CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Mgr. Pavlína Mašková

obrázek Mgr. Pavlína Mašková

Odborné zaměření:

christianizace a její odraz v archeologických pramenech, funerální archeologie, právní archeologie

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

1994–2000 Archeologie pravěká a raně středověká – historie, FF UK, DP Duchovní kultura venkovského lidu v Čechách v 10.–14. století

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

10/2004–6/2005 Erasmus, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

6/2015 Formation à l'étude des sépultures par l'approche archéothanatologique, Université Bordeaux (UMR 5199 PACEA), pod vedením Patrice Courtauda a Henri Duday

7/2015 Protocol d'intervention en archéologie funéraire (Ecole thématique du CNRS), Université Bordeaux, pod vedením F. Blaizot, I. Cartron a D. Castex

Granty, projekty

2011–2015 za CMS koordinátorka projektu NAKI Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300

2015–2017 externí spolupracovnice projektu Dítě ve středověku a raném novověku v českých zemích (projekt Historického ústavu AV ČR podporovaný GAČR)

2015-2018 externí spolupracovnice projektu Justice et fourches patibulaires: lieux d'exécution, d'exposition et d'inhumation des corps des condamnés à mort (Moyen Âge - Époque Moderne), projekt Institutu Ausonius - Université Bordeaux Montaigne podporovaný prostřednictvím Laboratoire d'Excellence Sciences Archéologiques de Bordeaux

2016-2018 členka týmu projektu Zrod českého města a žebravé řády, podporovaného GAČR

2019–2021 členka týmu projektu Sázava - archeologie benediktinského kláštera podporovaného GA ČR a realizovaného v Archeologickém ústavu AV ČR

Ocenění

2015 Cena českého výboru ICOM za nejvýznamnější výstavní počin roku 2014 s mezinárodním přesahem za výstavu Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300

2013 Cena Josefa Hlávky 2012 / Cena Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Kniha Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

2013 Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Kniha Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy

2010 Cena Nadace Český literární fond za rok 2009 za vědeckou literaturu: Kniha Přemyslovci – budování českého státu

2010 Cena rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci. Kniha Přemyslovci – budování českého státu

2010 Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu. Kniha Přemyslovci – budování českého státu

Bibliografie

Redakce

Přemyslovci. Budování českého státu, ed. P. Sommer - D. Třeštík – J. Žemlička ve spolupráci s P. Maškovou a R. Novotným, Praha 2009.

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. F. Šmahel –  L. Bobková ve spolupráci s P. Maškovou a R. Novotným, Praha 2012.

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas, Praha  2014 (katalog výstavy).

Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, ed. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas, Praha 2015 (katalog výstavy).

Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu, ed. Dana Klírová – Pavlína Mašková, Čelákovice 2018 (publikace výstavních textů).

Články

Zaniklé středověké vesnice na Světelsku, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 1994, s. 115–126.

K otázce interpretace kostrového pohřebiště „s projevy vampyrismu" v Čelákovicích, Studia mediaevalia Pragensia 5, 2005, s. 9–19.

Pavlína Mašková - Jan Michálek: Archeologický výzkum v poloze „Na šibenici" ve Vodňanech (okres Strakonice). Příspěvek k archeologii popravišť v Čechách, Archeologické rozhledy 58, 2006, s. 790–809.

Pohřby na venkově, in: Přemyslovci. Budování českého státu, ed. P. Sommer - D. Třeštík - J. Žemlička, Praha 2009, s. 410–412.

K obrazu středověkého pohřebiště – církevní normy a výpověď archeologických pramenů, in: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów (Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 21- 24 września 2006 roku). Red. Józef Dobosz, Poznań 2009, s. 73–85.

Dovětek o čelákovickém „pohřebišti s projevy vampyrismu", Středočeský sborník historický 36, 2010, s. 128–133.

Archeologie a hračky, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. D. Dvořáčková-Malá – J. Zelenka a kol., Praha 2014, s. 249-252.

Faux cimetières : les lieux d'inhumation des exclus dans les pays de la Couronne de Bohême à l'Époque moderne, in: Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne, Actes des XXXVes Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, dir. Cécile Treffort, Toulouse 2015, s. 207–220.

Pavlína Mašková - Daniel Wojtucki: L'archéologie des lieux d'exécution en République Tchèque et en Basse-Silésie (Pologne), in: Criminocorpus [En ligne], Les Fourches Patibulaires du Moyen Âge à l'Époque moderne. Approche interdisciplinaire, Communications, mis en ligne le 05 janvier 2016, URL: http://criminocorpus.revues.org/3115

Pohřby na místech popravišť jako zrcadlo vztahu společnosti k lidem na okraji, in: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. Red. P. Klint, D. Wojtucki, Łódź – Wrocław 2017, s. 11–23.

Pavlína Mašková – Daniel Wojtucki: An archaeological approach to modern justice in the Czech Republic, Lower Silesia and Upper Lusatia, in: (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, ed. Mathieu Vivas, Bordeaux 2019 (= Scripta Mediaevalia 35), s. 41–53.

Zvukové hračky – Hračky pro každý věk – Imitace zbraní a lodičky, in: Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv: Děti a Dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 123–129.

Na pohřebištích a hřbitovech – Nálezy mimo pohřebiště a hřbitovy – Vzhled dětských hrobů, in: Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv: Děti a Dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 405–412.

Výstavy

Výstava Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu. Městské muzeum v Čelákovicích, 11. 11. 2016 - 26. 2. 2017

Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300. Valdštejnská jízdárna v Praze, 7. 11. 2014 - 15. 3. 2015

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR