CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Doc. Lucie Doležalová, Ph.D.

obrázek Doc. Lucie Doležalová, Ph.D.

Odborné zaměření:

latinská medievistika, středověké rukopisy, umění paměti, mnemotechnika, pozdně středověká zbožnost

tel.: +420222222146

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2001-2005 Ph.D. program, Medieval Studies, Central European University, Budapešť
disertace Reception and Its Varieties: Reading, Re-Writing and Understanding 'Cena Cypriani' in the Middle Ages

2000-2001 M.A. program, Medieval Studies, CEU, Budapešť, diplomová práce:
Food, Fight, and Familiarity with the Bible: A Textual Analysis of the Cena Cypriani

1995-2000 anglická filologie - latinská filologie, Univerzita Palackého, Olomouc, diplomová práce Narativní situace v antickém románu

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2012 Centre for Medieval Studies, Bergen, Norsko (dvouměsíční výzkumný pobyt)

2010 Sciex Crus postdokovské stipendium (šestiměsíční pobyt v Zurichu)

2008 Centre for Medieval Studies, Bergen, Norsko (dvouměsíční výzkumný pobyt)

2004 École pratique des Hautes Études, Paris (semestrální pobyt)

1998-1999 Miami University, Oxford, Ohio, U.S.A. (roční pobyt)

2006 Maison des sciences de l'homme, Paris (měsíční výzkumné stipendium)

2006 American Philosophical Society, Benjamin Franklin Fellowship (výzkum v USA)

2006 Vatican Film Library Mellon Fellowship (výzkum v USA)

Granty, projekty

od 2012 členka týmu Univerzitního centra excelence pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (za FHS UK)

od 2012 členka týmu programu PRVOUK 09 Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, podprojekt: Literární brak: „triviální" a „pokleslé" žánry a podoby literatury na FF UK

od 2012 členka odborné rady programu PRVOUK 18 Fenomenologie a sémiotika na FHS UK

2013-2014 vedoucí dvouletého grantu GAUK o Jindřichu Tottingovi z Oyty (řešitelé: Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca Battista)

2013-2014 vedoucí dvouletého vnitřního grantu FF UK Díla Jindřicha Tottinga z Oyty zachovaná v bohemikálním souboru rukopisů v knihovně Corpus Christi College v Cambridgi: jejich analýza a částečná edice, který řeší doktorandi Jan Odstrčilík, Riccardo Burgazzi, Francesca Battista)

2013-2014 program AKTION, spolupráce s vídeňskými mediolatinisty – studentské konference Text Manuscript and Context in Latin Late Antiquity and the Middle Ages

2011-2016 spoluúčast na pětiletém projektu dr. Pavlíny Rychterové ERC Starting Independent Research Grant

2011-2013 vedoucí mezinárodního podprojektu Medieval Latin Manuscript Transmission in a Digital Environment:The Elbing Convent Library and its Hypertexts v rámci projektu "Innovative Scholarship for Digitized Medieval Manuscripts Delivered in an Interoperable Environment" podporovaného Mellonovou nadací, vedoucí: Prof. Stephen G. Nichols, Johns Hopkins University

2010-2012 tříletý postdokovský grant, GA ČR, P405/10/P112 Obskurní ve středověké rukopisné kultuře: Versus maligni angeli a další nesrozumitelnosti

2009 EEA grant – Exchange of experts (výzkumná spolupráce s Norskem)

2009 Herda Henkel Stiftung – grant na konferenci Medieval Manuscript Miscellanies

2008 interní grant VZ FHS na organizaci workshopu Retelling the Bible

2007-2009 tříletý grant GAAV na juniorský badatelský projekt

2007 Visegrádský grant na projekt The Culture of Memory

2007 ESF grant na organizaci ESF exploratory workshopu Medieval Memories

2000-2005 Medieval Studies, Central European University, Budapest (Sorosovo stipendium)

2005 CEU Award of Excellence

2004 École française de Rome  (měsíční výzkumné stipendium v Římě)

2004 stipendium na Letní školu historie jídla, IEHA, Tours, Francie

2003 výzkumné stipendium na Hill Monastic Manuscript Lib., St. John's Univ., MN

2003 Medioevo Latino, Certosa del Galluzzo, Italy – stipendium na spolupráci

2002-2003    CEU grant na semestr na École pratique des hautes études, Paříž

2002 stipendium v Biblioteca Ambrosiana, Medieval Inst., Notre Dame Univ., IN

2002 výzkumné stipendium v Českém historickém ústavu v Římě

2001 Tanasa Fund Award (za nejlepší mgr. práci ze středověkých studií na CEU)

1999 University Summer Scholars (stipendium na samostatný výzkumný projekt o českém filmu), Miami University, Oxford, Ohio

1999 stipendium na letní kurs alternativní pedagogiky v Trentu, Itálie

1998-1999 Merrillovo stipendium na roční pobyt na Miami University, Oxford, Ohio

1997 American Studies, Suffolk University, Boston (stipendium na letní program)

1996 Prague Summer Writers' Workshop (první cena v soutěži tvůrčího psaní)

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2011 Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures – redakční rada

od 2011 Ricerche Intermedievali (Alessandria, Edizioni dell'Orso) – redakční rada

od 2010 Studia mediaevalia Bohemica (CMS Praha) – redakční rada

od 2010 Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Florencie

od 2009 European Science Foundation Pool of Reviewers

od 2008 Fellows, Centre for Medieval Studies in Prague (since 2008)

Ocenění

2005 Central European University Award of Excellence

2001 Tanasa Fund Award (za nejlepší mgr. práci ze středověkých studií na CEU)

Výuka

od 2008 interně na Filozofické fakultě UK (50%)

od 2007 interně na Fakultě humanitních studií UK (50%)

2007-2008 externě na Fakultě medicíny MU Brno (latina pro mediky v angličtině)

2006-2009 externě na Masarykově Univerzitě – konzultantka pro akademickou angličtinu

2006-2008 externě na komparatistice FF UK (středověká literatura)

Bibliografie

Monografie

Obscurity and Memory in Late Medieval Manuscript Culture: The Case of the 'Summarium Biblie'. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 29. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2012.

Reception and Its Varieties: Reading, Re-Writing and Understanding 'Cena Cypriani' in the Middle Ages. Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium 75. Trier: Wissenschaftliches Verlag, 2007.

Kolektivní monografie

s Kimberly Rivers, eds. Medieval Manuscript Miscellanies: Composition, Authorship, Use. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 31. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2013.

s Jeff Rider a Alessandro Zironi, eds. Obscurity in the Middle Ages. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband 30. Krems: Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 2013.

s Tamásem Visi, eds. Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011 [vyšlo 2010].

ed. The Making of Memory in the Middle Ages. Later Medieval Europe 4. Leiden: Brill, 2010 [vyšlo 2009].

ed. The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

ed. Strategies of Remembrance: From Pindar to Hölderlin.  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

Články

"Verses on the Effects of the Eucharist: Memory and the Material Text in Utraquist Miscellanies," in Religious Controversy in Europe 1378-1536: Textual Transmission and Networks of Readership, ed. Pavel Soukup and Michael van Dussen, Turnhout: Brepols, 2013, p. 105-136.

"Summarium Biblicum: A Biblical Tool both popular and Obscure," in Form and Function in the Late Medieval Bible, ed. Eyal Poleg and Laura Light, Library of the Written Word 27, The Manuscript World 4 (Leiden: Brill, 2013), 163-184.

"Multiple Copying and the Interpretability of Codex Contents: 'Memory Miscellanies' Compiled by Gallus Kemli (1417-1480/1) of Sankt Gallen" in Medieval Manuscript Miscellanies, 139-165.

"Ordnen des Gedächtnisses: Das Verzeichnis als Raum des Wissens in der Vormoderne," in Wissenspaläste - Räume des Wissens in der Vormoderne, ed. Gesine Mierke and Christoph Fasbender, Euros: Chemnitzer Arbeiten zur Literaturwissenschaft 2 (2013): 42-57.

"The Velislav Bible and Latin biblical mnemonics in the 14th and 15th century Bohemia" Daphnis: Zeitschrift für Mittlere Deutsche Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400-1750) 41 (2012): 327-355. [will appear February 2014]

"Pulp Fiction in Medieval Latin Literature?" Slovo a smysl 20 (2013): 88-97.

"Old Light on New Media: Medieval Practices in a Digital Ages," together with R. Wojcik, F.G. Kiss, and E. Poleg, in Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures 2:1 (2013): 16-34.

"Textual Obscurity in the Middle Ages (Introduction)" s Jeff Rider a Alessandro Zironi, in Obscurity in the Middle Ages, 1-14.

"Introduction" s Kimberly Rivers, in Medieval Manuscript Miscellanies, 1-12.

"A Biblical Role-Playing Game? Interpreting and Contextualizing a Late Medieval Latin Poem inc. Vos qui concupiscitis," Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3, Graecolatina Pragensia 24 (2012): 103-113.

"Fugere artem memorativam? The Art of Memory in Late Medieval Bohemia (A Preliminary Survey)," Studia mediaevalia Bohemica 2:2 (2010): 221-260 [appeared September 2011].

"Potřeba opilosti a Cyprianův smích" (The need of drunkenness and Cyprian's laughter), in Ad honorem Eva Stehlíková, eds. Pavlína Šípová, Marcela Spívalová and Jan Jiřík (Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011), 76-80.

"Mémoriser la Bible au bas Moyen Âge ? Le Summarium Biblicum aux frontières de l'intelligibilité," Cahiers électroniques d'histoire textuelle du LAMOP 3 (2010): 1-45.

"The Charm and Difficulty of a Fragment: The Cases of Cena Cypriani and Summarium Biblie" in Along the Oral-Written Continuum: Types of Text, Relations and Their Implications, ed. Slavica Ranković with L. Melve and E. Mundal, Utrecht Studies in Medieval Literacy 20 (Turnhout: Brepols, 2010), 283-301.

"The Absolute Alterity in Cult of Saints: Saint Nobody" in Identity and Alterity in Hagiography and the Cult of Saints, ed. Ana Marinković and Trpimir Vedriš, Bibliotheca Hagiotheca Series Colloquia 1 (Zagreb: Hagiotheca, 2010), 89-101.

"The Dining Room of God: Petrus Comestor's Historia scholastica and Retelling the Bible as Feasting," in Retelling the Bible: Literary, Historical, and Social Contexts (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010), 229-244.

"Cena maletractati: An Unnoticed Version of Cena Cypriani," in Parva pro magnis munera. Études de litérature tardo-antique et médiévale offertes à François Dolbeau par ses élèves, ed. Monique Goullet, Instrumenta patristica et mediaevalia 51 (Turnhout: Brepols, 2009), 195-244.

"On Mistake and Meaning: Scinderationes fonorum in medieval artes memoriae, mnemonic verses, and manuscripts" Language and History 52 (2009): 26-40. [reprinted with slight changes in The Making of Memory in the Middle Ages, ed. L. Doležalová, Later Medieval Europe 4 (Leiden: Brill, 2009)]

"Ad hoc lists of Bernard Itier (1163-1225), librarian of St. Martial de Limoges," 80-99. In The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

"The Potential and Limitations of Studying Lists (Introduction)," 1-8. In The Charm of a List: From the Sumerians to Computerised Data Processing. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009.

"Tibi silens laus: Silence at the Edge of Language," 136-141. In The Edges of the Medieval World. Ed. Gerhard Jaritz and Juhan Kreem. The Muhu Proceedings 1. CEU Medievalia 11. Budapest: CEU Press, 2009. ISBN: 9789639776456, 141 pp.

"Matouš Beran and the Art of Memory in Late Medieval Bohemia," 95-103. In Culture of Memory in East-Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Ed. Rafał Wójcik. Prace Biblioteki Uniwersyteckiej 30. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka, 2008. ISBN 978-83-60961-00-1.

"Nemini vetula placet? In search for positive representation of old woman," 175-182. In Alterskulturen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ed. Elisabeth Vavra. Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit 21. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie  der Wissenschaften, 2008. ISBN 978-3-7001-6108-0.

"The Thin Borderline between the Same and the Different: Reproducibility of Medieval Manuscripts," 81-87. In Reproducibility – Arts, Science, and Living Nature: 10th Villa Lanna Meeting on «Science, or Else?» Prague, January 11-13, 2008, ed. Amrei Wittwer, Elvan Kut, Vladimir Pliska, and Gerd Folkers, Collegium Helveticum Heft 5 (Zürich: Collegium Helveticum, 2008).

"Biblia quasi in saculo: Summarium Biblie and other medieval Bible mnemonics." Medium Aevum Quotidianum 56 (2007): 5-35.

"Novatianus: O podívaných." (a Czech translation of Novatian's De spectaculis with an introduction and notes) Divadelní revue 16:1 (2005): 91-94.

"'But if you marry me': reflections of the Hussite movement in the Penitentiary (1438-1483)," 113-125. The Long Arm of Papal Authority. Edited by Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen, and Kirsi Salonen. Bergen, Krems, Budapest: CEU Press, 2004.

"Quoddam notabile vel ridiculum: an unnoticed version of Cena Cypriani (Ms. Uppsala, UL C 178)." Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Du Cange) 62 (2004): 137-160.

"Lack of self-praise: a search for laudes urbium in medieval Czech lands." Medium Aevum Quotidianum 47 (2003): 33-43.

"Receptions of obscurity and obscurities of reception: the case of the Cena Cypriani," Listy filologické 126 (2003): 187-197.

"The Cena Cypriani, or A Game of Endless Possibilities," 119-130. Der Kommentar in Antike und Mittelalter. Ed. Wilhelm Geerlings and Christian Schulze. Leiden: Brill Academic Publishers, 2002.

"Re-Writing the Bible: Strategies of Intertextuality in the Cena Cypriani." The Annual of Medieval Studies at CEU 8 (2002): 181-202.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR