Monumenta Liturgica Bohemica). Chomutov: L. Marek, 2020. 288 s.

Vlastimil Brom – Václav Čermák – Michal Dragoun – Adéla Ebersonová – Ota Halama – Jindřich Marek – Olga Sixtová – Kateřina Spurná – Dmitrij Timofejev – Tamás Visi, Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Scriptorium, 2016. 373 s.

Michal Dragoun – Lucie Doležalová – Adéla Ebersonová (edd.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem. Praha: Scriptorium, 2015. 676 s.

 

Články

Adéla Ebersonová, Středověká rukopisná knihovna řeholních kanovníků sv. Augustina v Praze na Karlově, in: Studie o rukopisech 51/1 (2021), s. 31–105.

Adéla Ebersonová, Religious Practices of the Canons Regular of St Augustine in the Czech Lands. The Statutes of Roudnice, in: Religious Practices and Everyday Life in the Long Fifteenth Century (1350–1570). Interpreting Changes and Changes of Interpretation, edd.  Ian Richard Johnson – Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues (= New Communities of Interpretation 2). Turnhout: Brepols, 2021, s. 23–48.

Adéla Ebersonová, Křížova bible, in: Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel, autor, edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun. Praha: Scriptorium, 2020, s. 247–264.

Adéla Ebersonová, Řeholní zvyklosti. Statuta kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie Doležalová – Michal Dragoun – Jan Ctibor. Praha: Scriptorium, 2017, s. 24–35.

Adéla Ebersonová, Knihovny kanonií v Roudnici a v Sadské: dochované rukopisy a jejich obsah, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun – Lucie Doležalová – Adéla Ebersonová. Praha: Scriptorium, 2015, s. 61–88.

Adéla Ebersonová, Alice Klima, Roudnická statuta, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun – Lucie Doležalová – Adéla Ebersonová. Praha: Scriptorium, 2015, s. 187–205.

Michal Dragoun, za spolupráce Adély Ebersonové, Soupis roudnických a sadských rukopisů, in: Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, edd. Michal Dragoun – Lucie Doležalová – Adéla Ebersonová. Praha: Scriptorium, 2015, s. 331–565.

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR