CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 222 222 146
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

Image Pavlína Cermanová

Research Interests:

Medieval Apocalyptic Thought, Prophetic Texts, History of Piety; Concepts of the Elite Knowledge in the Middle Ages

phone: +420222222140

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projects

2008-2009 Member of the Project DFG-Project C9 Religiöses Charsima als Motor und Medium religiöser Kommunikation, Sonderforschungsbereich 485 Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration, Universität Konstanz

2009-2011 Member of the Project Die Reform und  Kompaktaten. Neue Konfigurationen der weltlichen und kirchlichen Macht in der Zeit des Basler Konzils, FLU AVČR-Universität Wien

2011-2015 Member of the Project Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant (Lead Investigator: Pavlína Rychterová)

since 2012 Member of the Project Kulturní kódy a jejich proměny v husitství

since 2017 Lead Investigator of the Project Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands

List of Publications

Books

Apokalyptické myšlení a vize předhusitského a husitského věku, Praha 2013.

Husitské století, s Robertem Novotným a Pavlem Soukupem, Praha 2014.

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017

Articles

Constructing the Apocalypse: Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking, in: Europe after Wyclif, ed. J. Patrick Hornbeck II, Michael Van Dussen, New York 2017, s. 66–88

Omnis potestas a Deo: panovnická moc v Evropě 14. století, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 23–44

(together with J. Hrubým a O. Beránkem), Úvod, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 11–19

Epilogue. Panovník eschatologického času z rodu českých králů, in: Gian Luca Potestà, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku, Praha 2017, s. 213–220

Jakoubek ze Stříbra a tradice apokalyptických proroctví a jejich výkladů v husitství, in: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, ed. Ota Halama, Praha 2014, s. 122-142.

Moc vědění: pseudo-aristotelské Secretum secretorum ve středověkých Čechách, SMB 5, 2013, č. 2, s. 179-213.

Vita Antichristi ve Velislavově bibli, in: Velislavova bible, eds. Lenka Panušková, Tomáš Gaudek (v tisku).

V zajetí pojmu: definice husitského chiliasmu, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Prague 2013, s. 139-170.

Figurae angelorum et bestiarum. Die hussitischen Identitätsstrategien an der Schwelle des apokalyptischen Zeitalters, in: Genealogie der Apocalypse, hrsg. Veronika Wieser et al, Berlin 2013, s. 391-410.

Gog and Magog: Using Concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era, in: Peoples of the Apocalypse, ed. Felicitas Schmieder, Wolfram Brandes, Berlin (v tisku).

"Un édifice déja construit?": Medieval Prophecies of Universal Reform and the Apocalyptic Thinking of the Post-Reformation Central Europe, in: Universal Reformation: Intelectual Networks in Central and Western Europe 1560-1670, ed.Howard Hotson, Vladimir Urbanek (Oxford University Press, v tisku)

Středověká viděni onoho světa, in: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2011, s. 5-17 (s Martinem Nodlem).

Il profeta Elia e l'Anticristo nell'apocalittica boema fra XIV e XV secolo, in: Annali di Scienze Religiose 2010, s. 189-214.

Gog a Magog: Lid z konce světa a věku v husitství (Gog und Magog: Die Endzeitvölker im Hussitismus), in: Zrození Mýtu, ed. Robert Novotný, Petr Šámal, Praha 2011, s. 230-243.

Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře, in: Dvory a rezidence III., ed. Dana Malá-Dvořáčková, Jan Zelenka, MHB Supplementum, Praha 2009, s. 515-531.

Die Erzählung vom Antichrist und seine Funktion in der religiösen und politischen Imagination im luxemburgischen Böhmen, in: Antichrist. Eschatologische Feindtypisierungen und Identifizierungen, ed. Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder, Berlin 2009, s. 159-178.

Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2008, s. 319-337.

Antichristus avarus contra pauperes Christi. Chudoba a její význam v apokalyptickém diskurzu, in: Zbožnost středověku, ed. Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia, Praha 2007, s. 111-134.

Antikrist nebo Poslední císař? Lucemburkové ve středověké eschatologické mytologii, in: Ve znamení zemí Koruny české, edd. Jana Konvičná, Jan Zdichynec, Luděk Březina, Praha 2006, s. 231-255.

Jakoubkův a Biskupcův Výklad na Apokalypsu. Porovnání s důrazem na interpretaci antikristovského mýtu, in: Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení, edd. Pavel Soukup, Ota Halama, Praha 2006, s. 209-228.

„Et vidi de mare bestiam ascendentem habentem capita septem." Světská moc v husitské apokalyptice, in: Lesk panovnického majestátu, edd. Lenka Bobková, Mlada Holá, Praha-Litomyšl 2005, s. 361-372.

„Čas nynější den pomsty slove a tresktánie..." O zatracení a spáse ve středověkých Čechách, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Festschrift für František Šmahel zum 70. Geburtstag, edd. Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2004, s. 233-252.

„Roznícena žárem lásky, trpěla s Kristem"... Propojení bolesti a lásky ke Kristu ve středověké zbožnosti, in: LF 3-4, 2004, s. 214-236.

„Trpěti velim užitečnějie jest". Bolest a utrpení ve středověké duchovní literatuře, in: Kuděj 2, 2003, s. 3-19.

Popularization

Vartenberk. Grafická novela o Janovi z Vartenberka, Děčín 2012 (consultant)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR