CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Pavlína Mašková

Image Pavlína Mašková

Research Interests:

Christianisation and its reflection in archaeological sources, medieval burial practices and execution site archaeology

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

1994–2000  Study of Archaeology and History, Faculty of Arts, Charles University in Prague, M.A. thesis The rural spiritual culture in Bohemia (10th–14th centuries)

Scholarships

10/2004–6/2005 Erasmus, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

6/2015 Formation a l'étude des sépultures par l'approche archéothanatologique, Université Bordeaux (UMR 5199 PACEA), under the guidance of Patrice Courtaud and Henri Duday

7/2015 Protocol d'intervention en archéologie funéraire (Ecole thématique du CNRS), Université Bordeaux, under the guidance of F. Blaizot, I. Cartron and D. Castex

Projects

2011–2015 Culture and Art of the Benedictine Order in the Central Europe 800-1300, NAKI Grant of the Ministry of Culture (coordinator)

2015–2017 Child in the Middle Ages and Modern History in the Czech Lands, GAČR project (project partner)

2015-2018  Justice et fourches patibulaires: lieux d'exécution, d'exposition et d'inhumation des corps des condamnés a mort (Moyen Âge - Époque Moderne), project of the Institute Ausonius - Université Bordeaux (project partner)

2016-2018 Birth of the Bohemian Town and Mendicant Orders, GAČR project (team member)

2019–2021 Sázava – Archaeology of a Benedictine Monastery, GA ČR project (team member)

List of Publications

Editorial Work

Přemyslovci. Budování českého státu, ed. P. Sommer - D. Třeštík – J. Žemlička ve spolupráci s P. Maškovou a R. Novotným, Praha 2009.

Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, ed. F. Šmahel – L. Bobková ve spolupráci s P. Maškovou a R. Novotným, Praha 2012.

Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300, ed. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas, Praha 2014 (exhibition catalogue).

Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, ed. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas, Praha 2015 (exhibition catalogue).

Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu, ed. Dana Klírová – Pavlína Mašková, Čelákovice 2018 (exhibition texts with summary in English).

Articles

Zaniklé středověké vesnice na Světelsku, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 1994, s. 115–126.

K otázce interpretace kostrového pohřebiště „s projevy vampyrismu" v Čelákovicích, Studia mediaevalia Pragensia 5, 2005, s. 9–19.

Pavlína Mašková - Jan Michálek: Archeologický výzkum v poloze „Na šibenici" ve Vodňanech (okres Strakonice). Příspěvek k archeologii popravišť v Čechách, Archeologické rozhledy 58, 2006, s. 790–809.

Pohřby na venkově, in: Přemyslovci. Budování českého státu, ed. P. Sommer - D. Třeštík - J. Žemlička, Praha 2009, s. 410–412.

K obrazu středověkého pohřebiště – církevní normy a výpověď archeologických pramenů, in: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów (Materiały z konferencji naukowej, Gniezno 21- 24 września 2006 roku). Red. Józef Dobosz, Poznań 2009, s. 73–85.

Dovětek o čelákovickém „pohřebišti s projevy vampyrismu", Středočeský sborník historický 36, 2010, s. 128–133.

Archeologie a hračky, in: Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, ed. D. Dvořáčková-Malá – J. Zelenka a kol., Praha 2014, s. 249-252.

Faux cimetières : les lieux d'inhumation des exclus dans les pays de la Couronne de Bohême à l'Époque moderne, in: Le cimetière au village dans l'Europe médiévale et moderne, Actes des XXXVes Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran, dir. Cécile Treffort, Toulouse 2015, s. 207–220.

Pavlína Mašková - Daniel Wojtucki: L'archéologie des lieux d'exécution en République Tchèque et en Basse-Silésie (Pologne), in: Criminocorpus [En ligne], Les Fourches Patibulaires du Moyen Âge à l'Époque moderne. Approche interdisciplinaire, Communications, mis en ligne le 05 janvier 2016, URL: http://criminocorpus.revues.org/3115

Pohřby na místech popravišť jako zrcadlo vztahu společnosti k lidem na okraji, in: Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. Red. P. Klint, D. Wojtucki, Łódź – Wrocław 2017, s. 11–23.

Pavlína Mašková – Daniel Wojtucki: An archaeological approach to modern justice in the Czech Republic, Lower Silesia and Upper Lusatia, in: (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, ed. Mathieu Vivas, Bordeaux 2019 (= Scripta Mediaevalia 35), s. 41–53.

Zvukové hračky – Hračky pro každý věk – Imitace zbraní a lodičky, in: Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv: Děti a Dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 123–129.

Na pohřebištích a hřbitovech – Nálezy mimo pohřebiště a hřbitovy – Vzhled dětských hrobů, in: Dana Dvořáčková-Malá, Martin Holý, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka a kolektiv: Děti a Dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 405–412.

Exhibitions

The exhibition Vampires in Čelákovice? Fifty years on from the famous archaeological excavation. City Museum in Čelákovice, 11. 11. 2016 - 26. 2. 2017

The exhibition Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800-1300.  Waldstein Riding School in Prague, 7. 11. 2014 - 15. 3. 2015

Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800–1300, ed. Dušan Foltýn - Jan Klípa - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Vít Vlnas, Praha 2015 (katalog výstavy).
Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR