CMS Centrum medievistických studií

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Dr. phil. Jiří Petrášek

obrázek Dr. phil. Jiří Petrášek

Odborné zaměření:

Kodikologie, edice středověkých pramenů, (proti-)husitská a středověká náboženská literatura, dějiny Horní Falce, Digital Humanities

tel.: +4915225358722

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudované programy, školy

2010–2016 Ph.D. (magna cum laude), Universität Regensburg / Kadedra dějiny filozofie, školitelé: Prof. Rolf Schönberger & Prof. Klaus Unterburger, disertační práce: „Die antihussitische Reaktion des Heidelberger Professors Nikolaus von Jauer (1355–1435) auf das taboritische Manifest aus dem Jahr 1430 "

2001-2007 Studium Archivnictví, Pomocných věd historických a historie, Filozofická fakulta University Karlovy, magisterská práce: „Pamětní funkce Jindřichovské knihy

Zaměstnání

od 04/2018 Státní knihovna v Řezně

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2015/2016 Jan Hus Educational Foundation (jednorázová podpora pro mladé badatele)

05/2014–12/2014 Stipendium nadace Lucie a Dr. Otfrieda Eberzových (Universitäts-stiftung Lucia und Dr. Otfried Eberz)

03/2014–04/2014 Stipendium pro zahraniční mladé badatele od Monumenta Germaniae Historica v Mnichově

10/2010–10/2013 roční stipendium Svobodného státu Bavorsko (BAYHOST) (Jahres-stipendium des Freistaates Bayern) jako podpora doktorského studia na Universität Regensburg

08/2011–10/2011 Stipendium „Aktion" rakouské OeAD pro pobyt ve Vídni

Granty, projekty

od 2013 GAČR: Kulturní kódy a jejich proměna v husitském období

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 4/2013 Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg

Výuka

2013-2015 Universität Regensburg, kurz paleografie 15. století

Bibliografie

Monografie

„Meide die Häretiker". Die antihussitische Reaktion des Heidelberger Professors Nikolaus von Jauer (1355–1435) auf das taboritische Manifest aus dem Jahr 1430. Aschendorff Verlag in Münster, Reihe Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters Neue Folge, Bd. 82, ISBN 978-3-402-10293-0.

Články

Polemika – Mikuláš Magni z Javora: Responde stulto (Odpověz hlupákovi) – katolická re¬akce na táborská manifest z roku 1430, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, (ed.) Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor, Praha 2017, s. 169–182.

Střezte se heretiků. Postoj Mikuláše z Javora k husitům, in: "Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku", (ed.) Věra Vejrychová, Vojtěch Bažant, Praha 2016, s. 157–180.

Husitský manifest, in: Dějiny a Součastnost 3, 2016 (březen 2016), s. 22–23.

Obhajoba odpustků heidelberského profesora Mikuláše z Javora v reakci na táborský manifest z roku 1430, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou, Praha 2016, s. 162–169.

Die Besitztümer der Kirche in der antihussitischen Schrift Curandum Summopere, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 132: Kanonistische Abteilung 101 (2015), s. 417–431.

Reaktion der Erfurter Professoren Johannes Bremer und Matthias Döring auf das Taboritenmanifest aus dem Jahre 1430 (Studie und Edition), in: Studia Mediaevalia Bohemica 4/2012, s. 215–232.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR