CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.

Image Václav Žůrek

Science Secretary

Research Interests:

Cultural History of Medieval Europe, Royal Rituals, Luxembourg Dynasty, Political Thought in the Middle Ages, Early Middle Ages in later Medieval Tradition

phone: +420221283246

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

2014 Ph.D. in History, Charles University Prague and Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris

2007 M.A. in History, Charles University Prague

Scholarships

2009–2011 Scholarship Bourse de doctorat en co-tutelle du gouvernement français, EHESS Paris and Charles University Prague

2007–2009 Scholarship Jeune chercheur francophone, CEFRES, Prague

2008 Scholarship in the Partnership Programme, Humboldt University of Berlin – Charles University Prague, Berlin

2006 ERASMUS-Scholarship at the Université Paul Valéry - Montpellier III. (France)

2003 Scholarship in the Partnership programme University of Constance – Charles University Prague, Constance (Germany)

Projects

2017-2019 Researcher in the project Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands (GAČR 17-19808S)

2011-2016 Researcher in the project Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant, PI Pavlína Rychterová

2009–2011 Researcher in the Project Rituals, ceremonies and festivities in Central Europe during the 14th and 15th c., Centre for Medieval Studies (Institute for Philosophy), Academy of Sciences of Czech republic, Prague

2019–2023 researcher in the project From Performativity to Institutionalization: Handling Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication) (project GAČR EXPRO 19-28415X)

2018–2023 junior postdoctoral fellow in UNCE - University Centre for Study in Ancient and Medieval thought (Charles University)

2022–2024 researcher in the project Pagans and Christians: Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages (GAČR 22-18972K)

University Courses Taught

At the Institute of Czech History, Faculty of Arts, Charles University, Prague:

Séminaire historique franco-tchèque (together with Martin Nejedlý) since 2007

Atelier historique et méthodologique franco-tchèque (together with Martin Nejedlý) since 2007

Trends of the contemporary Medieval studies, (together with Pavel Soukup) Winter 2008

List of Publications

Books

Lucemburkové. Životopisná encyklopedie, České Budějovice: Veduta 2012, 248 s. ISBN 978-80-86829 (s Jaroslavem Čechurou).

Karel IV. Portrét středověkého vládce, Nakladatelství Lidové noviny 2018. (Česká historie) 272 s. ISBN 978-80-7422-497-3.

Pavlína Cermanová – Jaroslav Svátek – Václav Žůrek – Vojtěch Bažant, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha 2021 (= Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích / svazek 22).

Edited Volumes

Heilige,  Helden,  Wüteriche.  Herrschaftsstile  der  Luxemburger  (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek a Václav Žůrek (= Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017

Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, ed. Václav Žůrek, Praha: Univerzita Karlova 2017.

Books of Knowledge in Late Medieval Europe Circulation and Reception of Popular Texts, eds. by Pavlína Cermanová and Václav Žůrek, Turnhout: Brepols 2021 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 52).

Articles

Korunovační řád Karla IV. jako ritualizovaný panovnický program. Časopis Národního muzea. Řada historická 3-4/176, 2007, s. 105-143.

Korunovace královny Žofie. Řád Karla IV. a jeho užití v praxi, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, edd. Martin NODL - František ŠMAHEL (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha 2009, s. 203-212. ISBN 978-80-7007-298-1

Mittelhochdeutsche Dichtung in Böhmen der Přemysliden, in: Die mittelalterliche Kolonisation. Vergleichende Untersuchungen, edd. Michael BRAUER - Pavlína RYCHTEROVÁ - Martin WIHODA, Praha 2009, s. 167-194. ISBN 978-80-7007-308-7

Dvůr a dvorská hierarchie v korunovačním obřadu pozdně středověkých Čech, in: Dvory a rezidence III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech, edd. Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ - Jan ZELENKA, Praha 2009 (= Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3), s. 93-103. ISSN 0862-979X

Předpis, literární dílo nebo pamětní záznam? Rukopisy Karlova korunovačního řádu v kontextu dochování, in: Moc a její symbolika ve středověku, edd. Martin NODL - Andrej PLESZCZYŃSKI, Praha 2011 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 13), s. 103-114.

Korunovace a český korunovační řád Karla IV., in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012,  s. 203-207.

Korunovace manželek Václava IV., in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, edd. Lenka Bobková – František Šmahel, ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným, Praha 2012, s. 801-802.

Sur les traces des grands croisés. Le goût pour la croisade de Jean et Charles de Luxembourg et l'inspiration française, in: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge, edd. Martin NEJEDLÝ - Jaroslav SVÁTEK, Toulouse, Méridiennes 2012 (Les croisades tardives 3), s. 273-291.

Korunovace českých králů a královen, in: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, edd. Martin Nodl - František Šmahel, Praha 2014.

Dva životy Ernsta H. Kantorowicze (1895-1963), in: Ernst H. Kantorowicz, Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie, Praha 2014, s. 571-583.

(with Jaroslav Svátek) Král a jeho dějepisec na společné pouti, in: Jan ze Joinvillu, Život Ludvíka svatého, krále francouzského, Vyznání víry, List Ludvíkovi X., Praha 2014, s. 5-15.

Jeden den na královském dvoře Václava IV., in: Jeden den ve středověku, edd. Martin NODL - Petr SOMMER, Praha 2014, s. 117-129.

(with Jan Vojtíšek) Entre idéal et polémique. La littérature politique dans la Bohême des Luxembourg, Médiévales 67 (= Histoires de Bohême),  2014, s. 11-30.

Les langues du roi. Le choix de la langue dans la communication de la propagande dynastique à l'époque de Charles IV., Revue de l'IFHA 6, 2014 [On-line], URL : http://ifha.revues.org/8045

Entre la cour et la ville. Les érudits au service de l'empereur Charles IV à Prague, in: La cour et les villes dans l'Europe des XIVe-XVIe siècles, edd. Denis MENJOT – Léonard COURBON (= Studies in European Urban History 35), Brepols: Turnhout 2015.

Godfrey of Viterbo and his Readers at the Court of Emperor Charles IV, in: Godfrey of Viterbo and his Readers: Imperial Tradition and Universal History in Late Medieval Europe, ed. Thomas FOERSTER, Farnham: Ashgate 2015, s. 87-102.

(with Jan Biederman and Matouš Turek) Death of the King John, in: The Battle of Crécy: A Casebook, edited by Michael LIVINGSTON and Kelly DEVRIES, Liverpool University Press 2015, s. 240-247, 391-394.

(with Jan Biederman) The Bohemian participation in Crécy, in: The Battle of Crécy: A Casebook, edited by Michael Livingston and Kelly DeVries, Liverpool University Press 2015, s. 439-441.

Die Heiratspolitik Karls IV., in: Kaiser Karl IV. (1316–1378): erste Bayerisch-Tschechische Landesausstellung, edd. Jiří Fajt, Markus Hörsch, Praha 2016, s. 189–193

Der Weise auf dem Thron. Zu einem wichtigen Aspekt des Herrschaftsstils Karls IV., in: Heilige, Helden, Wüteriche. Herrschaftsstile der Luxemburger (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek and Václav Žůrek (=Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017, s. 325-339.

(with Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek and Paul Töbelmann) Heilige, Helden,  Wüteriche.  Eine  konzeptionelle  Skizze  zu  ‚Herrschaftsstilen'  im  langen  Jahrhundert  der  Luxemburger, in:  Heilige,  Helden,  Wüteriche.  Herrschaftsstile  der  Luxemburger  (1308-1437), edd. Martin Bauch, Julia Burkhardt, Tomáš Gaudek and Václav Žůrek (=Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta Imperii 41), Böhlau 2017, s. 11-27.

Karel IV. jako mecenáš pěstování vína v Čechách, in: Karel IV. a burgundské. Tradice pěstování a pití burgundského vína v českých zemích od středověku dodnes, ed. Václav Žůrek, Praha: Univerzita Karlova 2017, s. 19-30.

Svatá říše římská a České království: Karel IV. na dvojím trůně, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 52–74.

Konvertiten raten dem Ketzerkönig. Zwei volkssprachliche Schriften für König Georg von Podiebrad, Bohemia 58/2, 2018, s. 246-266.

Křesťanské ctnosti pohanských mudrců a hrdinů v Knížkách o hře šachové, in: Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, edd. František Šmahel – Martin Nodl, Praha 2019, s. 121-138.

Korunovační řád Karla IV. jako historický pramen, in: Korunovační řád Karla IV., ed. Martina Jamborová, Praha: Scriptorium 2020, s. 11-20.

Kaiser Karl IV. und seine Mönche. Klöster als Orte des Wissens im mittelalterlichen Prag, in: Kreative Impulse und Innovationsleistungen religiöser Gemeinschaften im mittelalterlichen Europa, hg. von Julia Becker – Julia Burkhardt, Regensburg: Schnell & Steiner 2021, s. 397-411.

Recepce šachového traktátu Paulina z Benátek v pozdně středověkých Čechách, Studia mediaevalia Bohemica 11, 2019 (vyšlo 2021), s. 21-43.

(with Pavlína Cermanová) Alexandr Veliký a rady panovníkovi v rukopisné kultuře středověkých Čech, in: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., edd. Marie Bláhová - Mlada Holá - Klára Woitschová, Praha: Karolinum 2021, s. 202-218.

Kult sv. Ludmily v písemných pramenech doby Karla IV. in: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, eds. Jan Mařík, Martin Musílek, Petr Sommer, Praha 2021, s. 158-165.

(with Pavlína Rychterová) Slavonic and Czech Identity in the Chronicon Bohemiae by Přibík Pulkava of Radenín, in: Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 – c. 1600, ed. Pavlína Rychterová, Turnhout: Brepols 2021, s. 225-256.

Démystifier l'Europe centrale. Boheme, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siecle, éd. Marie-Madeleine de Cévins, Paris: Passés composés, 2021 (entries: Bulle d'or impériale de 1212, s. 329-330; Čech, s. 342-343; Chronique de Zbraslav, s. 367-368; Compactats (5 juillet 1436), s. 384-385; Couronnement, s. 406; Jean de Jenštejn, s. 541-542; Josse de Luxembourg, margrave de Moravie, s. 556-557; Kutná Hora ou Kuttenberg, s. 568-569; Rožmberk ou Rosenberg, lignage, s. 769-770 (s Nicolasem Richardem); Thomas de Štítné, s. 821; Wenceslas II, roi de Boheme, s. 862).

Chess, Moral Principles, and Ancient Stories. The Fate of Cessolis's Liber de moribus and other Classicizing Works in Medieval Bohemia, in: Books of Knowledge in Late Medieval Europe Circulation and Reception of Popular Texts, eds. by Pavlína Cermanová and Václav Žůrek, Turnhout: Brepols 2021 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 52), s. 59-83.

(with Pavlína Cermanová) Books of Knowledge – Late Medieval Central Europe and Beyond, in: Books of Knowledge in Late Medieval Europe Circulation and Reception of Popular Texts, eds. by Pavlína Cermanová and Václav Žůrek, Turnhout: Brepols 2021 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 52), s. 1-9.

Organized conferences

Heilige, Helden, Wüteriche – Verflochtene Herrschaftsstile im langen Jahrhundert der Luxemburger". (Heidelberg, 30. 9. – 2. 10. 2013)

Co-organisators Martin Bauch (Rome), Julia Burkhardt (Heidelberg), Tomáš Gaudek (Prague), a Paul Töbelmann (Heidelberg)

Invited Presentations

Czech and Slavonic Identity in Court Chronicles of Charles IV and their Translations
international conference Narrating Communities between Latin and Vernaculars: Historiographies in Central and Eastern Central Europe (13th – 16th ct.) Prague, 15.-18. 4. 2014

Karl IV. als der weise Herrscher international conference Heilige, Helden, Wüteriche. Verflochtene Herrschaftsstile im langen Jahrhundert der Luxemburger Heidelberg, 30.09.2012-02.10.2013

Translating the Past: Historiography at the Court of Charles IV (1346-1378) between Latin and Vernaculars (in the session Ideology of translation III.) International Medieval Congress, Leeds, 1-4.7. 2013

The Emperor Charles IV – Descendent of Noah: Godfrey of Viterbo and his Czech readers, international conference 'Godfrey and his readers', Bergen, 15-16 October 2012.

Entre la cour et la ville. Les érudits au service de l'empereur Charles IV à Prague, international conference 'Cities & Societies in Comparative Perspective' (11th International Conference on Urban History), 29. 8. – 1. 9. 2012.

Vernacular Mirror of Princes. Traditional Genre in New Clothes, international workshop 'Processes of Religious Acculturation in the (very) long fifteenth century', Belfast, 6.-8. 6. 2012

Toucher le roi. Le corps et la présence physique du roi de Bohême dans les rites médiévaux tchèques, international workshop 'Corps, corporatisme, corporation, et les régimes de corporéité du social' CEFRES Praha, 13. 4. 2012.

Wise rulers and their think tank. The use of the past in France and Bohemia in the 14th Century, international workshop, Medieval clergy in rulers' courts, CMS Praha, 21-23. 9. 2011.

La liturgie au service de la royauté : les ordines du sacre en France et en Bohême, conference, La liturgie en Bohême et en Moravie : acquis et problèmes, CEFRES Praha, 23. 5. 2011.

Instrumentalisation des motifs historiques dans la légitimation monarchique (Comparaison entre le royaume de France et le royaume de Bohême « 1300-1400 »), Workshop des Deutsch-Französischen Doktorandenkollegs, Unterschiede denken: Geschichte als Objekt und als Repräsentation, Berlin (Germany), 14.-16. 10. 2010

Libuše and Přemysl in the 14th century Chronicles, international summer school, Past and Present in the Middle Ages, Bergen (Norway), 9.-13. 8. 2010.

Sur les traces des grands croisés. Le goût pour la croisade des rois de Bohême au XIVe siècle et son inspiration française, international conference, Mémoires, histoires et images des croisades aux derniers siècles du Moyen Âge, Praha, 20.-21. 11. 2008.

Konvertiten raten dem Ketzerkönig. Zwei volkssprachliche Schriften für König Georg von Podiebrad, Bohemia 58/2, 2018, s. 246-266.

Popularization

Rozhovor s Jean-Claudem Schmittem pro časopis Dějiny a současnost 12, 2009, s. 17-19.

Ampule, ostruhy a lilie. Korunovace moudrého krále, Dějiny a současnost 11, 2010, s. 30-32.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR