CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

Image Pavlína Cermanová

Research Interests:

Medieval apocalyptic thought, prophetic literature, medieval religiosity, heresiological literature in the Middle Ages, medieval religious radicalism, reception of Islamic-Arabic knowledge in Latin Europe.

phone: +420222222140

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

1995-2002 Faculty of Arts, Charles University of Prague; History (Mgr.)

2002-2010 Faculty of Arts, Charles University of Prague; Medieval History (PhD.)

Work Experience

2005-2008 Junior researcher at the Institute of Czech History, Faculty of Arts, Charles University, Prague

2008-2009 Junior researcher at the University of Constance (Germany)

2011-2012 Researcher at the Institute for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences, Vienna (Austria)

since 2009 Researcher at the Centre for Medieval Studies, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

since 2009 External teacher at the Faculty of Arts, Charles University Prague

Scholarships

9/2000-3/2001 Erasmus-Scholarship at Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse (France)

9/2003-3/2004 Scholarship of the Herbert Quandt-Stiftung, University of Constance

9/2004-3/2005 Scholarship of the Ernst Mach-Stiftung, University of Vienna

4-8/2006 Scholarship in the Partnership Programme University of Constance – Charles University of Prague at University of Constance

10/2010 Scholarship of Instituto Storico Ceco di Roma

2011-2016 Wien, IMAFO, ÖAW, member of the team in the ERC project "Origins of the Vernacular Mode", ERC-Starting Grant (Institut für Mittelalterforschung, ÖAW Wien – FLU Praha)

09-11/2022 fellow of Warburg Institute, University of London, London (project MEMPHIS II)

Projects

2005-2008 Researcher in the Project "Czech Lands in the Past and Present", Institute of Czech History, Charles University Prague

2008-2009 Researcher in the DFG-project C9 "Religiöses Charsima als Motor und Medium religiöser Kommunikation", SFB 485 "Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration", University of Constance

2009-2011 Researcher in the project "Die Reform und Kompaktaten. Neue Konfigurationen der weltlichen und kirchlichen Macht in der Zeit des Basler Konzils", funded by the Program for the support of international Cooperation at the Academy of Sciences of the Czech Republic, Centre for Medieval Studies (Institute of Philosophy) and Institute for Church History, Faculty of Theology (University of Vienna)

2011-2016 Researcher in the project "Origins of the Vernacular Mode", ERC-Starting Grant (PI Pavlína Rychterová)

2017-2019 PI in the project "Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in the Late Medieval Czech Lands (Institute of Philosophy; GAČR, 17-19808C)

2012-2019 Researcher in the project "Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period" (Instutute of Philosophy, GAČR, Centres of Excellence, P405/12/G148)

Since 2019 Team member in the project "From Performativity to Institutionalization: Handling Conflict in the Late Middle Ages. Strategies, Agents, Communication" (Institute of Philosophy – MU Brno; EXPRO 19-28415X)

Since 2022 Team member in the project "Pagans and Christians: Christianisation in the Bohemian and Polish Kingdoms in the Middle Ages" (Institute of Philosophy – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, GAČR, 22-18972K)

09/2022-11/2022 Fellowship at the Warburg Institute, London

Editorial Boards, Institution Fellowships etc.

since 2008 The Society of Jan Hus' Museum in Prague

Member of the editorial board of Studia Mediaevalia Bohemica

Member of the Committee for the Support of Publishing Activities of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Chairperson of the Editorial Board of Filosofia Publishing House

Member of the Editorial Board of Filosofia Publishing House

 

University Courses Taught

Faculty of Arts, CUNI

List of Publications

Books

with Jaroslav SVÁTEK, Václav ŽŮREK and Vojtěch BAŽANT, Přenos vědění. Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích, Praha: Filosofia 2021.

with Václav ŽŮREK (eds.), Books of Knowledge and Their Reception. Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe, Turnhout 2021.

with Pavel SOUKUP (eds.), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Praha, NLN, 2019.

with Ondřej BERÁNEK and Jakub HRUBÝ (eds.), Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: Legitimita moci ve světě 14. století, Praha, Academia 2017.

Čechy na konci věků. Apokalyptické myšlení a vize předhusitské a husitské doby, Praha: Argo 2013

Articles

Husitství jako politikum za první republiky, Nový Orient 76/1, 2021, s. 72–81. (with P. Helan)

Použití a zneužití dějin v moderních společnostech, Nový Orient 76/1, 2021. (with J. Hrubý)

Reading Alexander the Great in Medieval Bohemia: A Moralistic Example and a Functional Label, Interfaces. A Journal of Medieval European Literatures 9, 2022, s. 40–69. (with V. Žůrek

Sharing Academic Knowledge: Commentaries on the Secretum secretorum, in: Books of Knowledge and Their Reception. Circulation of Widespread Texts in Late Medieval Europe, ed. Pavlína CERMANOVÁ – Václav ŽŮREK, Turnhout: Brepols 2021, s. 331–359

The Circulation of the Pseudo-Aristotelian Secretum secretorum in the Scholarly Centers of the Medieval Czech Lands, in: Ota PAVLÍČEK (ed.), Studying the Arts in Medieval Bohemia, Turnhout: Brepols, 2021, s. 135–153

How to Create a Hussite Identity? The Hussite Chronicle by Lawrence of Březová, in: Pavlina RYCHTEROVÁ, David KALHOUS (eds.), Historiography and Identity VI: Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600, ed., CELAMA 32, Turnhout: Brepols, 2021, s. 127–154

The Mediation of God's Word in Hussite Apocalyptic Exegesis and the Influence of Joachimism, in: Kantick GOSH, Pavel SOUKUP (eds.), Wycliffism and Hussitism: Methods, Impact, Responses, Turnhout: Brepols 2021, s. 321–339

with V. ŽŮREK, Alexandr Veliký a rady panovníkovi v rukopisné kultuře středověkých Čech, in: Mlada HOLÁ et al. (eds.), Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku, Praha 2021, s. 202–218

The Apocalyptic Background of Hussite Radicalism, in: A Companion to the Hussites, Leiden: Brill, 2020,  s. 187–218

Jiná Apokalypsa. Prorocké texty v husitství, in: Pavlína CERMANOVÁ, Pavel SOUKUP (eds.), Husitské re-formace. Proměna kulturního kódu v 15. století, Praha, NLN, 2019, s. 144–172

Křesťanské vyprávění o arabském tajemství, in: Martin NODL, František ŠMAHEL (eds.), Pohané a křesťané. Christianizace českých zemí ve středověku, Praha: NLN, 2019, s. 171–189

Jakoubek of Stříbro's Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts, Listy filologické CXLI, 2018, 1-2, p. 45–73.

Geschichten der Läuterung. Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner, Bohemia 58/2018, s. 267-285.

Konfession in Text und Politik. Einleitung, Bohemia 58/2018, s. 221-224.

The Life of Antichrist in the Velislav Bible, in: The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, ed. Lenka Panušková, Amsterdam University Press, 20018, s. 141-161.

Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení, Husitský Tábor 22, 2018, s. 9-33.

Jakoubek of Stříbro's Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts, Listy filologické CXLI, 2018, 1-2, s. 45-73.

Le pouvoir des images apocalyptiques. Les própheties et leur force argumentative entre hussites et catholiques, in: Concezione e valore della prophezia fra riflessione antropologica e funzione politica (XII-XV secolo), a cura adi Maria Valeria Ingegno, prefazione di Dominique Poirel, Arcane editrice, Canterano 2018, s. 133-158.

Nebiblická proroctví v husitství, in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, edd. Pawel Kras – Martin Nodl, Warszawa: Instytut Historii PAN 2017, s. 237-257.

Apokalyptická proroctví a jejich exegeze, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor, Praha 2017, s. 135-151.

Constructing the Apocalypse: Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking, in: Europe after Wyclif, ed. J. Patrick Hornbeck II, Michael Van Dussen, New York 2017, s. 66–88

Omnis potestas a Deo: panovnická moc v Evropě 14. století, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 23–44

(together with J. Hrubým a O. Beránkem), Úvod, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 11–19

Epilogue. Panovník eschatologického času z rodu českých králů, in: Gian Luca Potestà, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku, Praha 2017, s. 213–220

Jakoubek ze Stříbra a tradice apokalyptických proroctví a jejich výkladů v husitství, in: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, ed. Ota Halama, Praha 2014, s. 122-142.

Moc vědění: pseudo-aristotelské Secretum secretorum ve středověkých Čechách, SMB 5, 2013, č. 2, s. 179-213.

Vita Antichristi ve Velislavově bibli, in: Velislavova bible, eds. Lenka Panušková, Tomáš Gaudek (v tisku).

V zajetí pojmu: definice husitského chiliasmu, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Prague 2013, s. 139-170.

Figurae angelorum et bestiarum. Die hussitischen Identitätsstrategien an der Schwelle des apokalyptischen Zeitalters, in: Genealogie der Apocalypse, hrsg. Veronika Wieser et al, Berlin 2013, s. 391-410.

Gog and Magog: Using Concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era, in: Peoples of the Apocalypse, ed. Felicitas Schmieder, Wolfram Brandes, Berlin (v tisku).

"Un édifice déja construit?": Medieval Prophecies of Universal Reform and the Apocalyptic Thinking of the Post-Reformation Central Europe, in: Universal Reformation: Intelectual Networks in Central and Western Europe 1560-1670, ed.Howard Hotson, Vladimir Urbanek (Oxford University Press, v tisku)

Středověká viděni onoho světa, in: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2011, s. 5-17 (s Martinem Nodlem).

Il profeta Elia e l'Anticristo nell'apocalittica boema fra XIV e XV secolo, in: Annali di Scienze Religiose 2010, s. 189-214.

Gog a Magog: Lid z konce světa a věku v husitství (Gog und Magog: Die Endzeitvölker im Hussitismus), in: Zrození Mýtu, ed. Robert Novotný, Petr Šámal, Praha 2011, s. 230-243.

Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře, in: Dvory a rezidence III., ed. Dana Malá-Dvořáčková, Jan Zelenka, MHB Supplementum, Praha 2009, s. 515-531.

Die Erzählung vom Antichrist und seine Funktion in der religiösen und politischen Imagination im luxemburgischen Böhmen, in: Antichrist. Eschatologische Feindtypisierungen und Identifizierungen, ed. Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder, Berlin 2009, s. 159-178.

Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2008, s. 319-337.

Antichristus avarus contra pauperes Christi. Chudoba a její význam v apokalyptickém diskurzu, in: Zbožnost středověku, ed. Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia, Praha 2007, s. 111-134.

Antikrist nebo Poslední císař? Lucemburkové ve středověké eschatologické mytologii, in: Ve znamení zemí Koruny české, edd. Jana Konvičná, Jan Zdichynec, Luděk Březina, Praha 2006, s. 231-255.

Jakoubkův a Biskupcův Výklad na Apokalypsu. Porovnání s důrazem na interpretaci antikristovského mýtu, in: Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení, edd. Pavel Soukup, Ota Halama, Praha 2006, s. 209-228.

„Et vidi de mare bestiam ascendentem habentem capita septem." Světská moc v husitské apokalyptice, in: Lesk panovnického majestátu, edd. Lenka Bobková, Mlada Holá, Praha-Litomyšl 2005, s. 361-372.

„Čas nynější den pomsty slove a tresktánie..." O zatracení a spáse ve středověkých Čechách, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Festschrift für František Šmahel zum 70. Geburtstag, edd. Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2004, s. 233-252.

„Roznícena žárem lásky, trpěla s Kristem"... Propojení bolesti a lásky ke Kristu ve středověké zbožnosti, in: LF 3-4, 2004, s. 214-236.

„Trpěti velim užitečnějie jest". Bolest a utrpení ve středověké duchovní literatuře, in: Kuděj 2, 2003, s. 3-19.

Popularization

Vartenberk. Comics about Jan of Vartenberk, Děčín 2012 (consultant)

documentary series České televize Druhý život Mistra Jana Husa, 2014 (presenter and consultant)

documentary Mistr a kazatel, 52 min, 2015 (presenter and consultant)

documentary Sedm pečetí Karla IV., 7x30 min, 2016 - see the web page (screenplay and consultant)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR