CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Jan Kremer

obrázek Jan Kremer

webmaster

Odborné zaměření:

reformní řádová hnutí 11. a 12. století, digital humanities, historical game studies, public history

tel.: +420221183266

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Libellus.cz - Database of Medieval (Central European) Monasteries

Denní medievista - online kalendář medievistických akcí

Vystudované programy, školy

2009 Mgr., Historie - Archivnictví a PVH, FFUK Praha

od 2018 doktorské studium, PedF UK, téma: Premonstrátský řád ve středovýchodní Evropě do počátku 14. století – Komunikace, transfer lidí a kulturních vzorců, školitelka: Prof. Kateřina Charvátová

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

2004, 2005, 2007 Universität Konstanz

Granty, projekty

2011–2015 NAKI Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800–1300, FLÚ AV ČR

2016–2018 GAČR Zrod českého města a žebravé řády, FLÚ AV ČR

2019–2021 GAČR Sázava - archeologie benediktinského kláštera, ArÚP AV ČR

Výuka

od 2014 Council on International Educational Exchange, UK

od 2018 Katedra dějiny a didaktiky dějepisu, PedF UK

Bibliografie

Články

Die Kolonisation und der Zisterzienserorden, in: Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen, edd. Michael Brauer - Pavlína Rychterová - Martin Wihoda, Praha 2009, s. 63-89.

Padesát let výzkumu sázavského kláštera, Archaeologia Historica 2020.

Historická herní studia: Nástin badatelského pole, Historie - Otázky - Problémy 13, 2021, č. 1, odevzdáno.

Koncepce kolektivních identit ve výzkumu reformních řeholních komunit 12. století, Marginalia Historica 2021, v přípravě.

Recenze

Martin Wihoda: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Praha 2005. in: Dějiny – Teorie – Kritika 1-2006, s. 117-124.

Anna Kernbach: Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku. K dějepisectví přemyslovského období. Brno 2010. in: Studia Mediaevalia Bohemica 3/2011, č. 1, s. 121-130.

Databáze a GIS

Databáze benediktinských klášterů do roku 1300 a její mapová nadstavba, Praha 2015.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR