CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

obrázek PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Odborné zaměření:

církevní dějiny pozdního a vrcholného středověku, soužití židů a křesťanů ve středověkých Čechách a na Moravě, kulturní dějiny, prosopografie, digital humanities

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vystudované programy, školy

1990–1996 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie – pomocné vědy historické a archivnictví, magisterské studium

1996–2004 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: pomocné vědy historické, doktorské studium, obhájení práce 2004 (práce vedena prof. Františkem Šmahelem a prof. Zdeňkou Hledíkovou), název práce: Prosopografický výzkum svěcenců pražské arcidiecéze z let 1395-1416

Zahraniční studia, stáže, stipendia apod.

1993–1994 Universität Konstanz, Geschichte

1998 British Academy of Sciences, měsíční stáž (London, Oxford)

1998, 2007 Český historický ústav v Římě, dvě měsíční stáže

1996–1999 Universität Konstanz, tři měsíční stáže

2001–2002 Universität Bern, Geschichte, doktorandská stáž, doktorandský seminář prof. Rainera Ch. Schwingese

Granty, projekty

2011-2014 GA ČR P405/11/1982 „Soužití křesťanského a židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách" – hlavní řešitelka projektu


Křesťanství a česká společnost ve středověku. Centrum základního výzkumu (projekt MŠMT č. LC 521) – pracovnice projektu

Členství v redakčních radách, výzkumných organizacích apod.

od 2008 členka oborové rady „České dějiny" FFUK

od 2010 Centrum medievalistických studií v Praze, fellow

od 2001 tajemník Společnosti Husova muzea v Praze

od 2009 členka redakční rady SMB (Studia mediaevalia Bohemica)

od 2013 členka redakční rady HOP (Historie – otázky – problémy)

Výuka

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (externí pracovník)

Katolická teologická fakulta Univerzita Karlovy v Praze (externí pracovník)

Bibliografie

Monografie

John M. Klassen with Eva Doležalová and Lynn Szabo, The Letters of the Rožmberk Sisters: Noblewomen in Fifteenth–Century Bohemia, Cambridge 2001.

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 (s databází na CD-ROM), Praha 2010.

Studie

Eva Doležalová, Srovnání českých a anglických ordinačních seznamů z období pozdního středověku, Český časopis historický. Praha : Historický ústav AV ČR 103, č. 4, (2005,) s. 761-799.

Eva Doležalová, Comparison of Czech and English Ordination Lists of the Late Middle Ages. Doležalová, Eva. In: Historica. Historical Sciences in the Czech Republic. Series Nova / Praha : Historický ústav AV ČR 12, (2005 [vyd. 2006],) s. 45-83.

Eva Doležalová – Jan Hrdina – František Šmahel – Zdeněk Uhlíř, The Reception and Criticism of Indulgences in the Late Medieval Czech Lands, in: Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe, ed. by R. N. Swanson, (= Brill's Companions to the Christian Tradition. A series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe 500-1700,Vol. 5), Leiden - Boston 2006, p. 101-145.

Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička – Eva Doležalová, The Christianisation of Bohemia and Moravia, in Annual of Medieval Studies at CEU, Budapest, Vol. 13, 2007, p. 153-163.

Tituly svěcení v pražské diecézi před husitskou revolucí. In: Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku. Praha, Filosofia 2007, s. 193-197.

Pražská židovská obec ve středověku a její mezinárodní kontakty, in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Edd. Eva Doležalová a Robert Šimůnek za spolupráce Dana Dvořáčková a Aleš Pořízka, Praha 2007, p. 349-357.

se Zdeňkou Hledíkovou, Die Erforschung der Entstehung und Ausprägung des Pfarreinetzes bis zum Beginn der hussitischen Revolution in der tschechischen Geschichtswissenschaft, in: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, hg. Nathalie Kruppa unter Mitwirkung von Leszek Zygner (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 238, Studien zur Germania Sacra 32), Göttingen 2008, s. 83–98.

Ways of clerics to ordination in the post-Hussite Bohemia - an outline, in: Kateřina Bobková-Valentová - Eva Doležalová - Zdeněk Hojda - Eva Chodějovská - Martin Svatoš (edd.), Roma-Praga / Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, Praha 2009, s. 145-158.

Ordinationsliste als Quelle zur Geschichte der Geistlichkeit vor der Reformation, in: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich (13.-16. Jahrhundert), Eva Schlotheuber – Hubertus Seibert (edd.), (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 116) R. Oldenbourg Verlag München 2009, s. 223-234.

Přemyslovská tradice v lucemburské době, in: Přemyslovci. Budování českého státu, Petr Sommer – Dušan Třeštík – Josef Žemlička (eds.), Praha 2009, s. 530-540.

Der Name Hroznata im spätmittelalterlichen Böhmen, in: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter, ed. Eva Doležalová (= Colloquia Mediaevalia Pragensia 11), Praha 2010, s. 29-36.

Svěcení biskupů ve světle středověkých pontifikálů české provenience. In: Eva Doležalová – Petr Meduna (eds.), Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, NLN Praha 2011, s. 188-196.

Židé v českých zemích za panování Lucemburků, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy / [Eds.]: Šmahel, František - Bobková, Lenka. [Spolupr.]: Mašková, Pavlína - Novotný, Robert Šmahel, František, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 679-687.

Spor krále Václava s arcibiskupem Janem z Jenštejna, in: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy / [Eds.]: Šmahel, František - Bobková, Lenka. [Spolupr.]: Mašková, Pavlína - Novotný, Robert Šmahel, František, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 679-687.

The Inquisition in Medieval Bohemia: National and International Context. In: Heresy and the Making of European Culture : Medieval and Modern Perspectives. Farnham : Ashgate Publishing Ltd, 2013 - (Roach, A.; Simpson, J.), s. 299-311.

Die städtische Pfarrei in Böhmen zur Zeit der Luxemburger, in: Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht, edd. S. Flemmig – H. Walter – U. Schirmer, Leipzig 2016, s. 20–28.

Editorství

Wallfahrten in der europäischen Kultur / Pilgrimage in European Culture, eds. Daniel Doležal – Hartmut Kühne in collaboration with Eva Doležalová – Markéta Holubová – Jan Hrdina – Hana Pátková, Peter Lang, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2006.

Eva Doležalová et al., Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter. (=Colloquia mediaevalia Pragensia, svazek 11), Praha 2010.

Eva Doležalová – Petr Meduna (eds.), Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti, NLN Praha 2011.

překlad (50 %) a odborná supervize knihy James B. Given, Inquisition and Medieval Society. Power, Discipline, & Resistance in Laguedoc , Verbum Publishing Neratovice 2008.

Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou: věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, edd. Eva Doležalová – Petr Sommer, Praha 2016.

Popularizace

Historie.cs (Jak církev k majetku přišla), Česká televize, vysíláno 9. 4. 2012

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR