CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Tereza Dufková

Image Tereza Dufková

Research Interests:

Luxembourg dynasty (esp. king Wenceslas IV.), cultural history, travelling, Lands of Bohemian Crown, royal representations

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

since 2018 Charles University (Prague), Faculty of Arts, doctoral study of Czech History (thesis topic:Lands of Bohemian Crown in the political conception of Wenceslaus IV)


2016–2018 Charles University (Prague), Faculty of Arts, master's degree in Czech History in European Context with specialization to medieval history (thesis: Distant and unknown land of the Crown of Bohemia. Lower Lusatia in the Politics of Wenceslaus IV of Bohemia.)


2013–2016 Charles University (Prague), Faculty of Arts, bachelor's degree in History (thesis: The royal journey of Wenceslas IV to France in 1398. Political, cultural, and geographic aspects.)

Projects

2017–2019 GAČR č. 17–01205S: Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace 1319/29–1635 (řešitelka: doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.) – řešení dílčích pracovních úkolů

2020–2023 GAČR č. 20-08698S: Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku (řešitelka: Prof. PhDr. Lenka Bobková, Csc.) – řešení dílčích pracovních úkolů

2020–2023 TAČR TL03000365 AHISTO – Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze. (řešitel: Mgr. Robert Novotný, Ph. D) – práce na tvorbě regestů

Ocenění

2016 Josef Šusta Award

List of Publications

Cesta krále Václava IV. do Remeše, in: Jaroslav Dibelka – Jan Šimánek (edd.), Historie 2016/2017. Sborník prací z 22. celostátní studentské vědecké konference konané 6. a 7. dubna 2017 v Českých Budějovicích, České Budějovice 2018, s. 1-27.

Václav IV. a Dolní Lužice v písemnostech postupimského archivu, in: Historie – Otázky – Problémy 2019, s. 183-206.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR