CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. David Kozler

Image David Kozler

Research Interests:

Czech history of the Late Middle Ages – Jan Hus and the Hussite period, Czech nobility (especially the younger Rabštejn family) in the 15th century, the Old Czech Annals; the beginnings of transalpine humanism (with focus on Enea Silvio Piccolomini, Johannes Tröster and Jan of Rabštejn); digital humanities

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

since 2017 Charles University (Prague), Faculty of Arts, doctoral study of Czech History (thesis topic: Literary Dialogues as Early Expressions of Transalpine Humanism, Their Authors and the Historical Context of Their Origins)

2014–2017 Charles University (Prague), Faculty of Arts, master's degree in Czech History in European Context with specialization in medieval history (thesis Prokop, Jan and the Others. The Younger Rabštejn Family in the Turbulences of the Hussite Century)

2010–2014 Charles University (Prague), Faculty of Arts, bachelor's degree in History (thesis Prokop of Rabštejn – Czech Late-medieval Diplomat)

2006–2010 Zikmund Winter Grammar School, Rakovník

Projects

since 2023 MEMORI – Research Infrastructure for Medieval and Early Modern Bohemian Sources, a part of LINDAT/CLARIAH-CZ, a digital research infrastructure for the language technologies, arts and humanities (LM2023062) – researcher, supervisor of the Czech Medieval Sources online / Regesta section

2020–2023 Accessible Historical Sources. Making Medieval Written Documents Available in the Form of a Contextual Database (AHISTO), a project to promote applied research, experimental development and innovation in social sciences and humanities (TACR TL03000365) – key team member, technical coordinator for the historians

2017–2018 Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period, a project to promote excellence in basic research (GACR P405/12/G148) – participation in solving partial research tasks

Editorial Boards, Institution Fellowships etc.

since 2018 technical editor of the Studia mediaevalia Bohemica journal

since 2018    technical editoroftheStudia mediaevaliaBohemicajournal

Ocenění

2010 Grammar School Student Award of the Learned Society of the Czech Republic

List of Publications

Studies and articles

Byl otec kancléře Prokopa z Rabštejna a humanisty Jana z Rabštejna žateckým konšelem? Příspěvek k bádání o usazování šlechty v českých městech v pozdním středověku, Historie – Otázky – Problémy 12/2, 2020, s. 37–48.

Jan Hus a hrad Krakovec. K historicitě pobytu a počátkům místní husovské tradice, Husitský Tábor 23–24, 2019, s. 29–87

K problému data a místa sepsání Husova listu Pražanům na rozloučenou, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 55, 2017, s. 25–29

Pobyt Jana Husa na hradě Krakovci. K novým otázkám a současnému stavu bádání, Studia mediaevalia Bohemica 8/1, 2016, s. 7–40

Petr z Rabštejna a Třeboc v letech 1405–1416. Epizoda ze středověkých dějin obce na pomezí Rakovnicka a Lounska, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 54, 2016, s. 47–51

Mlýny rodu Čechů působícího na Berounce v době rané elektrifikace českého venkova, Hospodářské dějiny 27/2, 2012, s. 113–142

Z dějin mlynářského rodu Čechů, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 50, 2012, s. 9–16

Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce, in: Zastavený čas. Příběh fotografie. 20. století očima předešlých generací, edd. Petr Hofman – Vojtech Čelko, Praha 2011 (= Eustory 5), s. 134–140

Historie a současnost technické památky, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 47, 2009, s. 13–23

Reviews

Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou (edd. Jana Nechutová – Jana Fuksová), Církevní dějiny 9/2 (20), 2016, s. 133–135

Jan Žižka 1360?–1424. O táborském hejtmanu a husitském vojevůdci (Zdeněk Vybíral), Jihočeský sborník historický 84, 2015, s. 494–495

Pět životů Jana Husa na Krakovci (Jan Krško), Husitský Tábor 19, 2015, s. 237–243

Popularization

Byl či nebyl Hus na Krakovci?, Raport. Týdeník pro Rakovnicko a Novostrašecko 26/10, 8. 3. 2016, s. 9

Historie mlýnů na Rakovnicku. Čechův mlýn I–II, Raport. Týdeník pro Rakovnicko a Novostrašecko 16/43–44, 24. a 31. 10. 2006, vždy s. 7

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR