CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PhDr. Jana Zachová, CSc.

obrázek PhDr. Jana Zachová, CSc.

Odborné zaměření:

středověký latinský jazyk a literatura, edice středolatinských historických pramenů; překlady historických pramenů

tel.: +420221183245

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vystudované programy, školy

1958-1963 FF UK v Praze obor latina-čeština

1968 PhDr. práce Výrazy pro společenské vztahy v legendách 10. století

1970-1974 interní aspirantura zaměřená na středolatinskou filologii, disertační práce Kronika Františka Pražského. Obsahová a stylistická analýza

1977 CSc.

Granty, projekty

1997-2000 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V/3 (1350-1352): GAČR 404/97/0652

2001-2004 RBM V/4 (1352-1355) a V/5 (text): GAČR 404/00/1085

2005 RBM V/5 (publikace): GAČR, doplňkový publikační projekt č. ICE 8015404

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 1985 Slovníku středověké latiny v čes. zemích; od 1990 předseda

Výuka

1966-1990 FF UK interně

1990-1999 FF UK externě

od 1998 kurzy a semináře pro doktorandy v rámci CMS

Bibliografie

Edice

Monumentální soupis Viklefových bludů z kapitulního sborníku D 49 (J. Zachová - J. Boubín), Mediaevalia Bohemica VII, Praha 2000, s. 133-174.


Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V/3 (1350-1352), ed. Jana Zachová, Praha 2000, s. 401-632


Jana Zachová - Dušan Třeštík, Adhortace De ammonicione ad presbiteros a biskup Vojtěch. Český časopis historický 99, 2001, s. 279-293


Jana Zachová - Jaroslav Boubín, Příbramova excerpta z táborských traktátů z kapitulního sborníku D 49, Mediaevalia Historica Bohemica 8, 2001, s. 139-167


Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V/4 (1353-1355), ed. Jana Zachová, Dolní Břežany 2004, s. 633-895


Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V/5 (Index), ed. Jana Zachová, Dolní Břežany 2005, s. 897-1061


Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa I Opera omnia XXVI A / Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. 764 s. (Dicta de tempore, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis: 239). ISBN 978-2-503-53600-2.

Dicta de tempore Magistro Iohanni Hus attributa II Opera omnia XXVI B / Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. 830 s. (Dicta de tempore, Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis: 239A). ISBN 978-2-503-54219-5.

Popularizace

s Kuťákovou, E. - Markem, V., Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Voznice, Leda, 2002 (3. vydání), 510 s. ISBN 80-7335-014-9

Překlady

s Magdalenou Moravovou, Josefem Försterem, Evou Hladkou a Janou Engelbrechtovou, Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Argo, Praha 2011.

Rudolfus Glaber, Dějiny světa v čase milénia. předmluva a poznámky Iva Adámková, Argo, Praha 2013.

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR