CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Adéla Ebersonová

obrázek Mgr. Adéla Ebersonová

knihovnice

Odborné zaměření:

církevní dějiny, pozdně středověká zbožnost, středověké klášterní knihovny

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

od 2013 doktorské studium v programu Latinská medievalistika a novolatinská studia, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, disertační práce Dějiny řádu augustiniánů kanovníků v českých zemích a výzkum jejich klášterních knihoven

2011-2013 navazující magisterské studium oborů Latina a Latinská medievistika, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK, diplomová práce Roudničtí augustiniáni – knihovna a dílo

2007-2011 bakalářské studium oborů Latina a Starořečtina, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK

Granty, projekty

2017-2019 členka řešitelského týmu v projektu GAČR Tvůrčí opisování: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (+ 1504), hlavní řešitelka doc. Lucie Doležalová

2016-2017 externí spolupráce v projektu GAČR Proměnlivé identity v hudební kultuře střední Evropy v pozdním středověku, hlavní řešitelka dr. Lenka Hlávková

2015-2016 hlavní řešitelka vnitřního grantu FF UK Tvorba komentované edice textu statut kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem

2013-2016 členka řešitelského týmu ERC-Starting Grantu The Origins of the Vernacular Mode, hlavní řešitelka Pavlína Rychterová (CMS Praha – Institut für Mittelalterforschung ÖAW Wien)

Výuka

od ZS 2015/2016 kurz Základy latiny na FHS UK

od LS 2014/2015 kurz Latina pro mírně pokročilé na FHS UK

ZS 2014/2015 kurz Latina hrou na FHS UK (spolu s doc. L. Doležalovou)

Bibliografie

Kolektivní monografie

M. DRAGOUN, L. DOLEŽALOVÁ, A. EBERSONOVÁ (edd.): Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha: Scriptorium, 2015. 676 s. ISBN 978-80-88013-09-9.

Články

A. EBERSONOVÁ, Řeholní zvyklosti. Statuta kanonie řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici nad Labem, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor, Praha: Scriptorium, 2017, s. 24-35.

A. EBERSONOVÁ, Signatura 1 E c, in: Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Scriptorium, 2016, s. 245-287.

A. EBERSONOVÁ, Knihovny kanonií v Roudnici a v Sadské: dochované rukopisy a jejich obsah, in: Ubiest finis huiuslibri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha: Scriptorium, 2015, s. 61-88.

A. EBERSONOVÁ, A. KLIMA, Roudnická statuta, in: Ubiest finis huiuslibri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha: Scriptorium, 2015, s. 187-205.

M. DRAGOUN, za spolupráce A. EBERSONOVÉ, Soupis roudnických a sadských rukopisů, in: Ubiest finis huiuslibri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha: Scriptorium, 2015, s. 331-565.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR