CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Image Eva Doležalová

Research Interests:

phone: +420222222146

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

List of Publications

Books

John M. Klassen with Eva Doležalová and Lynn Szabo, The Letters of the Rožmberk Sisters: Noblewomen in Fifteenth–Century Bohemia, Cambridge 2001.

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 (s databází na CD-ROM), Praha 2010.

Articles

Eva Doležalová, Srovnání českých a anglických ordinačních seznamů z období pozdního středověku, Český časopis historický. Praha : Historický ústav AV ČR 103, č. 4, (2005,) s. 761-799.

Eva Doležalová, Comparison of Czech and English Ordination Lists of the Late Middle Ages. Doležalová, Eva. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova / Praha : Historický ústav AV ČR 12, (2005 [vyd. 2006],) s. 45-83.

Eva Doležalová – Jan Hrdina – František Šmahel – Zdeněk Uhlíř, The Reception and Criticism of Indulgences in the Late Medieval Czech Lands, in: Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, ed. by R. N. Swanson, (= Brill's Companions to the Christian Tradition. A series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe 500-1700,Vol. 5), Leiden - Boston 2006, p. 101-145.

Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička – Eva Doležalová, The Christianisation of Bohemia and Moravia, in Annual of Medieval Studies at CEU, Budapest, Vol. 13, 2007, p. 153-163.

Tituly svěcení v pražské diecézi před husitskou revolucí. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha, Filosofia 2007, s. 193-197.

Pražská židovská obec ve středověku a její mezinárodní kontakty, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Edd. Eva Doležalová a Robert Šimůnek za spolupráce Dana Dvořáčková a Aleš Pořízka, Praha 2007, p. 349-357.

Eva Doležalová – Zdeňka Hledíková, Die Erforschung der Entstehung und Ausprägung des Pfarreinetzes bis zum Beginn der hussitischen Revolution in der tschechischen Geschichtswissenschaft, in: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, hg. Nathalie Kruppa unter Mitwirkung von Leszek Zygner (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 238, Studien zur Germania Sacra 32), Göttingen 2008, s. 83–98.

Ways of clerics to ordination in the post-Hussite Bohemia - an outline, in: Kateřina Bobková-Valentová - Eva Doležalová - Zdeněk Hojda - Eva Chodějovská - Martin Svatoš (edd.), Roma-Praga / Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, Praha 2009, s. 145-158.

Ordinationsliste als Quelle zur Geschichte der Geistlichkeit vor der Reformation, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.-16. Jahrhundert), Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert (edd.), (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 116) R. Oldenbourg Verlag München 2009, s. 223-234.

Přemyslovská tradice v lucemburské době, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička (eds.), Praha 2009, s. 530-540.

Der Name Hroznata im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter, ed. Eva Doležalová (= Colloquia Mediaevalia Pragensia 11), Praha 2010, s. 29-36.

Eva Doležalová, Svěcení biskupů ve světle středověkých pontifikálů české provenience. In: Eva Doležalová – Petr Meduna (eds.), Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, NLN Praha 2011, s. 188-196.

Eva Doležalová: Židé v českých zemích za panování Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy / [Eds.]: Šmahel, František - Bobková, Lenka. [Spolupr.]: Mašková, Pavlína - Novotný, Robert Šmahel, František, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 679-687.

Eva Doležalová: Spor krále Václava s arcibiskupem Janem z Jenštejna, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy / [Eds.]: Šmahel, František - Bobková, Lenka. [Spolupr.]: Mašková, Pavlína - Novotný, Robert Šmahel, František, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 679-687.

Doležalová, Eva, The Inquisition in Medieval Bohemia: National and International Context. In: Heresy and the Making of European Culture : Medieval and Modern Perspectives. Farnham : Ashgate Publishing Ltd, 2013 - (Roach, A.; Simpson, J.), s. 299-311.

Editorial Work

Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture, eds. Daniel Doležal – Hartmut Kühne in collaboration with Eva Doležalová – Markéta Holubová – Jan Hrdina – Hana Pátková, Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006.

Eva Doležalová et al., Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter. (=Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 11), Praha 2010.

Eva Doležalová – Petr Meduna (eds.), Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, NLN Praha 2011.

překlad (50 %) a odborná supervize knihy James B. Given, Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline, & Resistance in Laguedoc , Verbum Publishing Neratovice 2008.

Popularization

Historie.cs (Jak církev k majetku přišla), Česká televize, vysíláno 9. 4. 2012

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR