CMS Centre for Medieval Studies

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel.: (+420) 221 183 245
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.

Image Pavlína Cermanová

Research Interests:

Medieval Apocalyptic Thought, Prophetic Texts, History of Piety; Concepts of the Elite Knowledge in the Middle Ages

phone: +420222222140

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projects

2008-2009 Member of the Project DFG-Project C9 Religiöses Charsima als Motor und Medium religiöser Kommunikation, Sonderforschungsbereich 485 Norm und Symbol. Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration, Universität Konstanz

2009-2011 Member of the Project Die Reform und  Kompaktaten. Neue Konfigurationen der weltlichen und kirchlichen Macht in der Zeit des Basler Konzils, FLU AVČR-Universität Wien

2011-2015 Member of the Project Origins of the Vernacular Mode, ERC-Starting Grant (Lead Investigator: Pavlína Rychterová)

since 2012 Member of the Project Kulturní kódy a jejich proměny v husitství

since 2017 Lead Investigator of the Project Transmission of Knowledge. The Fortune of Four Bestsellers in Late Medieval Czech Lands

List of Publications

Books

Apokalyptické myšlení a vize předhusitského a husitského věku, Praha 2013.

Husitské století, s Robertem Novotným a Pavlem Soukupem, Praha 2014.

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017

Articles

Geschichten der Läuterung. Prophetische Literatur als Trost und Waffe katholischer Hussitengegner, Bohemia 58/2018, s. 267-285.

Konfession in Text und Politik. Einleitung, Bohemia 58/2018, s. 221-224.

The Life of Antichrist in the Velislav Bible, in: The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages. Biblia depicta as Devotional, Mnemonic and Study Tool, ed. Lenka Panušková, Amsterdam University Press, 20018, s. 141-161.

Biblické výklady a biblická paměť v táborském apokalyptickém myšlení, Husitský Tábor 22, 2018, s. 9-33.

Jakoubek of Stříbro's Czech Výklad na Zjevenie and its Latin Reception in Hussite Exegetical Texts, Listy filologické CXLI, 2018, 1-2, s. 45-73.

Le pouvoir des images apocalyptiques. Les própheties et leur force argumentative entre hussites et catholiques, in: Concezione e valore della prophezia fra riflessione antropologica e funzione politica (XII-XV secolo), a cura adi Maria Valeria Ingegno, prefazione di Dominique Poirel, Arcane editrice, Canterano 2018, s. 133-158.

Nebiblická proroctví v husitství, in: Jan Hus: życie, myśl, dziedzictwo, edd. Pawel Kras – Martin Nodl, Warszawa: Instytut Historii PAN 2017, s. 237-257.

Apokalyptická proroctví a jejich exegeze, in: Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor, Praha 2017, s. 135-151.

Constructing the Apocalypse: Connections between English and Bohemian Apocalyptic Thinking, in: Europe after Wyclif, ed. J. Patrick Hornbeck II, Michael Van Dussen, New York 2017, s. 66–88

Omnis potestas a Deo: panovnická moc v Evropě 14. století, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 23–44

(together with J. Hrubým a O. Beránkem), Úvod, in: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi, edd. Ondřej Beránek, Pavlína Cermanová, Jakub Hrubý, Praha 2017, s. 11–19

Epilogue. Panovník eschatologického času z rodu českých králů, in: Gian Luca Potestà, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku, Praha 2017, s. 213–220

Jakoubek ze Stříbra a tradice apokalyptických proroctví a jejich výkladů v husitství, in: Amica Sponsa Mater. Bible v čase reformace, ed. Ota Halama, Praha 2014, s. 122-142.

Moc vědění: pseudo-aristotelské Secretum secretorum ve středověkých Čechách, SMB 5, 2013, č. 2, s. 179-213.

Vita Antichristi ve Velislavově bibli, in: Velislavova bible, eds. Lenka Panušková, Tomáš Gaudek (v tisku).

V zajetí pojmu: definice husitského chiliasmu, in: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství, Prague 2013, s. 139-170.

Figurae angelorum et bestiarum. Die hussitischen Identitätsstrategien an der Schwelle des apokalyptischen Zeitalters, in: Genealogie der Apocalypse, hrsg. Veronika Wieser et al, Berlin 2013, s. 391-410.

Gog and Magog: Using Concepts of Apocalyptic Enemies in the Hussite era, in: Peoples of the Apocalypse, ed. Felicitas Schmieder, Wolfram Brandes, Berlin (v tisku).

"Un édifice déja construit?": Medieval Prophecies of Universal Reform and the Apocalyptic Thinking of the Post-Reformation Central Europe, in: Universal Reformation: Intelectual Networks in Central and Western Europe 1560-1670, ed.Howard Hotson, Vladimir Urbanek (Oxford University Press, v tisku)

Středověká viděni onoho světa, in: Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních, Praha 2011, s. 5-17 (s Martinem Nodlem).

Il profeta Elia e l'Anticristo nell'apocalittica boema fra XIV e XV secolo, in: Annali di Scienze Religiose 2010, s. 189-214.

Gog a Magog: Lid z konce světa a věku v husitství (Gog und Magog: Die Endzeitvölker im Hussitismus), in: Zrození Mýtu, ed. Robert Novotný, Petr Šámal, Praha 2011, s. 230-243.

Eschatologie a apokalyptika jako módní téma na lucemburském dvoře, in: Dvory a rezidence III., ed. Dana Malá-Dvořáčková, Jan Zelenka, MHB Supplementum, Praha 2009, s. 515-531.

Die Erzählung vom Antichrist und seine Funktion in der religiösen und politischen Imagination im luxemburgischen Böhmen, in: Antichrist. Eschatologische Feindtypisierungen und Identifizierungen, ed. Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder, Berlin 2009, s. 159-178.

Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku, in: Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století, Colloquia mediaevalia Pragensia 12, Praha 2008, s. 319-337.

Antichristus avarus contra pauperes Christi. Chudoba a její význam v apokalyptickém diskurzu, in: Zbožnost středověku, ed. Martin Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia, Praha 2007, s. 111-134.

Antikrist nebo Poslední císař? Lucemburkové ve středověké eschatologické mytologii, in: Ve znamení zemí Koruny české, edd. Jana Konvičná, Jan Zdichynec, Luděk Březina, Praha 2006, s. 231-255.

Jakoubkův a Biskupcův Výklad na Apokalypsu. Porovnání s důrazem na interpretaci antikristovského mýtu, in: Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení, edd. Pavel Soukup, Ota Halama, Praha 2006, s. 209-228.

„Et vidi de mare bestiam ascendentem habentem capita septem." Světská moc v husitské apokalyptice, in: Lesk panovnického majestátu, edd. Lenka Bobková, Mlada Holá, Praha-Litomyšl 2005, s. 361-372.

„Čas nynější den pomsty slove a tresktánie..." O zatracení a spáse ve středověkých Čechách, in: Evropa a Čechy na konci středověku. Festschrift für František Šmahel zum 70. Geburtstag, edd. Eva Doležalová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Praha 2004, s. 233-252.

„Roznícena žárem lásky, trpěla s Kristem"... Propojení bolesti a lásky ke Kristu ve středověké zbožnosti, in: LF 3-4, 2004, s. 214-236.

„Trpěti velim užitečnějie jest". Bolest a utrpení ve středověké duchovní literatuře, in: Kuděj 2, 2003, s. 3-19.

Popularization

Vartenberk. Grafická novela o Janovi z Vartenberka, Děčín 2012 (consultant)

Joomla SEF URLs by Artio

CMS © 2014 | webdesign / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo Filosofický ústav AV ČR AV ČR