CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Vojtěch Bažant, Ph.D.

Image Vojtěch Bažant

Research Interests:

medieval historiograohy and travel writing, didactic method, medievalism

phone: +420222222146

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

2010 Bachelor's degree in History, Faculty of Arts of Charles University in Prague

2012 Master's degree in History, Faculty of Arts of Charles University in Prague

2020 PhD in Czech History, Faculty of Arts of Charles University in Prague

Scholarships

LS 2018/2019 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest

2014 Université Rennes 2

2011 Université Montpellier III – Paul Valéry

Projects

20202022 GACR (Czech Science Foundation) Medieval Czech Travelogues

2019–2020 GACR EXPRO: From Performativity to Institutionalization: Handling Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication)

2017–2019 GACR (Czech Science Foundation): Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands

2013–2018 GACR (Czech Science Foundation): Cultural Codes and their change in the Hussite period

since 2013 GAUK (Charles University Foundation): The Perception of National Differences in the Relation to the Czech Lands during the late Middle Ages – Czech Lands as an Exemplum

2012 Internal Foundation of Faculty of Arts of Charles University: The Images of the Middle Ages and their role in the formation of modern Czech nation

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-2022 GAČR České středověké cestopisy
 
Zapnout podporu čtečky obrazovky
Chcete-li aktivovat podporu čtečky obrazovky, stiskněte Ctrl+Alt+Z. Chcete-li zjistit další informace o klávesových zkratkách, stiskněte Ctrl+lomítko.

 

University Courses Taught

2015/2016 Basic problems of studying medieval history (together with Martin Nejedlý and Martin Šorm)

2013–2014 Medievalists and the Medieval Man (together with Martin Nejedlý)

List of Publications

Monography: 

Středověké cestopisy v českých zemích, Praha: FF UK, 2023 (Vojtěch Bažant – Jaroslav Svátek)

Dějepis s nadhledem 7. Pracovní sešit, Praha: Fraus, 2021 (Vojtěch Bažant – Iveta Coufalová – Jan Dienstbier – Matouš Jaluška – Michaela Antonín Malaníková – Daniela Rywiková – Martin Šorm)

Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha: Filosofia, 2021 (Pavlína Cermanová – Jaroslav Svátek – Václav Žůrek – Vojtěch Bažant)

Editorial Work

Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké kultuře, edd. Vojtěch Bažant – Lucie Korecká – Martin Šorm – Matouš Turek, Praha: NLN, 2022

 

Staré baby. Ženy a čas ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Jiří Dynda – David Šimeček – Martin Šorm, Praha: NLN, 2021

Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm, Praha 2019, v tisku.

Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, edd. Vojtěch Bažant – Věra Vějrychová, Praha: Filosofia, 2016.

Hledání komického středověku
, Dějiny a současnost 10/2016, str. 8–25, edd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm.

Edice

Aeneas Silvius Piccolomini, O původu a mravech Turků. Také o rodu Osmanů, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, str. 238–245.

Articles

Dějiny a kamení: Příspěvky k ekokritické medievistice, Svět literatury 33, 2023, č. 68, s. 9–13 (with M. Šorm)

Nationalism in the Second Redaction of the Verse Chronicle by the So-Called Dalimil, Historical Studies on Central Europe 3, 2023, č. 1, s. 80–102

Funkce cestopisných prvků v kronice Johanna Marignoly, Česká Literatura 71, 2023, č. 1, s. 3–23

Čas bez práce ve středověké Evropě, in: Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké kultuře, edd. Vojtěch Bažant – Lucie Korecká – Martin Šorm – Matouš Turek, Praha: NLN, 2022, s. 9–24 (with s L. Korecká, M. Šorm and M. Turek)

Urození lenoši. Biblické rozměry Dalimilovy kroniky, in: Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké kultuře, edd. Vojtěch Bažant – Lucie Korecká – Martin Šorm – Matouš Turek, Praha: NLN, 2022, s. 247–258

Reading the Early Church. The witness of Chronicon pontificum et imperatorum from Kutná Hora, in: Books of Knowledge in Late Medieval Europe. Circulation and Reception of Popular Texts, edd. Pavlína Cermanová – Václav Žůrek, Turnhout 2021, s. 223–240

The Patterns of Reception of the Chronicon pontificum et imperatorum by Martin of Opava in the Late Medieval Lands of the Crown of Bohemia, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 129, 2021, s. 1–21

Formy a funkce narativu o českých dějinách v 15. století, in: Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, edd. Pavlína Cermanová – Pavel Soukup, Praha 2019, s. 226–251

Žerty stranou. Metody a dějiny výzkumu středověké komiky a vážnosti, in: Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě, edd. Vojtěch Bažant – Martin Šorm, Praha 2019, s. 13–41 (s Martinem Šormem)

The Spišians and Hungary. The Chronicle from Spišská Sobota and the Collective Identity of Spiš, Studia Mediaevalia Bohemica 9, 2017, č. 2, s. 137–150

Kronikář ve svém díle. Problematika autora a vypravěče, Mediaevalia Historica Bohemica 20/1, 2017, s. 141–157.

Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême : des produit d’une société confessionnalisée?, in: Médiévales 67, automne 2014 (Histoire de Bohême. Nouveauxregardsur les sources (XIVe–Xvesiècles), s. 103–119 (s Jaroslavem Svátkem).

Prostor a vyprávění. Narativní strategie středověkého cestopisu, in: Mediaevalia Historica Bohemica 18/2, 2015, str. 133–161.

Prostor Svaté země v českých cestopisech 15. století, in: Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy, Jiří Hrabal (ed.), Olomouc 2015, str. 55–67.

Příběhy stadického krále: několik pohledů na jednu událost, in: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, edd. E. Doležalová – P. Sommer, Praha 2016, s. 13–25.

Husité, Turci a pravá víra u Aenea Silvia Piccolominiho, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, str. 219–237.

Narativní utváření odlišnosti v pozdním středověku, in: Kacíři, barbaři, nepřátelé. Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku, Praha: Filosofia, 2016, str. 11–30 (s Věrou Vejrychovou)

Popularization

Kam kráčí Central European University, Dějiny a současnost 6/2019, s. 47–48

Akademici prý musejí chápat, že peníze dává vláda…, Dějiny a současnost 6/2019, s. 49–51 (rozhovor s Evženem Gálem)

Jan Mandeville. „Ktož svět objeti chce“, Dějiny a současnost 2/2017, str. 33–35.

Bílý rozhněvaný dějepisec. Vlastimil Vondruška jako zručný řemeslník a populista, Dějiny a současnost 1/2017, str. 51–52 (s Martinem Šormem).

Proměny vnímání středověkého smíchu, Dějiny a současnost 10/2016, str. 10–12 (s Martinem Šormem).

Rituální žertování. Rozhovor s religionistou Radkem Chlupem o funkcích komiky v náboženství, Dějiny a současnost 10/2016, str. 23–25 (s Janem Kozákem a Martinem Šormem).

Bretonské farní dvorce, Dějiny a současnost 1/2015, str. 39–40.

Jacques Le Goff – muž jiného středověku, Dějiny a současnost 4/2014, str. 32–33 (s Martinem Šormem).

Sv. Erik. Král, mučedník a patron, Dějiny a současnost 4/2015, str. 42–45 (s Martinem Severýnem).

Les récits de voyage médiévaux originaires de Bohême : des produit d’une société confessionnalisée?, in: Médiévales 67, automne 2014 (Histoire de Bohême. Nouveauxregardsur les sources (XIVe–Xvesiècles), str. 103–119 (co-author Jaroslav Svátek).

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR